Viimeksi julkaistu 18.6.2021 15.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2021 vp Täysistunto Perjantai 18.6.2021 klo 12.59

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 265/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 7, 119/2020 vp
KansalaisaloiteKAA 9/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 19/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 19/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 17.6.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Yleiskeskustelussa on Heikki Vestman Heikki Auton kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen 2 mukainen lakiehdotus. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Heikki Vestmanin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 33, ei 22; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 265/2020 vp sisältyvien 1. ja 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 17, 78/2020 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 9/2020 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.