Viimeksi julkaistu 6.6.2021 2.25

Pöytäkirjan asiakohta PTK 84/2020 vp Täysistunto Tiistai 2.6.2020 klo 14.00—16.33

8. Hallituksen esitys eduskunnalle ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin täytäntöönpanon täydentämistä koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 56/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.6.2020 pidettävään täysistuntoon.