Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 9/2021 vp Täysistunto Tiistai 16.2.2021 klo 14.00—21.46

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 243/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 1/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2021 pidettävään täysistuntoon.