Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.27

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2019 vpHE 5/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi

HE 5/2019 vp
VaVM 2/2019 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 5/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 2/2019 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2019 toisen lisätalousarvion: 

Vuoden 2019 II lisätalousarvio

 • TULOARVIOT

  Osasto 11

  • 11.  VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT298 000 000 euroa
   • 01.  Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot191 000 000 euroa
    • 01.  Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä234 000 000 euroa
    • 03.  Korkotulojen lähdevero, vähennystä-43 000 000 euroa
   • 04.  Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut164 000 000 euroa
    • 01.  Arvonlisävero, lisäystä164 000 000 euroa
   • 10.  Muut verot-57 000 000 euroa
    • 03.  Autovero, vähennystä-57 000 000 euroa
  • Osasto 12

   12.  SEKALAISET TULOT-43 200 000 euroa
   • 39.  Muut sekalaiset tulot-43 200 000 euroa
    • 01.  Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, vähennystä-43 200 000 euroa
  • Osasto 13

   13.  KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET43 000 000 euroa
   • 04.  Osuus valtion rahalaitosten voitosta43 000 000 euroa
    • 01.  Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä43 000 000 euroa
  • Osasto 15

   15.  LAINAT-136 184 000 euroa
   • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-136 184 000 euroa
    • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-136 184 000 euroa
  • Tuloarvioiden kokonaismäärä: 161 616 000 euroa

 • MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 23

  • 23.  VALTIONEUVOSTON KANSLIA2 920 000 euroa
   • 01.  Hallinto2 920 000 euroa
    • 02.  Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä2 920 000 euroa
  • Pääluokka 24

   24.  ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA— euroa
   • 30.  Kansainvälinen kehitysyhteistyö— euroa
    • 66.  Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)— euroa
  • Pääluokka 26

   26.  SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA10 000 euroa
   • 01.  Hallinto10 000 euroa
    • 50.  Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 000 euroa
   • 40.  Maahanmuutto— euroa
    • 01.  Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000 euroa
    • 22.  Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-100 000 euroa
  • Pääluokka 27

   27.  PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA400 000 euroa
   • 01.  Puolustuspolitiikka ja hallinto400 000 euroa
    • 01.  Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä400 000 euroa
  • Pääluokka 28

   28.  VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 340 000 euroa
   • 70.  Valtionhallinnon kehittäminen— euroa
    • 05.  Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)— euroa
   • 80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle1 340 000 euroa
    • 30.  Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä1 340 000 euroa
  • Pääluokka 29

   29.  OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA26 700 000 euroa
   • 01.  Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot3 700 000 euroa
    • 02.  Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 700 000 euroa
   • 20.  Ammatillinen koulutus20 000 000 euroa
    • 21.  Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 30.  Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä20 000 000 euroa
   • 80.  Taide ja kulttuuri3 000 000 euroa
    • 50.  Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 000 000 euroa
  • Pääluokka 30

   30.  MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA1 017 000 euroa
   • 01.  Hallinto ja tutkimus900 000 euroa
    • 05.  Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä900 000 euroa
   • 20.  Maa- ja elintarviketalous117 000 euroa
    • 46.  EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä117 000 euroa
  • Pääluokka 31

   31.  LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA111 315 000 euroa
   • 10.  Liikenneverkko111 315 000 euroa
    • 20.  Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä40 000 000 euroa
    • 36.  Valtionavustus raideliikennehankkeiden rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä380 000 euroa
    • 77.  Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä70 935 000 euroa
  • Pääluokka 32

   32.  TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA1 814 000 euroa
   • 01.  Hallinto530 000 euroa
    • 40.  Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä530 000 euroa
   • 20.  Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka470 000 euroa
    • 44.  Kiertotalouden investointi- ja kehittämistuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-530 000 euroa
    • 95.  Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot (arviomääräraha), lisäystä1 000 000 euroa
   • 50.  Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka814 000 euroa
    • 40.  Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä814 000 euroa
  • Pääluokka 33

   33.  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA15 200 000 euroa
   • 03.  Tutkimus- ja kehittämistoiminta— euroa
    • 04.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
   • 10.  Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut15 000 000 euroa
    • 60.  Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä15 000 000 euroa
   • 40.  Eläkkeet200 000 euroa
    • 52.  Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä200 000 euroa
  • Pääluokka 35

   35.  YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA900 000 euroa
   • 10.  Ympäristön- ja luonnonsuojelu900 000 euroa
    • 52.  Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä900 000 euroa
   • 20.  Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen— euroa
    • 60.  Siirto valtion asuntorahastoon— euroa
  • Määrärahojen kokonaismäärä: 161 616 000 euroa

TULOARVIOT

Osasto 11VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
01.Ansio- ja pääomatuloverot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 234 000 000 euroa. 
03.Korkotulojen lähdevero
Momentilta vähennetään 43 000 000 euroa. 
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01.Arvonlisävero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 164 000 000 euroa. 
10.Muut verot
03.Autovero
Momentilta vähennetään 57 000 000 euroa. 

Osasto 12SEKALAISET TULOT

39.Muut sekalaiset tulot
01.Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista
Momentilta vähennetään 43 200 000 euroa. 

