Eduskunnan kirjelmä
EK
30
2020 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä
HE 88/2020 vp
HE 97/2020 vp
VaVM 13/2020 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi (HE 88/2020 vp). 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä (HE 97/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valtiovarainvaliokunta on antanut esityksistä yhteisen mietinnön (VaVM 13/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion: 
Vuoden 2020 IV lisätalousarvio
TULOARVIOT
Osasto 11
euroa
11.
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
-1 268 813 000
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
-364 000 000
01.
Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä
4 000 000
02.
Yhteisövero, vähennystä
-368 000 000
04.
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
-904 000 000
01.
Arvonlisävero, vähennystä
-895 000 000
02.
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, vähennystä
-9 000 000
19.
Muut veronluonteiset tulot
-813 000
04.
Eräät viestinnän maksut, lisäystä
4 332 000
05.
Eräät liikenteen maksut, vähennystä
-5 700 000
09.
Muut verotulot, lisäystä
555 000
Osasto 12
12.
SEKALAISET TULOT
-46 259 000
24.
Ulkoministeriön hallinnonala
-7 700 000
99.
Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä
-7 700 000
25.
Oikeusministeriön hallinnonala
800 000
15.
Yleisen edunvalvonnan tulot, lisäystä
800 000
28.
Valtiovarainministeriön hallinnonala
700 000
93.
Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen, lisäystä
700 000
31.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
41 941 000
10.
Hallinnonalan virastojen tulot, lisäystä
41 941 000
32.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
-84 000 000
99.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä
-84 000 000
39.
Muut sekalaiset tulot
2 000 000
02.
Verotukseen liittyvät korkotulot, lisäystä
2 000 000
Osasto 15
15.
LAINAT
5 321 343 000
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
5 321 343 000
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä
5 321 343 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä:
4 006 271 000
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 23
euroa
23.
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
-503 000
01.
Hallinto
-503 000
01.
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
2 497 000
02.
Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)
24.
Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-3 000 000
10.
Omistajaohjaus
88.
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Pääluokka 24
24.
ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA
2 043 000
01.
Ulkoasiainhallinto
1 943 000
01.
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-57 000
20.
Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
2 000 000
10.
Kriisinhallinta
20.
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)
30.
Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.
Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
67.
Demokratia- ja oikeusvaltiotuki (siirtomääräraha 2 v)
90.
Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot
100 000
87.
Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle (siirtomääräraha 3 v)
100 000
Pääluokka 25
25.
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
6 013 000
01.
Ministeriö ja hallinto
1 745 000
01.
Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
50 000
05.
Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
195 000
21.
Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 200 000
50.
Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä
300 000
10.
Tuomioistuimet ja oikeusapu
1 703 000
03.
Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
333 000
04.
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 320 000
50.
Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä
50 000
20.
Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
65 000
01.
Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
65 000
30.
Syyttäjät
2 500 000
01.
Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
2 500 000
Pääluokka 26
26.
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
41 969 000
01.
Hallinto
6 702 000
01.
Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-95 000
04.
Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-130 000
24.
EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
6 927 000
10.
Poliisitoimi
11 800 000
01.
Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
11 800 000
02.
Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
20.
Rajavartiolaitos
22 000 000
01.
Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
7 000 000
70.
Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v), lisäystä
15 000 000
30.
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
1 415 000
01.
Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-88 000
02.
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 503 000
40.
Maahanmuutto
52 000
01.
Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
52 000
Pääluokka 27
27.
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
29 964 000
01.
Puolustuspolitiikka ja hallinto
-20 000
01.
Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-20 000
10.
Sotilaallinen maanpuolustus
30 257 000
01.
Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
31 004 000
18.
Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), vähennystä
-747 000
19.
Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5 v)
30.
Sotilaallinen kriisinhallinta
-273 000
20.
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-273 000
Pääluokka 28
28.
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
1 041 508 000
01.
Hallinto
1 150 000
01.
Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
850 000
20.
Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
300 000
10.
Verotus ja tulli
17 328 000
02.
Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
4 328 000
03.
Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
63.
Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä
10 000 000
97.
Autoveron vientipalautus (arviomääräraha), lisäystä
3 000 000
20.
Palvelut valtioyhteisölle
6 000 000
01.
Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
6 000 000
88.
Senaatti-kiinteistöt
40.
Valtion alue- ja paikallishallinto
-35 000
01.
Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-35 000
70.
Valtionhallinnon kehittäminen
4 583 000
01.
Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä
-5 000 000
02.
Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
5 000 000
20.
Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä
-1 200 000
21.
Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)
22.
Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)
5 783 000
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
-5 918 000
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä
-5 918 000
90.
Kuntien tukeminen
999 700 000
20.
Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
2 000 000
30.
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä
827 700 000
32.
Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin (siirtomääräraha 3 v), vähennystä
-30 000 000
34.
Valtionavustus sairaanhoitopiireille koronaviruspandemiasta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)
200 000 000
92.
EU ja kansainväliset järjestöt
800 000
03.
Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
20.
Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
700 000
68.
Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha), lisäystä
100 000
99.
Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
17 900 000
98.
Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha), lisäystä
17 900 000
Pääluokka 29
29.
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
428 856 000
01.
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
35 110 000
01.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-25 000
02.
Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
135 000
30.
Koululaisten harrastustoiminnan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)
10 000 000
51.
Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä
4 500 000
53.
Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
20 500 000
10.
Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
137 050 000
20.
Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
30.
Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä
115 500 000
31.
Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä
21 550 000
20.
Ammatillinen koulutus
46 500 000
21.
Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
30.
Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä
46 500 000
40.
Korkeakouluopetus ja tutkimus
166 081 000
04.
Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
81 000
20.
Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
6 000 000
50.
Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
67 000 000
51.
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), lisäystä
26 000 000
55.
Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
67 000 000
80.
Taide ja kulttuuri
25 300 000
03.
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
400 000
04.
Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 700 000
05.
Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
240 000
06.
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
100 000
30.
Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä
800 000
50.
Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
20 600 000
52.
Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha)
75.
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
1 460 000
90.
Liikuntatoimi
6 815 000
30.
Avustukset Liikkuva opiskelu, Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva aikuinen -ohjelmiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
6 815 000
91.
Nuorisotyö
12 000 000
51.
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
12 000 000
Pääluokka 30
30.
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
97 150 000
10.
Maaseudun kehittäminen
800 000
50.
Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
500 000
55.
Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
300 000
20.
Maa- ja elintarviketalous
70 125 000
01.
Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
125 000
43.
Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
93 000 000
44.
Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä
-93 000 000
61.
Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
70 000 000
40.
Luonnonvaratalous
19 625 000
21.
Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
4 970 000
22.
Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
2 600 000
31.
Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
6 800 000
43.
Valtion rahoitusosuus Ähtärin eläinpuisto Oy:lle jättiläispandojen kuluihin (siirtomääräraha 2 v)
1 500 000
50.
Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
1 800 000
51.
Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
200 000
62.
Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
1 755 000
64.
Metsähallitus
3 100 000
50.
Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
3 100 000
70.
Maanmittaus ja tietovarannot
3 500 000
01.
Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
3 500 000
Pääluokka 31
31.
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
265 196 000
01.
Hallinto ja toimialan yhteiset menot
3 825 000
01.
Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-20 000
02.
Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
2 190 000
03.
Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 430 000
04.
Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
225 000
10.
Liikenne- ja viestintäverkot
118 466 000
20.
Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
56 250 000
30.
Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
4 480 000
31.
Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
18 000 000
77.
Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
39 736 000
79.
Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)
20.
Liikenteen ja viestinnän palvelut
142 905 000
50.
Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
10 605 000
51.
Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
32 300 000
55.
Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
100 000 000
Pääluokka 32
32.
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
1 003 603 000
01.
Hallinto
44 903 000
01.
Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
531 000
02.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 886 000
03.
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
24 108 000
04.
Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
2 000 000
05.
Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
2 763 000
06.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
365 000
07.
Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä
-1 450 000
08.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-240 000
09.
Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
240 000
40.
Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
1 600 000
41.
Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha), lisäystä
3 100 000
49.
Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
10 000 000
51.
Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta (arviomääräraha)
20.
Uudistuminen ja vähähiilisyys
157 400 000
20.
Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
1 000 000
40.
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä
135 000 000
41.
Energiatuki (arviomääräraha)
46.
Laivanrakennuksen innovaatiotuki (arviomääräraha)
47.
Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
400 000
66.
Siirrot EU:n innovaatiorahastoon (arviomääräraha), vähennystä
-16 000 000
83.
Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä
25 000 000
87.
Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä
