Viimeksi julkaistu 28.6.2022 10.57

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vpHE 81/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 81/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 16/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2022 toisen lisätalousarvion: 

Vuoden 2022 II lisätalousarvio

 • TULOARVIOT

  Osasto 11

  • 11.  VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT1 057 410 000 euroa
   • 01.  Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot1 197 000 000 euroa
    • 01.  Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä211 000 000 euroa
    • 02.  Yhteisövero, lisäystä986 000 000 euroa
   • 08.  Valmisteverot-2 000 000 euroa
    • 07.  Energiaverot, vähennystä-2 000 000 euroa
   • 10.  Muut verot-137 000 000 euroa
    • 03.  Autovero, vähennystä-137 000 000 euroa
   • 19.  Muut veronluonteiset tulot-590 000 euroa
    • 09.  Muut verotulot, vähennystä-590 000 euroa
  • Osasto 12

   12.  SEKALAISET TULOT53 202 000 euroa
   • 24.  Ulkoministeriön hallinnonala-9 112 000 euroa
    • 99.  Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä-9 112 000 euroa
   • 28.  Valtiovarainministeriön hallinnonala55 000 000 euroa
    • 99.  Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä55 000 000 euroa
   • 31.  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala6 244 000 euroa
    • 10.  Hallinnonalan virastojen tulot, lisäystä6 244 000 euroa
   • 32.  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala200 000 euroa
    • 20.  Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot, lisäystä200 000 euroa
   • 33.  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala870 000 euroa
    • 02.  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot, lisäystä870 000 euroa
  • Osasto 13

   13.  KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET-73 700 000 euroa
   • 04.  Osuus valtion rahalaitosten voitosta-73 700 000 euroa
    • 01.  Osuus Suomen Pankin voitosta, vähennystä-73 700 000 euroa
  • Osasto 15

   15.  LAINAT1 266 663 000 euroa
   • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta1 266 663 000 euroa
    • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä1 266 663 000 euroa
  • Tuloarvioiden kokonaismäärä: 2 303 575 000 euroa

 • MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 21

  • 21.  EDUSKUNTA500 000 euroa
   • 40.  Valtiontalouden tarkastusvirasto500 000 euroa
    • 01.  Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000 euroa
  • Pääluokka 22

   22.  TASAVALLAN PRESIDENTTI48 000 euroa
   • 02.  Tasavallan presidentin kanslia48 000 euroa
    • 01.  Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä48 000 euroa
  • Pääluokka 23

   23.  VALTIONEUVOSTON KANSLIA224 678 000 euroa
   • 01.  Hallinto11 343 000 euroa
    • 01.  Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä11 707 000 euroa
    • 02.  Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä96 000 euroa
    • 22.  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-460 000 euroa
   • 10.  Omistajaohjaus212 000 000 euroa
    • 88.  Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä212 000 000 euroa
   • 30.  Oikeuskanslerinvirasto35 000 euroa
    • 01.  Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä35 000 euroa
   • 90.  Muut menot1 300 000 euroa
    • 58.  Lahjoitus Ahvenanmaan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi (kiinteä määräraha)1 300 000 euroa
  • Pääluokka 24

   24.  ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA68 674 000 euroa
   • 01.  Ulkoasiainhallinto2 415 000 euroa
    • 01.  Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 415 000 euroa
   • 10.  Kriisinhallinta-2 500 000 euroa
    • 20.  Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), vähennystä-2 500 000 euroa
   • 30.  Kansainvälinen kehitysyhteistyö68 759 000 euroa
    • 66.  Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä68 759 000 euroa
    • 89.  Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v)— euroa
   • 90.  Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot— euroa
    • 68.  Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)— euroa
  • Pääluokka 25

   25.  OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA24 602 000 euroa
   • 01.  Ministeriö ja hallinto3 949 000 euroa
    • 01.  Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä784 000 euroa
    • 03.  Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä513 000 euroa
    • 05.  Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä330 000 euroa
    • 21.  Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 215 000 euroa
    • 50.  Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä107 000 euroa
   • 10.  Tuomioistuimet ja oikeusapu12 749 000 euroa
    • 01.  Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä110 000 euroa
    • 02.  Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 154 000 euroa
    • 03.  Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä9 675 000 euroa
    • 04.  Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 082 000 euroa
    • 50.  Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä728 000 euroa
   • 20.  Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta1 985 000 euroa
    • 01.  Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 985 000 euroa
   • 30.  Syyttäjät1 167 000 euroa
    • 01.  Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 167 000 euroa
   • 40.  Rangaistusten täytäntöönpano5 102 000 euroa
    • 01.  Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 102 000 euroa
   • 50.  Vaalimenot-350 000 euroa
    • 20.  Vaalimenot (arviomääräraha), vähennystä-350 000 euroa
  • Pääluokka 26

   26.  SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA662 992 000 euroa
   • 01.  Hallinto101 026 000 euroa
    • 01.  Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 338 000 euroa
    • 04.  Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä18 000 euroa
    • 21.  Sisäministeriön hallinnonalan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-330 000 euroa
    • 26.  EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021—2027 (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 29.  Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä100 000 000 euroa
   • 10.  Poliisitoimi23 107 000 euroa
    • 01.  Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä17 109 000 euroa
    • 02.  Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 998 000 euroa
   • 20.  Rajavartiolaitos25 169 000 euroa
    • 01.  Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä25 169 000 euroa
    • 70.  Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)— euroa
   • 30.  Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta8 923 000 euroa
    • 01.  Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä716 000 euroa
    • 02.  Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 207 000 euroa
    • 20.  Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä5 000 000 euroa
   • 40.  Maahanmuutto504 767 000 euroa
    • 01.  Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä9 394 000 euroa
    • 21.  Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v), lisäystä400 216 000 euroa
    • 63.  Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha), lisäystä95 157 000 euroa
  • Pääluokka 27

   27.  PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-905 447 000 euroa
   • 01.  Puolustuspolitiikka ja hallinto-116 003 000 euroa
    • 01.  Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä128 000 euroa
    • 29.  Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä-116 131 000 euroa
   • 10.  Sotilaallinen maanpuolustus-792 349 000 euroa
    • 01.  Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä203 521 000 euroa
    • 18.  Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä455 839 000 euroa
    • 19.  Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5 v), vähennystä-1 454 872 000 euroa
    • 50.  Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha), lisäystä3 163 000 euroa
   • 30.  Sotilaallinen kriisinhallinta2 905 000 euroa
    • 20.  Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 905 000 euroa
  • Pääluokka 28

