Pöytäkirjan asiakohta
PTK
82
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 13.12.2019 klo 13.01—13.32
3
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus
Valiokunnan mietintö
Yksi käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
Yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 5/2019 vp. Lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomana päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, tai hylätä. Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Keskustelu asiasta päättyi 11.12.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Olli Immonen Jukka Mäkysen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 
Lisäksi keskustelussa on Olli Immonen Jukka Mäkysen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hylkää mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen ja hyväksyy vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Matti Vanhanen
Jos vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä on jaa-ääniä, on lakiehdotus hyväksytty, mutta muuten se on hylätty.  
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 38; poissa 22
 
Eduskunta hyväksyi lakiehdotukseen LJL 2/2019 vp (HE 320/2018 vp) sisältyvän lakiehdotuksen mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi. 
Puhemies Matti Vanhanen
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. Koska Olli Immosen lausumaehdotus koskee samaa asiaa kuin mietinnön lausumaehdotus, äänestetään vastalauseen lausumaehdotuksesta mietinnön lausumaehdotusta vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Olli Immosen lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 38; poissa 24
 
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 13.12.2019 15.18