12 000 000
30.
Työllisyys ja yrittäjyys
98 900 000
40.
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
29 000 000
42.
Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä
10 000 000
51.
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
59 900 000
64.
EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)
40.
Yritysten erityisrahoitus
702 400 000
42.
Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha), vähennystä
-700 000
43.
Yritysten kustannustuki (arviomääräraha)
300 000 000
87.
Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
150 000 000
88.
Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
250 000 000
95.
Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot (arviomääräraha), lisäystä
3 100 000
50.
Kotouttaminen
03.
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)
30.
Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha)
Pääluokka 33
33.
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
979 947 000
01.
Hallinto
-535 000
01.
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-1 035 000
25.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
500 000
02.
Valvonta
730 000
05.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
730 000
20.
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)
03.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
7 002 000
04.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
5 002 000
31.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
63.
Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
2 000 000
20.
Työttömyysturva
812 400 000
50.
Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä
720 500 000
52.
Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), lisäystä
91 900 000
40.
Eläkkeet
31 950 000
50.
Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha), lisäystä
1 500 000
52.
Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä
30 100 000
54.
Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha), lisäystä
350 000
60.
Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
18 300 000
30.
Valtion korvaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
1 800 000
31.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
32.
Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen sekä sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha)
35.
Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
5 000 000
39.
Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
11 500 000
52.
Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v)
70.
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
110 000 000
20.
Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
110 000 000
80.
Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
100 000
42.
Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
100 000
Pääluokka 35
35.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
110 525 000
01.
Ympäristöhallinnon toimintamenot
465 000
01.
Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
465 000
04.
Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
10.
Ympäristön- ja luonnonsuojelu
61 700 000
21.
Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
2 000 000
22.
Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
3 700 000
52.
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
10 000 000
61.
Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
28 000 000
63.
Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
18 000 000
20.
Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
48 360 000
01.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
105 000
30.
Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (siirtomääräraha 2 v)
34.
Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v)
14 895 000
37.
Avustukset tuulivoimakaavoitukseen (siirtomääräraha 3 v)
2 000 000
52.
Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
1 500 000
55.
Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
390 000
56.
Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
28 670 000
60.
Siirto Valtion asuntorahastoon
64.
Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
800 000
Määrärahojen kokonaismäärä:
4 006 271 000
TULOARVIOT
Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
01.
Ansio- ja pääomatuloverot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 000 000 euroa. 
02.
Yhteisövero
Momentilta vähennetään 368 000 000 euroa. 
04.
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01.
Arvonlisävero
Momentilta vähennetään 895 000 000 euroa. 
02.
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero
Momentilta vähennetään 9 000 000 euroa. 
19.
Muut veronluonteiset tulot
04.
Eräät viestinnän maksut
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 332 000 euroa. 
05.
Eräät liikenteen maksut
Momentilta vähennetään 5 700 000 euroa. 
09.
Muut verotulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 555 000 euroa. 
Osasto 12
SEKALAISET TULOT
24.
Ulkoministeriön hallinnonala
99.
Ulkoministeriön hallinnonalan tulot
Momentilta vähennetään 7 700 000 euroa. 
25.
Oikeusministeriön hallinnonala
15.
Yleisen edunvalvonnan tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 800 000 euroa. 
28.
Valtiovarainministeriön hallinnonala
93.
Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 700 000 euroa. 
31.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
10.
Hallinnonalan virastojen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 41 941 000 euroa. 
32.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
99.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentilta vähennetään 84 000 000 euroa. 
39.
Muut sekalaiset tulot
02.
Verotukseen liittyvät korkotulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 000 000 euroa. 
Osasto 15
LAINAT
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä 5 321 343 000 euroa. 
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
01.
Hallinto
01.
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 497 000 euroa.  
02.
Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset
(arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää valtion virkamieslain 44 a §:n mukaisiin säännöllisen työajan palkkausta vastaaviin korvauksiin. 
24.
Suomen EU-puheenjohtajuus
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa. 
10.
Omistajaohjaus
88.
Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden rahoitusaseman turvaamista varten toteutettaviin järjestelyihin lainoilla, joilla ei ole eräpäivää ja joilta ei vaadita vakuutta, mukaan lukien IFRS-tilinpäätöksessä oman pääoman ehtoisiksi katsottavat velkakirjalainat sekä pääomalainat ja muut vastaavat lainajärjestelyt. 
Pääluokka 24
ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Ulkoasiainhallinto
01.
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 57 000 euroa. 
20.
Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
10.
Kriisinhallinta
20.
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (euroa) 
 