   28.  VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 290 115 000 euroa
   • 01.  Hallinto6 329 000 euroa
    • 01.  Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä454 000 euroa
    • 20.  Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (arviomääräraha), lisäystä5 920 000 euroa
    • 21.  Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-45 000 euroa
   • 10.  Verotus ja tulli25 839 000 euroa
    • 01.  Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 077 000 euroa
    • 02.  Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 367 000 euroa
    • 03.  Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 395 000 euroa
    • 63.  Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä3 000 000 euroa
    • 95.  Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha), lisäystä5 000 000 euroa
    • 97.  Autoveron vientipalautus (arviomääräraha), lisäystä2 000 000 euroa
   • 20.  Palvelut valtioyhteisölle535 000 euroa
    • 01.  Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä535 000 euroa
   • 30.  Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto7 520 000 euroa
    • 01.  Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 674 000 euroa
    • 02.  Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä279 000 euroa
    • 03.  Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 567 000 euroa
   • 40.  Valtion alue- ja paikallishallinto8 191 000 euroa
    • 01.  Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä8 191 000 euroa
   • 70.  Valtionhallinnon kehittäminen103 871 000 euroa
    • 01.  Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä28 815 000 euroa
    • 05.  Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä50 000 000 euroa
    • 20.  Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä23 056 000 euroa
    • 40.  Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000 euroa
   • 80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-4 952 000 euroa
    • 30.  Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-752 000 euroa
    • 31.  Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-4 200 000 euroa
   • 89.  Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus979 948 000 euroa
    • 31.  Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus (arviomääräraha), lisäystä979 948 000 euroa
   • 90.  Kuntien tukeminen104 834 000 euroa
    • 30.  Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä3 334 000 euroa
    • 35.  Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha), lisäystä101 500 000 euroa
   • 91.  Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen58 000 000 euroa
    • 41.  Energiaverotuki (arviomääräraha), lisäystä58 000 000 euroa
   • 92.  EU ja kansainväliset järjestöt— euroa
  • Pääluokka 29

   29.  OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA207 981 000 euroa
   • 01.  Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot5 287 000 euroa
    • 01.  Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä156 000 euroa
    • 02.  Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä325 000 euroa
    • 21.  Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-204 000 euroa
    • 30.  Lasten ja nuorten harrastustoiminta (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000 000 euroa
    • 51.  Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä10 000 euroa
   • 10.  Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö127 618 000 euroa
    • 01.  Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä314 000 euroa
    • 20.  Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-196 000 euroa
    • 30.  Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä126 000 000 euroa
    • 31.  Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä1 500 000 euroa
   • 20.  Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus42 998 000 euroa
    • 01.  Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä48 000 euroa
    • 21.  Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-50 000 euroa
    • 30.  Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä26 000 000 euroa
    • 35.  Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä17 000 000 euroa
   • 40.  Korkeakouluopetus ja tutkimus8 232 000 euroa
    • 01.  Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä111 000 euroa
    • 02.  Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä120 000 euroa
    • 03.  Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä42 000 euroa
    • 04.  Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä9 000 euroa
    • 20.  Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 450 000 euroa
    • 50.  Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 250 000 euroa
    • 51.  Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), lisäystä250 000 euroa
    • 55.  Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000 euroa
   • 70.  Opintotuki9 005 000 euroa
    • 01.  Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000 euroa
    • 55.  Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), lisäystä9 000 000 euroa
   • 80.  Taide ja kulttuuri5 841 000 euroa
    • 01.  Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä45 000 euroa
    • 03.  Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä411 000 euroa
    • 04.  Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä194 000 euroa
    • 05.  Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä28 000 euroa
    • 06.  Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä38 000 euroa
    • 34.  Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)— euroa
    • 50.  Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-10 000 euroa
    • 51.  Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha), lisäystä162 000 euroa
    • 89.  Rahoitus Arkkitehtuuri- ja designmuseon säätiölle ja kiinteistöosakeyhtiölle (siirtomääräraha 3 v)4 973 000 euroa
   • 90.  Liikuntatoimi2 000 000 euroa
    • 52.  Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä eräisiin avustuksiin (arviomääräraha), lisäystä2 000 000 euroa
   • 91.  Nuorisotyö7 000 000 euroa
    • 52.  Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 000 000 euroa
  • Pääluokka 30

   30.  MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA235 443 000 euroa
   • 01.  Hallinto ja tutkimus-117 000 euroa
    • 01.  Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä217 000 euroa
    • 05.  Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä906 000 euroa
    • 23.  Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 240 000 euroa
   • 10.  Maaseudun kehittäminen31 730 000 euroa
    • 40.  Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä7 000 000 euroa
    • 44.  Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)14 730 000 euroa
    • 64.  EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 000 000 euroa
   • 20.  Maa- ja elintarviketalous188 517 000 euroa
    • 01.  Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 647 000 euroa
    • 40.  Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), lisäystä22 000 000 euroa
    • 41.  EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha), lisäystä6 870 000 euroa
    • 44.  Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä119 000 000 euroa
    • 48.  Peltorakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-700 000 euroa
    • 61.  Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä35 700 000 euroa
   • 40.  Luonnonvaratalous14 272 000 euroa
    • 21.  Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä20 000 euroa
    • 22.  Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 000 000 euroa
    • 42.  Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä700 000 euroa
    • 46.  Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 161 000 euroa
    • 62.  Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä7 391 000 euroa
   • 64.  Metsähallitus309 000 euroa
    • 50.  Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä309 000 euroa
   • 70.  Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminen732 000 euroa
    • 01.  Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä732 000 euroa
  • Pääluokka 31

   31.  LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA142 237 000 euroa
   • 01.  Hallinto ja toimialan yhteiset menot8 472 000 euroa
    • 01.  Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä289 000 euroa
    • 02.  Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 449 000 euroa
    • 03.  Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä427 000 euroa
    • 04.  Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä307 000 euroa
   • 10.  Liikenne- ja viestintäverkot65 565 000 euroa
    • 20.  Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä40 600 000 euroa
    • 30.  Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 721 000 euroa
    • 31.  Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä36 800 000 euroa
    • 77.  Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-15 556 000 euroa
   • 20.  Liikenteen ja viestinnän palvelut68 200 000 euroa
    • 50.  Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen ja eräiden muiden valtiontukitehtävien toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 700 000 euroa
    • 51.  Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä15 500 000 euroa
    • 55.  Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä48 000 000 euroa
  • Pääluokka 32

   32.  TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA-2 369 000 euroa
   • 01.  Hallinto12 802 000 euroa
    • 01.  Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä320 000 euroa
    • 02.  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 566 000 euroa
    • 03.  Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-764 000 euroa
    • 04.  Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä228 000 euroa
    • 05.  Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä523 000 euroa
    • 06.  Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä168 000 euroa
    • 08.  Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä610 000 euroa
    • 09.  Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä73 000 euroa
    • 10.  Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 000 000 euroa
    • 49.  Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä78 000 euroa
   • 20.  Uudistuminen ja vähähiilisyys-142 761 000 euroa
    • 40.  Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), vähennystä-20 650 000 euroa
    • 41.  Energiatuki (arviomääräraha)— euroa
    • 43.  Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki (arviomääräraha)87 000 000 euroa
    • 47.  Julkisen liikennesähkön ja -kaasun lataus- ja tankkausinfrastruktuurin edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä15 000 000 euroa
    • 48.  Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä-174 211 000 euroa
    • 83.  Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), vähennystä-56 000 000 euroa
    • 87.  Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä6 100 000 euroa
   • 30.  Työllisyys ja yrittäjyys22 590 000 euroa
    • 33.  Turveyrittäjien tukeminen (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 34.  Valtion korvaukset kunnille työllisyyden edistämisen kuntakokeilun viivästymisestä (kiinteä määräraha)4 450 000 euroa
    • 41.  Valtionavustus Työkanava Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 3 v)10 000 000 euroa
    • 45.  Valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-160 000 euroa
    • 51.  Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 700 000 euroa
    • 64.  EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)— euroa
    • 87.  Pääomasijoitus Työkanava Oy:lle (siirtomääräraha 2 v)10 000 000 euroa
   • 40.  Yritysten erityisrahoitus105 000 000 euroa
    • 45.  Kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki (siirtomääräraha 2 v)75 000 000 euroa
    • 89.  Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), lisäystä30 000 000 euroa
  • Pääluokka 33

