Viimeksi julkaistu 22.6.2021 15.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 82/2021 vp Täysistunto Tiistai 22.6.2021 klo 14.02

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2021 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Puhemiesneuvosto on ehdottanut, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. Asian käsittely keskeytettiin 21.6.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta on keskustelussa Kai Mykkänen Pia Kauman kannattamana ehdottanut, että myös liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ehdotuksesta on äänestettävä. Puhemiesneuvoston ehdotus ”jaa”, Kai Mykkäsen ehdotus ”ei”. Pyydän äänestämään ”jaa” tai ”ei”. 

[Ongelmia äänestyslaitteiston kanssa] 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Otetaan äänestys uudestaan. Nollataan koneet ja otetaan uudestaan. 

[Äänestys 1 mitätöitiin] 

Puhemiesneuvoston ehdotus ”jaa”, Kai Mykkäsen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 18; poissa 150
Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotuksen. 

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.