 
 
01. 
EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 
3 945 000 
04. 
Suomen Kosovon kriisinhallintajoukkojen menot (KFOR-operaatio) 
1 620 000 
05. 
Yhteiset menot 
8 609 000 
08. 
Resolute Support -operaatio, Afganistan 
2 581 000 
09. 
Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 
23 395 000 
11. 
EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 
311 000 
14. 
Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 
5 427 000 
15. 
EUTM/Malin koulutusoperaation menot 
147 000 
16. 
Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 
120 000 
18. 
Irakin koulutusoperaation menot 
5 020 000 
19. 
EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 
187 000 
23. 
Naton Irakin koulutusoperaation menot 
514 000 
24. 
EUNAVFOR MED, Irini-operaation menot 
1 204 000 
Yhteensä 
 
53 080 000 
30.
Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.
Varsinainen kehitysyhteistyö
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (euroa) 
 
 
 
1. 
Monenkeskinen kehitysyhteistyö 
207 433 000 
2. 
Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö 
181 818 000Sisältää ministeriön ja Euroopan komission välisten yhteistoimintahankkeiden menoja yhteensä 8 100 000 euroa ja ministeriön ja Sitran välisen yhteistoimintahankkeen menoja 500 000 euroa. Lisäksi sisältää Finnfundin erityisriskirahoituksen tappioiden korvaamiseen 2 200 000 euroa. 
3. 
Euroopan kehitysrahasto 
67 800 000 
4. 
Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 
37 385 000 
5. 
Humanitaarinen apu 
87 070 000 
6. 
Kehitysyhteistyön suunnittelu- ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 
4 180 000 
7. 
Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 
1 350 000 
8. 
Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle 
75 800 000 
9. 
Korkotuki-instrumentti 
22 700 000 
Yhteensä 
 
685 536 000 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Finnfundin toteuttaman erityisriskirahoituksen tappioiden korvaamiseen enintään 15 000 000 eurolla vuodessa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Finnfundille voidaan antaa Teollisen yhteistyön rahasto Oy:stä annetun lain (291/1979) 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja sitoumuksia erityisriskirahoitukseen liittyvien tappioiden korvaamisesta valtioneuvoston muutoin määräämin ehdoin siten, että sitoumusten piiriin kuuluvien maksettujen luottojen, osake- ja osuussijoitusten yhteinen pääomamäärä saa olla vasta-arvoltaan enintään 150 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa sitoutua Afrikan kehityspankin peruspääoman korotukseen, josta aiheutuu menoja vuosina 2021—2028 yhteensä 29 276 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa sitoutua Afrikan kehityspankin takuupääomakorotukseen yhteensä 458 625 000 eurolla. 
67.
Demokratia- ja oikeusvaltiotuki
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin. 
90.
Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot
87.
Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 100 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Instex S.A.S.:n osakkeiden merkintähinnan ja muun pääoman maksamiseen. 
Valtuus 
Vuoden 2020 aikana saa sitoutua Instex S.A.S.:n lisäpääomittamiseen siten, että siitä aiheutuu menoja vuoden 2020 jälkeisille vuosille enintään 1 000 000 euroa. 
Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Ministeriö ja hallinto
01.
Oikeusministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa. 
05.
Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 195 000 euroa. 
21.
Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 200 000 euroa. 
50.
Avustukset
(kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustuksiin Pakolaisneuvonta ry:lle. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (1 000 euroa) 
 
