Eduskunnan kirjelmä
EK
25
2020 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi
HE 66/2020 vp
VaVM 6/2020 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 66/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 6/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2020 kolmannen lisätalousarvion: 
Vuoden 2020 III lisätalousarvio
 
TULOARVIOT
Osasto 15
euroa
15.
LAINAT
880 000 000
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
880 000 000
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä
880 000 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä:
880 000 000
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 23
euroa
23.
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
700 000 000
10.
Omistajaohjaus
700 000 000
88.
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
700 000 000
Pääluokka 28
28.
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokka 29
29.
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
3 000 000
40.
Korkeakouluopetus ja tutkimus
3 000 000
51.
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), lisäystä
3 000 000
Pääluokka 32
32.
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
171 000 000
30.
Työllisyys ja yrittäjyys
171 000 000
31.
Ravitsemisyrittäjien tukeminen (arviomääräraha)
171 000 000
Pääluokka 33
33.
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
6 000 000
01.
Hallinto
6 000 000
25.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
6 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä:
880 000 000
TULOARVIOT
Osasto 15
LAINAT
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä 880 000 000 euroa. 
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
10.
Omistajaohjaus
88.
Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 700 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös osana yhtiöiden rahoitusaseman turvaamista toteutettaviin valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omaa pääomaa vahvistaviin järjestelyihin, mukaan lukien IFRS-tilinpäätöksessä oman pääoman ehtoisiksi katsottaviin velkakirjalainoihin sekä pääomalainoihin vakuutta vaatimatta. 
Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokan perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin 
enintään 432 milj. euron suuruisen valtiontakauksen eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) puitteissa myönnettävien lainojen vakuudeksi 
enintään 372 milj. euron suuruisen valtiontakuun Euroopan investointipankille pankin yhteyteen perustettavasta yleiseurooppalaiselle EU Covid-19 -takuurahastosta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta 
enintään 880 milj. euron valtiontakauksen Työllisyysrahaston alijäämän kattavien lainojen ja niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. 
Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
40.
Korkeakouluopetus ja tutkimus
Valtuus 
Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin, tutkimusrahoituksen ohjelmisto- ja laitehankintoihin, arviointeihin, tutkimusohjelmien koordinaatioon sekä Akatemian rahoittamaan tutkimuksen edistämiseen saa vuonna 2020 hyväksyä sitoumuksia 357 084 000 euron arvosta. 
51.
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
30.
Työllisyys ja yrittäjyys
31.
Ravitsemisyrittäjien tukeminen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään 171 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää ravitsemisyrittäjien uudelleen työllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain mukaisesti:  
1) rajoitusvelvoitteesta johtuvien hyvitysten maksamiseen ravitsemisliikkeille 
2) ravitsemisliikkeiden uudelleen työllistämisen tukemiseen.  
Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.  
Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
25.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.  
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös COVID-19 tartuntojen jäljityssovelluksen valmistelusta, hankinnasta, käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin ja valtionavustuksiin. 
Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2020 kolmatta lisätalousarviota sovelletaan 27 päivästä toukokuuta 2020 alkaen. 
Helsingissä 25.5.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 25.5.2020 19.18