Viimeksi julkaistu 18.6.2021 15.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2021 vp Täysistunto Perjantai 18.6.2021 klo 12.59—14.33

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 51/2021 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 2/2021 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön UaVM 2/2021 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 51/2021 vp tarkoitetun pöytäkirjan. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 51/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Pöytäkirjan ainoa ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Täysistunto keskeytetään suuren valiokunnan ja tiedusteluvalvontavaliokunnan kokousten vuoksi, ja sitä jatketaan kello 14.30 suuren valiokunnan ja tiedusteluvalvontavaliokunnan kokousten päätyttyä. 

Täysistunto keskeytettiin kello 13.26. 

Täysistuntoa jatkettiin kello 14.31. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Nyt jatketaan tänään kello 13.26 keskeytettyä istuntoa.