 
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 
4 855 
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 
3 955 
Muut avustukset ja avustushankkeiden vaikutuksen arviointi (enintään) 
4 495 
Yhteensä 
13 305 
10.
Tuomioistuimet ja oikeusapu
03.
Muiden tuomioistuinten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentillle myönnetään lisäystä 333 000 euroa.  
04.
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 320 000 euroa. 
50.
Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 2 050 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen. 
20.
Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
01.
Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 65 000 euroa. 
30.
Syyttäjät
01.
Syyttäjälaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa. 
Pääluokka 26
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
01.
Sisäministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 95 000 euroa. 
04.
Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 130 000 euroa. 
24.
EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 927 000 euroa. 
10.
Poliisitoimi
01.
Poliisitoimen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 11 800 000 euroa. 
02.
Suojelupoliisin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Valtuus 
Suojelupoliisi oikeutetaan tekemään vuokrasopimus viraston toimitilahankkeesta (Helsingin kaupunki, kaupunginosa 3) siten, että siitä aiheutuu menoja vuonna 2024 ja vuoden 2024 jälkeen enintään 582 000 000 euroa.  
20.
Rajavartiolaitos
01.
Rajavartiolaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa. 
70.
Ilma- ja vartioalusten hankinta
(siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.  
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin siten, että hankkeesta aiheutuvat vähäiset pientarvike- ja pienpalveluhankinnat maksetaan viraston toimintamenomäärärahalla. 
30.
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
01.
Pelastustoimen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 88 000 euroa. 
02.
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 503 000 euroa.  
40.
Maahanmuutto
01.
Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 52 000 euroa. 
Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Puolustuspolitiikka ja hallinto
01.
Puolustusministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 20 000 euroa. 
10.
Sotilaallinen maanpuolustus
01.
Puolustusvoimien toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 31 004 000 euroa. 
Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 22 000 000 euroa. 
18.
Puolustusmateriaalihankinnat
(siirtomääräraha 5 v)
Momentilta vähennetään 747 000 euroa.  
Momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuviin menoihin tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 243 659 000 euroa. 
Valtuus 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi Puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2020—2024 enintään 68 820 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen -tilausvaltuus, PVKEH 2020). 
19.
Monitoimihävittäjien hankinta
(siirtomääräraha 5 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 39 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen. 
30.
Sotilaallinen kriisinhallinta
20.
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 273 000 euroa.  
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (euroa) 
 
 
 
01. 
Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 
1 164 000 
03. 
Sotilastarkkailijatoiminnan menot 
1 135 000 
04. 
Resolute Support -operaatio, Afganistan 
5 710 000 
05. 
Irakin koulutusoperaation menot 
4 505 000 
07. 
Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 
5 854 000 
08. 
Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 
14 280 000 
09. 
EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 
410 000 
10. 
EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 
80 000 
11. 
EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 
656 000 
12. 
EUNAVFOR MED, Irini-operaation menot 
150 000 
15. 
Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 
7 405 000 
16. 
EUTM/Malin koulutusoperaation menot 
308 000 
17. 
Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 
265 000 
19. 
Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 
475 000 
20. 
Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 
16 989 000 
Yhteensä 
 
