Viimeksi julkaistu 30.8.2021 15.36

Pöytäkirjan asiakohta PTK 81/2021 vp Täysistunto Maanantai 21.6.2021 klo 11.59—18.45

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 11/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Keskustelu, edustaja Tynkkynen. 

Keskustelu
18.17 
Sebastian Tynkkynen ps :

Arvoisa rouva puhemies! Teen perussuomalaisten valiokuntaryhmän vastalauseen mukaisen lakiehdotusten hylkäysehdotuksen. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Laakso. 

18.18 
Sheikki Laakso ps :

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan Tynkkysen tekemää esitystä. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.