Viimeksi julkaistu 29.6.2021 12.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 85/2021 vp Täysistunto Tiistai 29.6.2021 klo 11.00

3.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2021 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön VaVM 12/2021 vp pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 28.6.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Lulu Ranne Leena Meren kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton, Sofia Vikman Pihla Keto-Huovisen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton, ja Sari Essayah Sari Tanuksen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 3 mukaisen kannanoton. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensin äänestetään Lulu Ranteen ehdotuksesta Sofia Vikmanin ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta Sari Essayahin ehdotusta vastaan, ja lopuksi äänestetään voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Sofia Vikmanin ehdotus ”jaa”, Lulu Ranteen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 45, ei 10; poissa 144
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Sofia Vikmanin ehdotuksen.  
2) Sari Essayahin ehdotus ”jaa”, Sofia Vikmanin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 46, ei 10; poissa 143
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Sari Essayahin ehdotuksen. 
3) Valiokunnan ehdotus ”jaa”, Sari Essayahin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 33, ei 23; poissa 143
 

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 3/2021 vp johdosta. Asian käsittely päättyi.