59 386 000 
Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
01.
Valtiovarainministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 850 000 euroa. 
20.
Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
10.
Verotus ja tulli
02.
Tullin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 328 000 euroa.  
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen hankkeissa saa tehdä sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien yhteensä enintään 64 700 000 euroa. 
03.
Kansallisen tulorekisterin toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan nettomäärärahana. 
63.
Takaisin maksetut verot
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.  
97.
Autoveron vientipalautus
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
20.
Palvelut valtioyhteisölle
01.
Valtiokonttorin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.  
88.
Senaatti-kiinteistöt
2. Investoinnit 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2020 enintään 442 milj. euroa, josta 60 milj. euroa varataan Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöiden purkamisesta aiheutuviin menoihin ja 57 milj. euroa varataan Senaatti-kiinteistöjen osakkuusyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a (Musiikkitalo) annetun lainan uudelleen järjestelyyn. 
4. Valtuudet 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan  
suorittamaan valtion liikelaitoksista annetun lain (1063/2010) 6 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla Senaatti-kiinteistöille perustettavan Puolustuskiinteistöt-tytärliikelaitoksen peruspääomaan enintään 3 milj. euroa 
luovuttamaan valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta annetun lain (973/2002) 4 §:n 2 momentin 2 kohdan estämättä ja mainitun lain muiden edellytysten täyttyessä valtion kiinteistövarallisuutta, joka muodostuu kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kulttuuritalon koko osakekannasta sekä kiinteistöstä 91-12-357-6. Omaisuus sijaitsee osoitteissa Sturenkatu 4 ja Sturenkatu 2A. Osakkeet ja kiinteistö 91-12-357-6 voidaan luovuttaa myös erikseen. Omaisuus voidaan luovuttaa myös niin, että kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kulttuuritalon omistama kiinteistö 91-12-357-7 ja sillä olevat rakennukset luovutetaan yhdessä tai erikseen Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnassa olevan edellä mainitun kiinteistön 91-12-357-6 kanssa. 
40.
Valtion alue- ja paikallishallinto
01.
Aluehallintoviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 35 000 euroa. 
70.
Valtionhallinnon kehittäminen
01.
Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa. 
02.
Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 
20.
Tuottavuuden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 1 200 000 euroa. 
21.
Kansallisen tulorekisterin toteutus
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi siten, että määrärahaa saa käyttää: 
1) kansalliseen tulorekisteriin liittyvien muutosten valmisteluun ja tulorekisterin kehittämiseen sekä näiden muutosten edellyttämien hankintojen ja kehittämisen aiheuttamiin muihin lisämenoihin 
2) tulorekisterimuutosten hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun. 
Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkausmenoihin. 
22.
Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 5 783 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen 
2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa 
3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen. 
Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 5 783 000 euroa. 
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 5 918 000 euroa. 
90.
Kuntien tukeminen
20.
Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 2 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Kuntatieto-ohjelmaan ja sen toimeenpanoon liittyviin toimiin, kuntien digitaalisen turvallisuuden kehittämiseen ja vuonna 2020 digituen koordinaatioon sekä näiden hankkeiden aiheuttamiin enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen lisähenkilöstön palkkaamiseen. 
Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 2 000 000 euroa. 
30.
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 827 700 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 60 000 000 euroa valtionosuuden harkinnanvaraisen korotuksen maksamiseen 
32.
Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin
(siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa. 
34.
Valtionavustus sairaanhoitopiireille koronaviruspandemiasta aiheutuviin kustannuksiin
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 200 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 7 § mukaisille sairaanhoitopiirin kuntayhtymille koronaviruspandemiasta aiheutuneiden kustannusten ja mahdollisten alijäämien kompensointiin.  
92.
EU ja kansainväliset järjestöt
Valtuus 
Luvun perusteluja täydennetään siten, että Pohjoismaiden investointipankin pääomankorotukseen saadaan sitoutua siten, että Suomen osuus pankin maksetusta pääomasta korotetaan 74 162 766,64 eurosta 149 803 085,19 euroon ja vaadittaessa maksettavasta pääomasta 1 088 148 207 eurosta 1 482 690 785,19 euroon. Maksetun pääoman korotus suoritetaan pankin luottoriskirahaston varoista. 
Pääomakorotuksen tultua voimaan peruutetaan eduskunnan suostumus valtioneuvostolle antaa omavelkainen valtiontakaus Pohjoismaiden investointipankin myöntämien tai takaamien ympäristöinvestointilainojen maksamisen ja muiden sovittujen ehtojen täyttämiseksi sekä eduskunnan suostumus valtioneuvostolle antaa omavelkainen takaus Pohjoismaiden investointipankin myöntämien tai takaamien projekti-investointiluottojen maksamisen ja muiden sovittujen ehtojen täyttämiseksi. 
03.
Rahoitusvakausviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi päättää rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) 3 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitetusta rahoitusvakausrahastolle otettavasta lainasta enintään 2 000 000 000 euron määrään saakka. 
20.
Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa. 
68.
Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.  
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) ja Kansainvälisen rahoitusyhtiön (International Finance Corporation, IFC) Suomen ensimmäisten maksuerien osalta siten, että on IBRD:n osalta maksuerä on 8 100 000 euroa ja IFC:n osalta 6 200 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kansainväliselle jälleenrakennus- ja kehityspankille suoritettuihin maksuihin sisältyviin arvonlisäveromenoihin  
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa sitoutua 
1) Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korotukseen, jossa merkitään yleisessä osakeannissa 1141 ja suunnatussa osakeannissa 1146 pankin osaketta arvoltaan yhteensä 35 823 769,60 Yhdysvaltain dollaria, josta aiheutuu yhteensä 33 000 000 euroa menoja vuosina 2020—2023. 
2) Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korotukseen, jossa merkitään 33 952 yhtiön osaketta arvoltaan 33 952 000 Yhdysvaltain dollaria, josta aiheutuu yhteensä 31 000 000 euroa menoja vuosina 2020—2024. 
3) Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin 240 068 475,40 Yhdysvaltain dollarin määräiseen takuupääomakorotukseen. Korotuksen eurovasta-arvo on 216 000 000 euroa. 
99.
Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
98.
Kassasijoitusten riskienhallinta
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 17 900 000 euroa. 
Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
01.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 25 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 500 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.  
02.
Opetushallituksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 135 000 euroa. 
30.
Koululaisten harrastustoiminnan kehittäminen
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 10 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää lasten ja nuorten maksuttoman harrastustoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 
51.
Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
(kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 4 500 000 euroa. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (euroa) 
 
