Viimeksi julkaistu 22.9.2022 16.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 98/2022 vp Täysistunto Torstai 22.9.2022 klo 9.59

4.1. Suullinen kysymys turistiviisumien myöntämisestä venäläisille (Vilhelm Junnila ps)

Suullinen kysymysSKT 139/2022 vp
Suullinen kyselytunti
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Nyt ollaan valmiita aloittamaan. — Edustaja Junnila. 

Keskustelu
16.01 
Vilhelm Junnila ps :

Arvoisa puhemies! Venäjä julisti eilen liikekannallepanon, jolla se pyrkii jatkamaan sotaansa Ukrainassa. Tänään Rajavartiolaitos ilmoitti Suomeen saapuvan liikenteen vilkastuneen. Hallitus on väittänyt tehneensä venäläisten viisumin saannin hankalaksi. Tämä ei pidä paikkaansa. Tässäkin kuussa on venäläisille myönnetty yli 8 000 viisumia. Viikossa heitä on saapunut maahan kymmeniätuhansia, iso osa turistiviisumilla. Kun al-Holin Isis-äideillä oli kiire Suomeen, niin kyllä etsittiin kaikki porsaanreiät konsulilaista heidän tuomisekseen. Venäläisten kohdalla on kierrelty ja kaarreltu lakiin vedoten, ettei edes turisteja voi pysäyttää. Suomi on viimeinen maaraja, josta venäläiset vyöryvät EU-alueelle. Pääministeri Marin, tässä ei ole kysymys yltäkylläisistä lomamatkoista vaan turvallisuusuhasta. Lopettaako hallitus venäläisten turistiviisumien myöntämisen välittömästi? 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Pääministeri Marin, olkaa hyvä.  

16.02 
Pääministeri Sanna Marin 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tätä kattavasti käsiteltiin viime viikolla, ja mielestäni eiliset uutiset tästä osittaisesta liikekannallepanosta ja Putinin viestit kyllä aiheuttavat sen tilanteen, että mielestäni suomalaisten turvallisuusviranomaisten on syytä nyt tässä muuttuneessa tilanteessa tehdä uudelleenarviointia, muodostavatko nämä ihmiset minkälaisen kansallisen turvallisuusuhan ja -riskin, ja sen pohjalta me voisimme sitten tehdä myös päätöksiä, viranomaiset voisivat tehdä päätöksiä liittyen näihin Schengen-viisumeihin, jotka eivät siis ole Suomen myöntämiä, vaan muiden maiden myöntämiä viisumeita. 

Tällä hetkellä myös ulko- ja sisäministeriössä selvitetään kansallista lainsäädäntöä, millä tavalla me voisimme omalla lainsäädännöllä estää ihmisiä tulemasta maahan, erityisesti mikäli nämä turvallisuusriskit nähdään sellaisiksi, että niihin pitää reagoida. Hallitus on tänään viimeksi tätä asiaa hyvin kattavasti virkamiesten kanssa käsitellyt ulkoministeriön, puolustusministeriön, sisäministeriön virkamiesten kanssa ja kuullut informaatiota siitä, millä tavalla tämä muuttunut tilanne nyt vaikuttaa [Puhemies koputtaa] tähän kokonaisharkintaan. Meillä on valtionjohdossa [Puhemies: Minuutti on täyttynyt!] mahdollisuus tätä asiaa hyvinkin pian käsitellä. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Nyt pyydän niitä edustajia, jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä, nousemaan seisomaan ja painamaan sitä V-painiketta. — Edustaja Junnila saa jatkaa.  

16.03 
Vilhelm Junnila ps 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Hallituksesta on todettu maahan tulevien venäläisten muodostavan vain moraalisen ongelman. Ettekö todella näe turvallisuusuhkaa? Varusmiesliittokin ihmettelee, kuinka Suomi ei saa rajoja kiinni, vaikka Baltian maat ja Puola ovat siinä onnistuneet ilman Euroopan unionin moitteita. Kyselyjen mukaan suuri osa suomalaisista on itärajan sulkemisen kannalla, mutta valtiojohto ei ole sitä vielä ymmärtänyt. 

Meillä on, kiitos perussuomalaisten, nyt rajalait, joilla itäraja voidaan sulkea laajamittaisen maahantulon edessä. On syytä olettaa, että paine kasvaa Suomen Venäjän vastaisella rajalla niin kauan kuin hallitus pitää auki Putinin portin Eurooppaan. Sisäministeri Mikkonen, onko hallitus valmis sulkemaan itärajan, kyllä vai ei? Suomalaisten enemmistön kanta on selkeä: raja kiinni ja viisumit seis. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ministeri Mikkonen. 

16.04 
Sisäministeri Krista Mikkonen 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Kuten eilen kuulimme uutisia, niin tiedämme, että Venäjän liikekannallepano varmasti aiheuttaa tilanteessa muutoksia. Kuten pääministeri äsken kertoi, niin myös turvallisuusviranomaiset seuraavat asiaa tarkasti ja informoivat [Vilhelm Junnila: Mutta tekevätkö mitään?] ja varautuvat erilaisiin tilanteisiin. 

Me olemme todellakin aiemmin [Mauri Peltokangas: Venkoilua!] halunneet etsiä EU-tasoista ratkaisua siihen, miten turistimatkailu Venäjältä ja Suomen läpi voitaisiin estää. Mutta koska näyttää siltä, että tuota EU-tasoista ratkaisua ei ole näköpiirissä, haluamme toimia tässä itse, ja sen takia kansallisesti nyt etsimme niitä ratkaisuja, joilla voimme estää tilannetta. 

Todellakin rajan yli eilen tuli enemmän väkeä kuin normaalisti keskellä viikkoa ja uutiset Venäjältä kertovat, että kaiken kaikkiaan venäläiset yrittävät pois maasta — itse asiassa valtaosa nimenomaan niihin maihin, mihin ei viisumia tarvitse. Me varaudumme myös siihen, että meidänkin rajallamme mahdollisesti liike lisääntyy, [Puhemies koputtaa] ja tähän Rajavartiolaitos on valmistautunut. 

Kysymyksen käsittely päättyi.