   33.  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA98 896 000 euroa
   • 01.  Hallinto12 795 000 euroa
    • 01.  Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä270 000 euroa
    • 06.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 089 000 euroa
    • 07.  Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä65 000 euroa
    • 08.  Vankiterveydenhuollon yksikön ulkopuoliset terveyspalvelut (arviomääräraha), lisäystä1 100 000 euroa
    • 25.  Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 000 000 euroa
    • 29.  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä4 271 000 euroa
   • 02.  Valvonta1 534 000 euroa
    • 03.  Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä284 000 euroa
    • 05.  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä387 000 euroa
    • 06.  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä40 000 euroa
    • 07.  Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä282 000 euroa
    • 20.  Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä541 000 euroa
   • 03.  Tutkimus- ja kehittämistoiminta10 467 000 euroa
    • 04.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 467 000 euroa
    • 25.  Kansalliset osaamiskeskittymät (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 31.  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)— euroa
   • 10.  Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut7 400 000 euroa
    • 57.  Perustoimeentulotuki (arviomääräraha), lisäystä7 400 000 euroa
   • 20.  Työttömyysturva36 800 000 euroa
    • 50.  Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä14 100 000 euroa
    • 52.  Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), lisäystä22 700 000 euroa
   • 30.  Sairausvakuutus6 700 000 euroa
    • 60.  Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä6 700 000 euroa
   • 40.  Eläkkeet38 100 000 euroa
    • 60.  Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä38 100 000 euroa
   • 50.  Veteraanien tukeminen100 000 euroa
    • 50.  Rintamalisät (arviomääräraha), lisäystä100 000 euroa
   • 60.  Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto-15 000 000 euroa
    • 30.  Valtion korvaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä30 000 000 euroa
    • 31.  Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 38.  Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)— euroa
    • 39.  Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-45 000 000 euroa
    • 61.  Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus sosiaali- ja terveydenhuoltoon (siirtomääräraha 3 v)— euroa
   • 70.  Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen— euroa
    • 20.  Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)— euroa
  • Pääluokka 35

   35.  YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA88 225 000 euroa
   • 01.  Ympäristöhallinnon toimintamenot422 000 euroa
    • 01.  Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä223 000 euroa
    • 04.  Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä199 000 euroa
   • 10.  Ympäristön- ja luonnonsuojelu16 499 000 euroa
    • 20.  Ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja jälkihoito (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 22.  Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-2 815 000 euroa
    • 52.  Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 314 000 euroa
    • 61.  Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä18 000 000 euroa
   • 20.  Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen71 304 000 euroa
    • 01.  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä194 000 euroa
    • 34.  Avustukset kuntien, seurakuntien ja yhdistysten kiinteistöjen öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä9 860 000 euroa
    • 37.  Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 250 000 euroa
    • 52.  Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä20 000 000 euroa
    • 56.  Avustukset asuinrakennusten öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä40 000 000 euroa
    • 60.  Siirto Valtion asuntorahastoon— euroa
  • Pääluokka 36

   36.  VALTIONVELAN KOROT167 000 000 euroa
   • 01.  Valtionvelan korko167 000 000 euroa
    • 90.  Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä167 000 000 euroa
  • Määrärahojen kokonaismäärä: 2 303 575 000 euroa

TULOARVIOT

Osasto 11VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
01.Ansio- ja pääomatuloverot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 211 000 000 euroa. 
02.Yhteisövero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 986 000 000 euroa. 
08.Valmisteverot
07.Energiaverot
Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa. 
10.Muut verot
03.Autovero
Momentilta vähennetään 137 000 000 euroa. 
19.Muut veronluonteiset tulot
09.Muut verotulot
Momentilta vähennetään 590 000 euroa. 

Osasto 12SEKALAISET TULOT

24.Ulkoministeriön hallinnonala
99.Ulkoministeriön hallinnonalan tulot
Momentilta vähennetään 9 112 000 euroa. 
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 55 000 000 euroa. 
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
10.Hallinnonalan virastojen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 6 244 000 euroa. 
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
20.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 200 000 euroa. 
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 870 000 euroa. 

Osasto 13KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET

04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta
01.Osuus Suomen Pankin voitosta
Momentilta vähennetään 73 700 000 euroa. 

Osasto 15LAINAT

03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä 1 266 663 000 euroa. 

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 21EDUSKUNTA

40.Valtiontalouden tarkastusvirasto
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa. 

Pääluokka 22TASAVALLAN PRESIDENTTI

02.Tasavallan presidentin kanslia
01.Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 48 000 euroa. 

Pääluokka 23VALTIONEUVOSTON KANSLIA

01.Hallinto
01.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 11 707 000 euroa. 
02.Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 96 000 euroa. 
22.Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 460 000 euroa. 
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi: 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan 
2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen 
3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille 
4) enintään 60 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa. 
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. 
Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot. 
10.Omistajaohjaus
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 212 000 000 euroa. 
30.Oikeuskanslerinvirasto
01.Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 35 000 euroa. 
90.Muut menot
58.Lahjoitus Ahvenanmaan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 1 300 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Åbo Akademille tehtävään lahjoitukseen määräaikaisen oikeustieteen professuurin perustamista varten. 

Pääluokka 24ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Ulkoasiainhallinto
01.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 415 000 euroa. 
10.Kriisinhallinta
20.Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 2 500 000 euroa. 
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

04. 

Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 

2 108 000 

05. 

Yhteiset menot 

7 644 000 

09. 

Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 

9 685 000 

11. 

EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 

1 367 000 

14. 

Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 

16 944 000 

15. 

EUTM/Malin koulutusoperaation menot 

1 367 000 

16. 

Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 

1 194 000 

18. 

Irakin koulutusoperaation menot 

7 501 000 

23. 

Naton Irakin koulutusoperaation menot 

670 000 

24. 

EUNAVFOR MED, Irini-operaation menot 

1 477 000 

25. 

EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot 

623 000 

Yhteensä 

 

50 580 000 

30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 68 759 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Myanmarin kehitysluoton 31.7.2020 erääntynyt 164 678,67 euron suuruinen lyhennyserä, jonka maksamista lykättiin vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvion yhteydessä kirjatun maksuaikataulun mukaisesti, laskutetaan Myanmarilta kokonaisuudessaan heinäkuun 2022 maksuerän laskuttamisen yhteydessä. Lyhennyserän korko on sama kuin alkuperäisen velan korko 0,75 %. Viivästyskorkoa ei peritä. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

1. 

Monenkeskinen kehitysyhteistyö 

222 214 000 

2. 

Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyöSisältää ministeriön ja Euroopan komission välisten yhteistoimintahankkeiden menoja yhteensä 1 706 000 euroa ja Finnfundin erityisriskirahoituksen tappioiden korvaamiseen 1 500 000 euroa. 

213 730 000 

3. 

Euroopan kehitysrahasto 

47 255 000 

4. 

Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 

49 700 000 

5. 

Humanitaarinen apu 

123 050 000 

6. 

Kehitysyhteistyön suunnittelu- ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 

4 755 000 

7. 

Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 

2 050 000 

8. 

Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle 

87 950 000 

9. 