 
 
1. 
Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 
2 579 000 
2. 
Avustukset Suomen Merimieskirkolle 
134 000 
 
— mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään)  
52 000 
3. 
Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 
32 000 
4. 
Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 
824 000 
5. 
Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 
110 000 
6. 
Avustukset evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien diakoniatoiminnan tukemiseen 
4 500 000 
Yhteensä 
8 179 000 
53.
Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 20 500 000 euroa. 
10.
Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
20.
Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen yhteiset menot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää vapaan sivistystyön ja sivistystyötä tekevien järjestöjen kehittämis-, tutkimus-, arviointi- ja seurantahankkeista sekä elinikäiseen oppimiseen liittyvästä EU- ja kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 
30.
Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 115 500 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 70 000 000 euroa valtionavustusten maksamiseen esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja heidän oppimisensa tukemiseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi, enintään 14 000 000 euroa valtionavustuksina varhaiskasvatuksessa olevien lasten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen ja varhaiskasvatuksen digitoimintakulttuurin kehittämiseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi, enintään 17 000 000 euroa avustuksiin lukio-opiskelijoiden opintojen kertaamiseen ja tukitoimenpiteisiin sekä enintään 4 600 000 euroa aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutulomenetysten korvaamiseen koronavirustilanteen aiheuttamien vaikutusten vähentämiseksi. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 11 200 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionavustusten maksamiseen opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville opetuksen järjestäjille. 
31.
Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 21 550 000 euroa.  
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 34 468 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin avustuksiin. 
20.
Ammatillinen koulutus
21.
Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa vuonna 2020 käyttää enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. 
30.
Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 46 500 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 932 504 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen koulutuksen perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä on enintään 181 200 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 8 350 opiskelijavuotta. 
40.
Korkeakouluopetus ja tutkimus
Valtuus 
Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin, tutkimusrahoituksen ohjelmisto- ja laitehankintoihin, arviointeihin, tutkimusohjelmien koordinaatioon sekä Akatemian rahoittamaan tutkimuksen edistämiseen saa vuonna 2020 hyväksyä sitoumuksia 438 084 000 euron arvosta. 
04.
Varastokirjaston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 81 000 euroa. 
20.
Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 6 000 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 
50.
Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 67 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 82 600 000 euroa yliopistojen harkinnanvaraiseen rahoitukseen. 
51.
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 26 000 000 euroa. 
55.
Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 67 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 76 770 000 euroa ammattikorkeakoulujen harkinnanvaraiseen rahoitukseen. 
80.
Taide ja kulttuuri
03.
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa. 
04.
Museoviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.  
05.
Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 240 000 euroa. 
06.
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa. 
30.
Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan
(kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa. 
50.
Eräät avustukset
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 20 600 000 euroa.  
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kulttuuritilojen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen, seurantalojen ylläpitokustannuksiin ja peruskorjaamiseen sekä elokuvien ja draamasarjojen tuotantoon. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuodelta 2019 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen Paimion parantolan hallinnoinnin ja hoidon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin edellyttäen, että Paimion parantolan hallinnointia varten perustetaan säätiö ja kiinteistöosakeyhtiö, jolle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri luovuttaa Paimion parantolan kiinteistön ja irtaimiston korvauksetta. 
52.
Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen
(arviomääräraha)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö saa myöntää valtionavustusta Kansallisteatterin Pienen näyttämön perustamis- ja perusparannushankkeesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 30 000 000 euroa. 
75.
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 460 000 euroa. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (euroa) 
 
