Viimeksi julkaistu 7.9.2022 17.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 86/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 7.9.2022 klo 14.00—16.11

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 77/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.9.2022 pidettävään täysistuntoon.