Korkotuki-instrumentti 

24 900 000 

Yhteensä 

 

775 604 000 

89.Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja momentin myöntö- ja sopimuksentekovaltuuksia saa käyttää lainojen myöntämiseen vakuutta vaatimatta Ukrainan tuki- ja jälleenrakennusrahastoihin ja rahoitusvälineisiin. 
90.Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot
68.Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään yhdeksää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän, myös virkaan nimitetyn henkilöstön, palkkausmenojen rahoittamiseen valtion virastojen ja laitosten Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen hankkeissa. 

Pääluokka 25OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Ministeriö ja hallinto
01.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 784 000 euroa. 
03.Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 513 000 euroa. 
05.Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 330 000 euroa. 
21.Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 215 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että momentin määräraha budjetoidaan nettomäärärahana ja että momentille voidaan tulouttaa oikeusministeriön hallinnonalan toimintaan liittyvät EU:lta saatavat tulot sekä virastoille työnantajana maksetut tulot. 
50.Avustukset (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 107 000 euroa. 
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa) 

 

 

Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 

5 495 

Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 

4 000 

Muut avustukset ja avustushankkeiden vaikutuksen arviointi (enintään) 

4 330 

Yhteensä 

13 825 

10.Tuomioistuimet ja oikeusapu
01.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 110 000 euroa. 
02.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 154 000 euroa. 
03.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 9 675 000 euroa. 
04.Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 082 000 euroa. 
50.Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 728 000 euroa. 
20.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
01.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 985 000 euroa. 
30.Syyttäjät
01.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 167 000 euroa. 
40.Rangaistusten täytäntöönpano
01.Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 102 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen vangeille vankeuslain (767/2005) 7 luvun 5 §:n ja 9 luvun 6 §:n mukaisesti. 
50.Vaalimenot
20.Vaalimenot (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 350 000 euroa. 

Pääluokka 26SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 338 000 euroa. 
04.Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 18 000 euroa. 
21.Sisäministeriön hallinnonalan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 330 000 euroa. 
26.EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021—2027 (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa voidaan Lain sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021—2027 33 § mukaisesti käyttää sellaisiin ennen avustuspäätöksen tekemistä syntyneisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1. päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen ja joita koskeva hakemus tulee vireille viimeistään 30. päivänä kesäkuuta 2022. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää pakolaisten uudelleensijoittamismenettelystä, humanitaarisesta maahanpääsystä ja kuntaan sijoittamisesta aiheutuviin siirto- ja kulutusmenoihin sekä enintään 21 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin, joihin on varattu 7 350 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle ja 3 150 000 euroa Maahanmuuttovirastolle. 
29.Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 000 euroa. 
10.Poliisitoimi
01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 17 109 000 euroa. 
02.Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 998 000 euroa. 
20.Rajavartiolaitos
01.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 25 169 000 euroa. 
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaa koskevat sopimukset, joista aiheutuu valtiolle menoja vuonna 2022 ja vuoden 2022 jälkeen yhteensä enintään 448 000 000 euroa. 
30.Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
01.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 716 000 euroa. 
02.Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 207 000 euroa. 
20.Erityismenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 
40.Maahanmuutto
01.Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 9 394 000 euroa. 
21.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 400 216 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää vastaanoton toteuttamiseksi erityistilanteissa tarpeellisten palvelujen hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja EU:n rahoittamiin hankkeisiin koskien EU:n sisäisiä siirtoja sekä vastaanottojärjestelmän kapasiteetin lisäämistä. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää tilapäisen suojelun direktiivin 2001/55/EY perusteella suoritettavien (tilapäistä suojelua saavien) siirtojen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ulkomaalaislain (301/2004) 93 §:n mukaisesti Suomeen otettavien henkilöiden vastaanottopalveluiden järjestämisestä sekä näiden henkilöiden majoittamista varten vuokrattavista lisätiloista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. 
63.Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 95 157 000 euroa. 

Pääluokka 27PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Puolustuspolitiikka ja hallinto
01.Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 128 000 euroa. 
29.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 116 131 000 euroa. 
10.Sotilaallinen maanpuolustus
01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 203 521 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että 
1) Vuonna 2022 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2022—2024 enintään 31 497 000 euroa (Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuus). 
2) Vuonna 2022 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2022—2026 enintään 169 040 000 euroa (Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuus). 
3) Vuonna 2022 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2022—2027 enintään 153 881 000 euroa (Vuoden 2022 toimintamenojen tilausvaltuus). 
18.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään lisäystä 455 839 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 745 233 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2022 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi Puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua lisätalousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2022—2027 enintään 1 738 700 000 euroa (Puolustuskyvyn parantaminen 2022 -tilausvaltuus, PVPAR 2022). 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2021 (PVKEH 2021) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 10 233 000 eurolla 747 860 000 euroon tilausvaltuuden maksatusaikaa muuttamatta. 
Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä viisivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 30 892 000 euroa. 
19.Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5 v)
Momentilta vähennetään 1 454 872 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää varaosien, vaihtolaitteiden ja tuotetukipalvelun hankintaan. 
50.Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 163 000 euroa. 
30.Sotilaallinen kriisinhallinta
20.Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 905 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen edellyttämiin ampumatarvike-, huolto- ja materiaalikuluihin. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

01. 

Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 

760 000 

03. 

Sotilastarkkailijatoiminnan menot 

643 000 

04. 

Resolute Support -operaatio, Afganistan 

800 000 

05. 

Irakin koulutusoperaation menot 

4 770 000 

06. 

EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot 

382 000 

07. 

Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 

8 713 000 

08. 

Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 

16 800 000 

11. 

EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 

378 000 

12. 

EUNAVFOR MED Irini, Välimeren operaation menot 

280 000 

15. 

Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 

6 215 000 

16. 

EUTM/Malin koulutusoperaation menot 

2 800 000 

17. 

Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 

340 000 

19. 

Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 

475 000 

20. 

Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 

23 822 000 

Yhteensä 

 

