Viimeksi julkaistu 6.6.2021 19.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 9/2021 vp Täysistunto Tiistai 16.2.2021 klo 14.00—21.46

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 251/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2021 pidettävään täysistuntoon.