Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 97/2018 vp Täysistunto Tiistai 9.10.2018 klo 14.00

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien  valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 167/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.