67 178 000 

Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokan perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta ja valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin omavelkaisen pääomaltaan enintään 540 milj. euron valtiontakauksen vakuudeksi Finnair Oyj:n enintään 600 milj. euron lainalle, jolla jatketaan tai korvataan enintään 10.6.2026 saakka vastaavan suuruinen valtion vuonna 2020 takaama Finnair Oyj:n kolmen vuoden pituinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen laina. 
01.Hallinto
01.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 454 000 euroa. 
20.Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 5 920 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua vastikkeetta enemmistöstään DigiFinland Oy:ssä siten, että valtiolle jää aina vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaosuus yhtiöstä. 
Momentin määräraha muutetaan arviomäärärahaksi. 
21.Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 45 000 euroa. 
10.Verotus ja tulli
01.Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 077 000 euroa. 
02.Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 367 000 euroa. 
03.Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 395 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää positiivisen luottotietorekisterin toteutukseen. 
63.Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
95.Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 
97.Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
20.Palvelut valtioyhteisölle
01.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 535 000 euroa. 
30.Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
01.Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 674 000 euroa. 
02.Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 279 000 euroa. 
03.Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 567 000 euroa. 
40.Valtion alue- ja paikallishallinto
01.Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 8 191 000 euroa. 
70.Valtionhallinnon kehittäminen
01.Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 28 815 000 euroa. 
Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 14 000 000 euroa. 
05.Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 50 000 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2022 saa tehdä uusia rahoituspäätöksiä enintään 150 000 000 eurolla. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja valtuutta saa käyttää hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän välttämättömien ict-muutoskustannusten korvaamiseen tarkoitettuihin avustuksiin. 
Valtuuden käytöstä aiheutuneet menot budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. 
20.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 23 056 000 euroa. 
Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 10 172 000 euroa ja vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 25 931 000 euroa. 
Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi. 
40.Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon sekä laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun ylläpidon ja kehittämisen edellyttämän hintatuen ja alijäämätuen, kehittämis- ja käyttöönottohankkeiden, hallinnon turvallisuusverkon varautumistoimenpiteiden sekä EU:n rahoittamien hankkeiden kansallisen vastinrahoituksen maksamiseen Suomen Erillisverkot Oy:lle tai sen tytäryhtiölle. 
80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 752 000 euroa. 
31.Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 4 200 000 euroa. 
89.Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus
31.Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 979 948 000 euroa. 
90.Kuntien tukeminen
30.Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 334 000 euroa. 
35.Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 101 500 000 euroa. 
91.Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
41.Energiaverotuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 58 000 000 euroa. 
92.EU ja kansainväliset järjestöt
Valtuus 
Luvun perusteluja muutetaan siten, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta ja valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin InvestEU-ohjelman jäsenvaltiokohtaista osiota koskevan enintään 50 000 000 euron suuruisen omavelkaisen valtiontakauksen, jäsenvaltion ja EU:n komission välillä solmittavan rahoitusosuussopimuksen vakuudeksi. 

Pääluokka 29OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
01.Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 156 000 euroa. 
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 325 000 euroa. 
21.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 204 000 euroa. 
30.Lasten ja nuorten harrastustoiminta (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 
51.Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa. 
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

1. 

Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 

2 652 000 

2. 

Avustukset Suomen Merimieskirkolle 

134 000 

 

— mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 

52 000 

3. 

Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 

32 000 

4. 

Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 

824 000 

5. 

Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 

80 000 

6. 

Lintulan luostarin kehittäminen 

50 000 

7. 

Avustus covid-19-epidemian aiheuttamien vaikutusten vähentämiseen uskonnollisten kesätapahtumien järjestäjille 

10 000 

Yhteensä 

 

3 782 000 

10.Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö
01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 314 000 euroa. 
20.Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 196 000 euroa. 
30.Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 126 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen enintään 67 000 000 euroa lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen sekä enintään 58 000 000 euroa oppimisen puutteiden korjaamiseksi tarvittaviin tukitoimiin varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 21 050 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 § 2 momentissa tarkoitettujen avustusten maksamiseen. 
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että valtionosuuteen oikeuttavien yksikköjen enimmäismäärän estämättä määrärahaa saa käyttää enintään 13 330 000 euroa 100 %:n valtionosuutena maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksyttyyn koulutukseen. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 577 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 14 §:n mukaisiin avustuksiin. 
20.Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
01.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 48 000 euroa. 
21.Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 50 000 euroa. 
30.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 26 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 999 536 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen koulutuksen perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille, mistä 70 000 000 euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen, tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen sekä opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen myönnettäviin perusrahoituksen harkinnanvaraisiin korotuksiin. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että ammatillisen koulutuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on enintään 184 000 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 8 100 opiskelijavuotta. 
35.Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 17 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 17 000 000 euroa avustusten maksamiseen lukiokoulutuksen järjestäjille oppimisen puutteiden korjaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi. 
40.Korkeakouluopetus ja tutkimus
Valtuus 
Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin, tutkimusrahoituksen ohjelmisto- ja laitehankintoihin, arviointeihin sekä Akatemian rahoittamaan tutkimuksen edistämiseen saa vuonna 2022 hyväksyä sitoumuksia 391 000 000 euron arvosta. 
01.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 111 000 euroa. 
02.Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa. 
03.Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 42 000 euroa. 
04.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 9 000 euroa. 
20.Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 450 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 5 500 000 euroa korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen lisäämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 
50.Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 250 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 5 727 000 euroa yliopistojen muuhun harkinnanvaraiseen rahoitukseen. 
51.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa. 
55.Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 12 150 000 euroa ammattikorkeakoulujen muuhun harkinnanvaraiseen rahoitukseen. 
70.Opintotuki
01.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa. 
55.Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 9 000 000 euroa. 
80.Taide ja kulttuuri
01.Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU-rahoitteisten hankkeiden omarahoitusosuutena ja sitä koskevien menojen maksamiseen. 
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 411 000 euroa. 
04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 194 000 euroa. 
05.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 28 000 euroa. 
06.Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 38 000 euroa. 
34.Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen taiteen perusopetuksen tietopohjan vahvistamisesta ja kehittämisestä aiheutuviin määräaikaisiin tehtäviin. 
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 10 000 euroa. 
51.Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 162 000 euroa. 
89.Rahoitus Arkkitehtuuri- ja designmuseon säätiölle ja kiinteistöosakeyhtiölle (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 4 973 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentamista varten perustettavan kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta aiheutuvan pääoman maksamiseen 
2) avustuksina museosäätiön hallintokustannusten kattamiseen. 
90.Liikuntatoimi
52.Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä eräisiin avustuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen Liikkuva koulu ja Liikkuva aikuinen -ohjelmien mukaisiin toimenpiteisiin. 
91.Nuorisotyö
52.Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön. 

Pääluokka 30MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto ja tutkimus
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 217 000 euroa. 
05.Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 906 000 euroa. 
23.Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 1 240 000 euroa. 
10.Maaseudun kehittäminen
40.Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kokonaan kansallisesti rahoitettavien biokaasu-, lannankäsittely-, ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointitukien maksamiseen ja enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena. 
44.Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 14 730 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 perusteella maksettavien tukimuotojen kansalliseen täydentämiseen 
2) Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 25 a §:n perusteella maksettavien tukimuotojen kansalliseen täydentämiseen 
3) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n perusteella maksettaviin tukimuotoihin, joilla voidaan helpottaa maatilojen taloudellista asemaa poikkeuksellisesti heikentyneessä maatalouden taloustilanteessa 
4) valtionavustuslain (688/2001) nojalla maa- ja puutarhataloutta harjoittaville tiloille myönnettävien avustusten maksamiseen 
5) enintään 1 000 000 euroa maatalouden huoltovarmuuspakettiin kuuluvan määrärahan siirtoon Ahvenanmaan maakunnalle. 
Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena ja kohtien 4) ja 5) osalta maksatuspäätösperusteisena. 
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014—2020 sisältyvien kokonaan kansallisesti rahoitettavien maaseutuyritysten energiainvestointitukien maksamiseen. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2022 saa tehdä siirtymäkauteen 2021—2022 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 92 028 000 eurolla ja maaseuturahaston elpymisvälineeseen kohdistuvia myöntämispäätöksiä 17 000 000 eurolla sekä kokonaan kansallisesti rahoitettaviin maaseutuyritysten energiainvestointitukiin kohdistuvia myöntämispäätöksiä 10 000 000 eurolla. 
20.Maa- ja elintarviketalous
01.Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 647 000 euroa. 
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 22 000 000 euroa. 
41.EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 6 870 000 euroa. 
44.Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 119 000 000 euroa. 
48.Peltorakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 700 000 euroa. 
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 35 700 000 euroa. 
40.Luonnonvaratalous
21.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 100 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen sekä vesialan kansallisten järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen. 
22.Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa. 
46.Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 161 000 euroa. 
62.Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 391 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kohonneiden tuotantokustannusten ja kansainvälisestä tilanteesta aiheutuvien vaikutusten kompensoimiseksi kalatalouden yrityksille valtionavustuslain (688/2001) nojalla komission hyväksymän tilapäisen valtiontukisäädösten jouston puitteissa sekä muihin kalatalouden huoltovarmuutta parantaviin toimenpiteisiin. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014—2020 ohjelmakauden varoista osittain rahoitettavien elinkeinokalataloutta ja meripolitiikkaa koskevien toimenpiteiden EU:n rahoitusosuuden maksamiseen Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
64.Metsähallitus
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 309 000 euroa. 
70.Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminen
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 732 000 euroa. 

