Viimeksi julkaistu 30.8.2021 15.39

Pöytäkirjan asiakohta PTK 81/2021 vp Täysistunto Maanantai 21.6.2021 klo 11.59—18.45

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 265/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 7, 119/2020 vp
KansalaisaloiteKAA 9/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 19/2021 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista. — Keskustelu, edustaja Vähämäki. 

Keskustelu
18.30 
Ville Vähämäki ps :

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen, joka sinänsä vain täsmentää mietinnössä olevaa lausumaehdotusta 1. 

Tässä vastalauseessamme toteamme lähinnä sen, että tähän kohtuullisen tuoton kaavaan sisältyy valuvika ja se on siellä oman pääoman kustannus ‑komponentissa. Tällä lausumaehdotuksella haluamme kiinnittää huomion siihen, että myöskin oman pääoman kustannustasoon pitää kiinnittää huomiota sitten kun kohtuullisen tuoton kaavaa uudistetaan mietinnön mukaisen lausumaehdotuksen 1 mukaisesti. Toki toivon tälle sitten äänestyksessä laajaa kannatusta. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Laakso.  

18.31 
Sheikki Laakso ps :

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen tekemää ehdotusta. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.