Osasto 13KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET

04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta
01.Osuus Suomen Pankin voitosta
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 43 000 000 euroa. 

Osasto 15LAINAT

03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentilta vähennetään 136 184 000 euroa. 

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 23VALTIONEUVOSTON KANSLIA

01.Hallinto
02.Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 2 920 000 euroa.  

Pääluokka 24ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA

30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2019 aikana saa tehdä uusia kehitysyhteistyösopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2019 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 516 353 000 euroa. 

Pääluokka 26SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.  
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

Suomen meripelastusseura 

204 000 

Ålands Sjöräddningssällskap 

11 000 

Todistajansuojeluohjelman mukainen sopeutumisavustus 

20 000 

Yhteensä 

235 000 

40.Maahanmuutto
01.Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa. 
22.Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 100 000 euroa. 

Pääluokka 27PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Puolustuspolitiikka ja hallinto
01.Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa. 

Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

70.Valtionhallinnon kehittäminen
05.Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi siten, että määrärahaa saa käyttää:  
1) hallitusohjelman mukaisten tuottavuustoimenpiteiden valmisteluun ja toteutukseen  
2) sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen ja siihen liittyvien valtakunnallisten kehittämis- ja kokeiluhankkeiden menojen maksamiseen 
3) avustusten maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä muille yhteisöille toiminnan tehostamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuspalveluiden uudistamista tukeviin hankkeisiin. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiotutkimukseen varataan 4 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkaamiseen. 
80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 340 000 euroa. 

Pääluokka 29OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa. 
20.Ammatillinen koulutus
21.Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. 
30.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 797 224 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen koulutuksen perus- ja suoritusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille.  
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 824 000 euroa uudistettavan opetusmetsiä koskevan sopimusmallin pilotointia koskeviin menoihin ja avustuksiin. 
80.Taide ja kulttuuri
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen Paimion parantolan hallinnoinnin ja hoidon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin edellyttäen, että Paimion parantolan hallinnointia varten perustetaan säätiö, jolle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri luovuttaa Paimion parantolan kiinteistön ja irtaimiston korvauksetta. 

Pääluokka 30MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto ja tutkimus
05.Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa. 
20.Maa- ja elintarviketalous
46.EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 117 000 euroa. 
Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 2 200 000 euroa. 

Pääluokka 31LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.Liikenneverkko
20.Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 40 000 000 euroa. 
36.Valtionavustus raideliikennehankkeiden rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 380 000 euroa. 
77.Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 70 935 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia 
1) hankkeeseen Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 98 000 000 euroa 
2) hankkeeseen Iisalmi—Ylivieska -rataosan sähköistys ja Iisalmen kolmioraide liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 55 000 000 euroa 
3) hankkeeseen Joensuun ratapihan parantaminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 74 000 000 euroa 
4) hankkeeseen vt 3 Hämeenkyrön ohitustie liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 64 000 000 euroa 
5) hankkeeseen vt 8 Turku—Pori, ohituskaistojen täydentäminen (Mynämäki, Laitila, Eurajoki) liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 30 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen Oulun meriväylän rakentaminen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmat sopimukset mukaan lukien enintään 27 500 000 euroa. 
Vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 8 035 000 euroa.  

Pääluokka 32TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
40.Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 530 000 euroa. 
20.Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
44.Kiertotalouden investointi- ja kehittämistuki (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 530 000 euroa. 
95.Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
40.Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 814 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kimolan kanavan kunnostamiseen.  

Pääluokka 33SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta
04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös biopankkien osuuskunnan osuuden merkintään ja vuosijäsenmaksuihin. 
10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
60.Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa. 
40.Eläkkeet
52.Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa. 

Pääluokka 35YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.Ympäristön- ja luonnonsuojelu
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa. 
20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
60.Siirto valtion asuntorahastoon
Lykkäykset, velkajärjestelyt ja akordit 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että purettaessa pysyvästi tyhjilleen jääneitä aravavuokrataloja väestöltään vähenevillä alueilla tai, mikäli on välttämätöntä suurempien luottotappioiden estämiseksi asuntotarpeeltaan supistuvilla alueilla, saa vuonna 2019 valtion vastuulle aravarajoituslain (1190/1993) 17 a §:n ja 16 a §:n mukaisesti jättää aravalainapääomia yhteensä enintään 8 000 000 euroa, kuitenkin siten, että aravarajoituslain 16 a §:n mukaisten rajoitusakordien määrä on yhteensä enintään 3 000 000 euroa. 
Avustukset 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2019 saa valtion asuntorahaston varoista myöntää avustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain (1281/2004) mukaisia avustuksia yhteensä enintään 105 000 000 euroa.  
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2019 saa valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain nojalla myöntää asuntojen purkuavustuksia yhteensä enintään 5 000 000 euroa siten kuin aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta annetulla valtioneuvoston asetuksella (79/2006) on tarkemmin säädetty. 

Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2019 toista lisätalousarviota sovelletaan 8 päivästä heinäkuuta 2019 alkaen. 

Helsingissä 28.6.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies 
 
 
 
pääsihteeri