Pääluokka 31LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 289 000 euroa. 
02.Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 449 000 euroa. 
03.Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 427 000 euroa. 
04.Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 307 000 euroa. 
10.Liikenne- ja viestintäverkot
20.Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 40 600 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että liikenteenohjausyhtiöltä hankittavaan palvelusopimukseen perustuvaan palvelumaksuun saa käyttää enintään 151 300 000 euroa. 
Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 600 000 euroa. 
30.Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 721 000 euroa. 
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

Länsimetro Matinkylästä Kivenlahteen 

9 221 000 

Raide-Jokeri pikaraitiotie 

18 200 000 

Mellunmäki—Tikkurila—Aviapolis—lentoasema 

1 880 000 

Turun raitiotie 

1 500 000 

Lähijunaliikennealueen varikot 

1 000 000 

Länsi-Helsingin raitioteiden suunnittelu (ml. Vihdintien pikaraitiotie) 

850 000 

Tampereen raitiotie 2. vaihe 

7 800 000 

Sahasaarenkadun tieyhteys Kemin biotuotetehtaalle 

3 000 000 

Yhteensä 

43 451 000 

Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikenne- ja viestintävirasto saa tehdä sopimuksia hankkeeseen Sahasaarenkadun tieyhteys Kemin biotehtaalle liittyen siten, että avustuserien yhteismäärä saa olla enintään 14 000 000 euroa. 
31.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 36 800 000 euroa. 
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja kuntien joukkoliikennehankkeet 

33 800 000 

Finavian lentoasemaverkoston ulkopuoliset lentoasemat ja lentopaikat 

900 000 

Yksityistieavustukset ja tiekuntien neuvonnasta aiheutuvat kulutusmenot 

40 000 000 

Yhteensä 

74 700 000 

Vuoden 2020 talousarviossa ja vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 26 800 000 euroa. 
77.Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 15 556 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen 
1) Vt 4 Kirri—Tikkakoski liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 143 600 000 euroa 
2) Oulu—Kemi -rataosan välityskyvyn parantaminen, kohtausraiteet liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 16 500 000 euroa 
3) Oulu—Kontiomäki -rataosan välityskyvyn parantaminen, kohtausraiteet liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 26 500 000 euroa 
4) Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 12 000 000 euroa 
5) Iisalmi—Ylivieska, sähköistys ja Iisalmen kolmioraide liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 58 500 000 euroa 
6) Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 1 800 000 euroa 
7) Saimaan kanavan vedenpinnan nosto liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 300 000 euroa 
8) Seinäjoki—Vaasa radan suunnittelu liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 3 400 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen Vt 6 Korian kohta liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 12 000 000 euroa. 
20.Liikenteen ja viestinnän palvelut
50.Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen ja eräiden muiden valtiontukitehtävien toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 700 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää viestintäyhteyksien laadun parantamiseen matkustajajunissa. 
Vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 4 700 000 euroa. 
51.Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 15 500 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Saimaan alueen luotsaukseen myönnettyä määrärahaa saa käyttää luotsausvalmiuden ylläpidosta luotsausyhtiölle aiheutuviin välttämättömiin kustannuksiin. 
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

Hankintatuki täyssähköhenkilöautoille sisältäen henkilöautojen etanoli- ja kaasukonversiotuet 

9 500 000 

Hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöisille pakettiautoille 

4 500 000 

Hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöisille kuorma-autoille 

5 000 000 

Hankinta- ja konversiotuki (RRF pilari3) 

2 500 000 

Sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemi (RRF pilari3) 

1 500 000 

Tieliikenteen turvallisuustoiminta 

8 600 000 

Rautatieliikenteen ammattikoulutus 

841 000 

Saimaan alueen luotsauksen hintatuki ja luotsausvalmiuden ylläpito 

3 800 000 

Yhteensä 

36 241 000 

55.Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 48 000 000 euroa. 

Pääluokka 32TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 320 000 euroa. 
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 566 000 euroa. 
03.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 764 000 euroa. 
04.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 228 000 euroa. 
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi: 
Määrärahaa saa käyttää myös: 
1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen 
2) EU:n rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen 
3) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen. 
Vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 500 000 euroa. 
05.Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 523 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 110 000 euroa maahanmuuton digitaaliseen infrastruktuuriin (RRF pilari3). 
06.Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 168 000 euroa. 
08.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 610 000 euroa. 
09.Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 73 000 euroa. 
10.Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää virkaan nimitetyn henkilöstön palkkausmenoihin. 
49.Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 78 000 euroa. 
20.Uudistuminen ja vähähiilisyys
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 20 650 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta 17 700 000 euroa ja valtuudesta 87 800 000 euroa on varattu materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämiseen (RRF pilari1), määrärahasta 1 650 000 euroa ja valtuudesta 14 700 000 euroa on varattu mikroelektroniikan arvoketjuun (RRF pilari2) ja valtuudesta 58 000 000 euroa on varattu veturiyritysrahoitukseen (RRF pilari3). 
41.Energiatuki (arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja valtuutta saa käyttää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1444/2014) sekä kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämiseen myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1197/2020) mukaisiin vetyhankkeisiin, akkuarvoketjuhankkeisiin sekä liikenteen biopolttoaineiden tuotantoon tai käyttöön liittyvän teknologian pilotointihankkeisiin sekä Euroopan komission asetuksen (EU 651/2014) mukaisesti yrityksille ja muille yhteisöille unionin normit ylittäviin ympäristönsuojelun investointihankkeisiin tai ympäristönsuojelun tason parantamiseen sekä jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskeviin investointihankkeisiin. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2022 saa tehdä uusia sitoumuksia enintään 671 280 000 eurolla. 
43.Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 87 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta säädetyn lain mukaisten tukien maksamiseen. 
Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. 
47.Julkisen liikennesähkön ja -kaasun lataus- ja tankkausinfrastruktuurin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta annetun asetuksen (178/2022) mukaisesti. 
Määrärahasta on varattu: 
1) 5 700 000 euroa ryhmään 1 kuuluville hankkeille (ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden investointihankkeet) 
2) 3 800 000 euroa ryhmään 2 kuuluville hankkeille (paikallisen joukkoliikenteen latauspisteiden investointihankkeet) 
3) 1 900 000 euroa ryhmään 3 kuuluville hankkeille (paineistetun biokaasun tankkauspisteiden investointihankkeet) 
4) 2 500 000 euroa ryhmään 4 kuuluville hankkeille (nesteytetyn biokaasun tankkauspisteiden investointihankkeet) 
5) 1 100 000 euroa ryhmään 5 kuuluville hankkeille (uusiutuvan vedyn tankkauspisteiden investointihankkeet). 
48.Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 174 211 000 euroa. 
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 56 000 000 euroa. 
87.Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 6 100 000 euroa. 
30.Työllisyys ja yrittäjyys
33.Turveyrittäjien tukeminen (siirtomääräraha 3 v)
Vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 30 585 000 euroa. 
34.Valtion korvaukset kunnille työllisyyden edistämisen kuntakokeilun viivästymisestä (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 4 450 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun osallistuville kunnille maksettavaan laskennalliseen korvaukseen kuntakokeilujen aloituksen viivästymisestä johtuen vuonna 2021. 
41.Valtionavustus Työkanava Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 10 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (242/2022) mukaisesti maksettavaan yleisavustukseen Työkanava Oy:lle. 
Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena ja se voidaan maksaa ennakkona. 
45.Valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 160 000 euroa. 
51.Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 1 700 000 euroa. 
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että momentin myöntämisvaltuudesta 18 135 000 euroa ja määrärahasta 33 284 000 euroa kohdistuu ohjelmakauden 2021—2027 tekniseen tukeen. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2022 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä 617 430 000 eurolla. 
87.Pääomasijoitus Työkanava Oy:lle (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 10 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Työkanava Oy:n oman pääoman korottamiseen. 
Määräraha on varattu Työkanava Oy:n toimintaan (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. 
40.Yritysten erityisrahoitus
45.Kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 75 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta säädetyn lain mukaisten tukien maksamiseen. 
89.Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 30 000 000 euroa. 

