Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 9/2021 vp Täysistunto Tiistai 16.2.2021 klo 14.00—21.46

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 190/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2021 pidettävään täysistuntoon.