Viimeksi julkaistu 23.6.2021 16.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 83/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 23.6.2021 klo 13.59—15.07

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Sheikki Laakso Juha Mäenpään kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 40/2021 vp sisältyvät 1.—5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Sheikki Laakson ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 22; poissa 146
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.