Pääluokka 33SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 270 000 euroa. 
06.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 089 000 euroa. 
07.Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 65 000 euroa. 
08.Vankiterveydenhuollon yksikön ulkopuoliset terveyspalvelut (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 100 000 euroa. 
25.Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 
29.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 4 271 000 euroa. 
02.Valvonta
03.Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 284 000 euroa. 
05.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 387 000 euroa. 
06.Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa. 
07.Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 282 000 euroa. 
20.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 541 000 euroa. 
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta
04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 467 000 euroa. 
25.Kansalliset osaamiskeskittymät (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja vuodelta 2021 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (615/2021) 4 luvussa tarkoitetulle HUS-yhtymälle myönnettäviin avustuksiin. 
31.Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja vuodelta 2021 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 4 luvussa tarkoitetulle HUS-yhtymälle myönnettäviin avustuksiin. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen sekä muihin valmistelu-, toimeenpano- ja hallinnointitehtävistä aiheutuviin toimintamenoihin. 
10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
57.Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 7 400 000 euroa. 
20.Työttömyysturva
50.Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 14 100 000 euroa. 
52.Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 22 700 000 euroa. 
30.Sairausvakuutus
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 6 700 000 euroa. 
40.Eläkkeet
60.Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 38 100 000 euroa. 
50.Veteraanien tukeminen
50.Rintamalisät (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa. 
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
30.Valtion korvaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 30 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen varautumisen tason parantamisesta aiheutuviin kustannuksiin ja niiden korvaamiseen kuntayhtymille. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 5 000 000 euroa lastensuojelulain (417/2007) 17 §:n 1 momentin mukaisesti Ukrainasta saapuvien sotaa pakenevien lasten ja nuorten lastensuojelulasten lastensuojelun järjestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää onnettomuustilanteiden lisäksi muiden vakavien häiriötilanteiden hoitamisesta ja niihin varautumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 51 §:n mukaisten valmiuskeskusten suunnittelu- ja käynnistämisvaiheen tukemiseen valtionavustuksin. 
31.Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että henkilöstön palkkaamiseen kohdennettua määrärahaa saa käyttää virkaan nimettyjen virkamiesten palkkausmenoihin ja muihin palkkauksesta aiheutuviin toimintamenoihin. 
38.Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuodelta 2021 siirtynyttä henkilöstön palkkaamiseen kohdennettua määrärahaa saa käyttää virkaan nimettyjen virkamiesten palkkausmenoihin. 
39.Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 45 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja vuodelta 2021 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja sosiaali- ja pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 4 luvussa tarkoitetulle HUS-yhtymälle myönnettäviin avustuksiin. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että henkilöstön palkkaamiseen kohdennettua määrärahaa saa käyttää virkaan nimettyjen virkamiesten palkkausmenoihin. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kunnille myönnettäviin avustuksiin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen. 
61.Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus sosiaali- ja terveydenhuoltoon (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että henkilöstön palkkaamiseen kohdennettua määrärahaa saa käyttää virkaan nimettyjen virkamiesten palkkausmenoihin. 
70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
20.Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuosien 2020—2022 määrärahaa saa käyttää covid-19-rokotteiden vastikkeettomaan luovutukseen sekä rokotteiden luovuttamisesta, myynnistä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin. 

