Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.37

Pöytäkirjan asiakohta PTK 99/2020 vp Täysistunto Tiistai 23.6.2020 klo 14.00—15.32

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 18/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 23.6.2020 pidettävään täysistuntoon.