Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 85/2015 vp Täysistunto Perjantai 18.12.2015 klo 10.01—11.10

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 talousarvioesityksen (HE 30/2015 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 30/2015 vp
Hallituksen esitysHE 118/2015 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-362/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2015 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp. 

Asian käsittely keskeytettiin 17.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 30, 118/2015 vp sisältyvän ehdotuksen valtion talousarvioksi vuodelle 2016 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Eduskunta hyväksyi talousarvioaloitteet TAA 246, 292/2015 vp. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1—245, 247—291, 293—362/2015 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. 

Puhemies Maria Lohela
:

Lopuksi päätetään epäluottamusehdotuksista. 

Talousarvioehdotuksen käsittelyssä on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle: 

Eero Heinäluoma sd Riitta Myllerin sd kannattamana: "Eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan. Hallitus on jatkuvasti laiminlyönyt työllisyyden ja talouskasvun edistämisen. Näin ollen eduskunta vaatii, että hallitus tuo välittömästi eduskunnan käsiteltäväksi uusia korjaavia toimia maamme taloudellisen tilan parantamiseksi. Eduskunta katsoo, että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta." 

Outi Alanko-Kahiluoto vihr Krista Mikkosen vihr kannattamana: "Hallituksen ylimitoitetut leikkaukset vaarantavat talouden ja työllisyyden suotuisan kehityksen. Koulutukseen kohdistuvat mittavat leikkaukset nakertavat Suomen osaamisperustaa tavalla, joka vie pohjaa pois tulevaisuuden kasvulta. Myös kehitysyhteistyöstä ja luonnonsuojelusta leikkaaminen on lyhytnäköistä politiikkaa, jolla ei rakenneta parempaa tulevaisuutta. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." 

Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana: "Hallitus ei ole talousarvioehdotuksellaan eikä muilla esittämillään toimenpiteillä saamassa aikaan Suomen talous- ja työllisyystilanteessa käännettä parempaan. Päinvastoin leikkauspolitiikallaan hallitus heikentää ostovoimaa, kotimaista kulutuskysyntää ja talouskasvua ja näin vain pahentaa työttömyystilannetta ja yhteiskunnan eriarvoisuutta. Näin ollen hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." 

Joakim Strand r Anders Adlercreutzin r kannattamana: "Sipilän hallitus esittää hallituspuolueiden vaalilupauksista huolimatta massiivisia koulutukseen kohdistuvia leikkauksia. Hallituksen esittämät subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoitukset johtavat siihen, että lapsia perhetaustasta riippuen kohdellaan eriarvoisesti. Koulutusleikkaukset muodostavat todellisen uhan opetuksen ja tutkimuksen laadulle, koulutuksen tasa-arvolle ja maamme kilpailukyvylle. Hallitus leikkaa myös valtavasti kehitysavusta. Leikkaukset laskevat kehitysavun häpeälliseen 0,35 prosenttiin BKT:sta, ja ne kohdistuvat suoraan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Kehitysapuleikkaukset vaarantavat myös Suomen maineen vastuullisena ja luotettavana kansainvälisenä toimijana. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." 

Selonteko hyväksyttiin. 

 

Puhemies Maria Lohela
:

Ensin äänestetään Eero Heinäluoman ehdotuksesta Outi Alanko-Kahiluodon ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Kari Uotilan ehdotusta vastaan ja tässä äänestyksessä voittaneesta Joakim Strandin ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 

Menettelytapa hyväksyttiin. 

1) Outi Alanko-Kahiluodon ehdotus "jaa", Eero Heinäluoman ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 134, ei 46; poissa 19
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Outi Alanko-Kahiluodon ehdotuksen. 
2) Kari Uotilan ehdotus "jaa", Outi Alanko-Kahiluodon ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 126, ei 52; poissa 21
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksen.  
3) Joakim Strandin ehdotus "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 123, ei 57; poissa 19
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Joakim Strandin ehdotuksen.  
4) Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Joakim Strandin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 70; poissa 19
 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

Ozan Yanar vihr 

Arvoisa rouva puhemies! Tarkentaisin vielä pääluokan 35 kohtaa 13: tarkoitukseni oli äänestää ehdotusta 12 vastaan eli "jaa". 

Puhemies Maria Lohela
:

Merkitään.