Pääluokka 35YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Ympäristöhallinnon toimintamenot
01.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 223 000 euroa. 
04.Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 199 000 euroa. 
10.Ympäristön- ja luonnonsuojelu
20.Ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja jälkihoito (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää menoihin, jotka aiheutuvat ympäristövahingon vaaraa aiheuttavien hylkyjen seurannasta ja saneerauksien valmistelusta. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen. 
Vuoden 2020 talousarviossa momentille myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 300 000 euroa. 
22.Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 2 815 000 euroa. 
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi: 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) Itämeren ja vesiensuojelun sekä niitä ohjaavien vesien- ja merenhoidon suunnitelmien ja toimeenpanon edistämiseen sekä ympäristön tilan ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen 
2) vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämiseen 
3) maaperänsuojeluun ja ympäristön kunnostustoimintaan liittyvän tutkimus-, riskinarviointi- ja -hallintatoiminnan kehittämiseen sekä seurantaan ja maaperän- ja vesiensuojelun päivystysajan korvausten maksamiseen 
4) ympäristötehtävien näytteenoton, laboratoriopalvelujen, tiedonhallinnan ja muiden palvelujen hankintaan 
5) ympäristötiedon tuottamiseen 
6) ympäristötehtäviin liittyviin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja koulutuksen järjestämiseen 
7) päästövähennystavoitteisiin ja kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin liittyviin selvityksiin sekä ilmastopolitiikan kehittämiseen ja toimeenpanoon 
8) ilmastonmuutoksen hillinnän edistämiseen alueidenkäytössä 
9) kiertotaloutta ja biotaloutta edistäviin kehittämistehtäviin ja hankkeisiin 
10) kierrätystä edistävän sääntelyn ja ratkaisujen valmisteluun sekä jätelainsäädännön toimeenpanon valmisteluun 
11) enintään 180 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta enintään 22 henkilötyövuotta määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 7) sekä 158 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen muiden kohtien tehtäviin 
12) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen 
13) ekologisen kompensaation pilotoimiseen liittyviin kuluihin 
14) elpymisvälineestä rahoitettavien vihreän siirtymän investointien hanke- ja lupavalmisteluihin 
15) avustusten ja muiden tukien maksamiseen. 
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. 
Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat. 
Määrärahasta varataan 1 850 000 euroa lupavoimavarojen vahvistamiseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. 
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 314 000 euroa. 
61.Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 18 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton sekä energiatehokkuuden investointi- ja TKI-hankkeiden avustuksiin, hankintamenoihin ja muihin kulutusmenoihin. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää hankkeista aiheutuvien enintään 34 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta varataan 3 000 000 euroa ravinteiden kierrätykseen (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. 
20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
01.Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 194 000 euroa. 
34.Avustukset kuntien, seurakuntien ja yhdistysten kiinteistöjen öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 9 860 000 euroa. 
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi: 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) elpymis- ja palautumissuunnitelman määrärahasta valtionavustuslain (688/2001) nojalla kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille myönnettävään avustukseen kunnan, seurakunnan tai yhdistyksen omistaman rakennuksen öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin 
2) valtionavustuslain (688/2001) nojalla kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille myönnettävään avustukseen kunnan, seurakunnan tai yhdistyksen omistaman rakennuksen öljy- tai kaasulämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen tai öljy- tai kaasulämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin. 
Avustusta ei kuitenkaan myönnetä, jos lämmitysjärjestelmä muutetaan fossiilisia polttoaineita käyttäväksi rakennuskohtaiseksi lämmitysjärjestelmäksi, öljylämmitysjärjestelmä muutetaan uusiutuvalla polttoöljyllä toimivaksi tai kaasulämmitysjärjestelmä muutetaan biokaasulla toimivaksi. Elpymis- ja palautumissuunnitelman määrärahaa ei myönnetä kaukolämpöön siirtymiseen. 
Avustusta myönnetään 20 % avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista. 
Avustusta myönnetään 30 % kunnille kohdan 2 mukaisessa avustuspäätöksessä avustettavaksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista. 
Kunnille myönnettäviä avustuksia korotetaan 5 prosenttiyksiköllä, jos kunta on liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen. 
Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksyttäisiin tavanomaiset lämmitysjärjestelmän muuttamisesta aiheutuneet suunnittelu-, purku-, kierrätys-, laite- ja asennuskustannukset, mukaan lukien liittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset sekä ohjaus- ja automaatiojärjestelmästä sekä öljysäiliön poistamisesta aiheutuvat kustannukset. 
Avustus myönnetään suunnitelmaan perustuvan kustannusarvion mukaisesti. Maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaan. 
Valtionapuviranomaisena toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. 
Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen hakijalle on myönnetty muuta avustusta samaan tarkoitukseen. 
Määrärahasta varataan 4 900 000 euroa öljylämmityksestä luopumisen avustuksiin (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. 
37.Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 250 000 euroa. 
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi: 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) elpymis- ja palautumissuunnitelmasta rahoitettavan määrärahan osalta elpymisvälineen tavoitteiden mukaisiin, ensisijaisesti elpymisvälineestä rahoitettavien vihreän siirtymän investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvityksien osalta 
2) vihreän siirtymän investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvityksien sekä alueellisten selvitysten osalta 
3) tuulivoimarakentamista ohjaavaan kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin sekä alueellisin selvityksiin. 
Kohdan 2) mukaisilla vihreän siirtymän investoinneilla tarkoitetaan investointeja, joilla edistetään suoraan tai välillisesti päästövähennyksiä, kiertotaloutta tai luonnonvarojen käytön vähentämistä ei merkittävää haittaa -periaatteen (DNSH) mukaisesti. Alueellisissa selvityksissä on tarkasteltava myös ei merkittävää haittaa -periaatteen mukaisia vaikutuksia. 
Ympäristöministeriö myöntää avustukset valtionavustuslain (688/2001) nojalla. Avustusta voidaan myöntää maakunnan liitoille ja kunnille enintään 70 % kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvitysten laatimisesta aiheutuvista kuluista. Kuntien avustusten osalta ympäristöministeriö kuulee ELY-keskuksia. 
Mikäli kaavoituksessa ja luvituksessa käsitellään vihreän siirtymän tai tuulivoimarakentamisen ohella muita ohjaustarpeita, voidaan avustusta myöntää vain siihen osaan kuluja, jotka aiheutuvat vihreän siirtymän tai tuulivoimarakentamisen ohjauksesta. 
Määrärahasta varataan 750 000 euroa elpymisvälineestä rahoitettavien hankkeiden rahoittamiseksi (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, josta määrärahasta voidaan käyttää 2 % henkilöstön palkkaamiseen ympäristöministeriössä. 
52.Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta varataan osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa 8 500 000 euroa (RRF pilari1) aiheutuviin menoihin, joista enintään 2 % voi aiheutua henkilöstön palkkaamisesta. 
56.Avustukset asuinrakennusten öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 40 000 000 euroa. 
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi: 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) valtionavustuslain (688/2001) nojalla pientalojen omistajille myönnettävään avustukseen öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin siten kuin asetuksella (803/2021) säädetään 
2) valtionavustuslain (688/2001) nojalla pientalojen omistajille myönnettävään avustukseen pientalon maakaasua käyttävän pääasiallisen lämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen kaasulämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin 
3) avustuksesta viestimiseksi sekä avustuksen hakijoille suunnatun opas- ja ohjemateriaalin valmisteluun sekä hakijoiden informaatiotukeen liittyvien kulutusmenojen maksamiseen. 
Maakaasusta lämmitysjärjestelmänä luovuttaessa avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon fossiilista maakaasua käyttävän pääasiallisen lämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta muihin lämmitysjärjestelmiin, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä. Avustusta ei kuitenkaan myönnetä, jos kaasulämmitysjärjestelmä muutetaan biokaasulla toimivaksi. Avustusta myönnetään 4 000 euroa pientalon kaasulämmitysjärjestelmää kohti, kun pientalossa siirrytään kaasulämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa pientalon kaasulämmitysjärjestelmää kohti, kun pientalossa siirrytään kaasulämmityksestä muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustus myönnetään suunnitelmaan perustuvan kustannusarvion mukaisesti. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 7.4.2022 jälkeen. Maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaan. Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. 
Avustuksen myöntää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus. 
Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen hakijalle on myönnetty muuta avustusta samaan tarkoitukseen tai jos asuinrakennusta käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. 
Määrärahasta varataan 28 900 000 euroa pientalojen öljylämmityksestä luopumiseen avustuksiin (RRF pilari1) asetuksen 803/2021 mukaisesti osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, kuitenkin siten, ettei avustusta tältä osin myönnetä kaukolämpöön siirryttäessä. 
60.Siirto Valtion asuntorahastoon
Avustukset 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2022 saa Valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain (688/2001) nojalla myöntää asuinrakennuksille avustuksia energiatehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen, huoltovarmuutta lisääviin ja joustavaan energiakulutukseen tähtääviin toimenpiteisiin yhteensä enintään 60 000 000 euroa siten, kuin asuinrakennusten energiatehokkuusavustuksista vuosille 2020—2022 annetulla asetuksella (1341/2019) säädetään. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2022 saa Valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain (688/2001) nojalla myöntää avustusta asuinrakennusten lämmönvaihtimien vaihtamiseen matalalämpöiseen kaukolämpöön soveltuviksi enintään 10 000 000 euroa siten, kuin annettavalla asetuksella säädetään. 

Pääluokka 36VALTIONVELAN KOROT

01.Valtionvelan korko
90.Valtionvelan korko (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 167 000 000 euroa. 

Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2022 toista lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2022 alkaen. 

Eduskunnan puolesta

Helsingissä 28.6.2022 
puhemies 
 
 
 
pääsihteeri