Pöytäkirjan asiakohta
PTK
96
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 17.6.2020 klo 13.59—14.58
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 17.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 17.6.2020 15.42