 
 
1. 
Museovirasto 
799 000 
2. 
Suomenlinnan hoitokunta 
4 560 000 
Yhteensä 
5 359 000 
90.
Liikuntatoimi
30.
Avustukset Liikkuva opiskelu, Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva aikuinen -ohjelmiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 815 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kertaluonteisten avustusten maksamiseen liikuntapaikkarakentamiseen. 
91.
Nuorisotyö
51.
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 12 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustusten maksamiseen nuorisotyöhön ja etsivään nuorisotyöhön koulujen ja oppilaitosten tukemiseksi.  
Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10.
Maaseudun kehittäminen
50.
Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa. 
55.
Valtionapu 4H-toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
20.
Maa- ja elintarviketalous
01.
Ruokaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 125 000 euroa. 
43.
Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 93 000 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa tehdä EU:n ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia kokonaan uusia luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua vuoden 2021 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia menoja enintään 21 000 000 euroa.  
44.
Luonnonhaittakorvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 93 000 000 euroa. 
61.
Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 70 000 000 euroa. 
40.
Luonnonvaratalous
21.
Vesivarojen käytön ja hoidon menot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 970 000 euroa. 
22.
Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 600 000 euroa. 
31.
Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 800 000 euroa. 
43.
Valtion rahoitusosuus Ähtärin eläinpuisto Oy:lle jättiläispandojen kuluihin
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 1 500 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Ähtärin eläinpuistoon sijoitetuista jättiläispandoista aiheutuvien kulujen kattamiseen. 
50.
Riistatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 800 000 euroa. 
Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.  
51.
Kalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa. 
62.
Elinkeinokalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 755 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 9 960 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten. 
64.
Metsähallitus
50.
Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 100 000 euroa. 
70.
Maanmittaus ja tietovarannot
01.
Maanmittauslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa. 
Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01.
Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 20 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös alueelliseen yhteistyöhön. 
02.
Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 190 000 euroa. 
03.
Väyläviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 430 000 euroa. 
04.
Ilmatieteen laitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 225 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen ja Suomen Akatemian rahoittamista yhteisrahoitteisista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen. 
10.
Liikenne- ja viestintäverkot
20.
Perusväylänpito
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 56 250 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että liikenteenohjausyhtiöltä hankittavaan palvelusopimukseen perustuvaan palvelumaksuun saa käyttää enintään 142 550 000 euroa.  
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että MAL-sopimusten perusteella käytettävän perusväylänpidon määrärahan edellytyksenä on, että Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun seudun kunnat sitoutuvat MAL-sopimuksen 2020—2031 tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja niiden rahoitukseen, siten kuin ne on vahvistettu neuvottelutuloksessa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään jäänmurtopalvelua koskeva sopimus, josta saa aiheutua valtiolle menoja enintään 135 000 000 euroa.  
Lisäksi peruutetaan Liikennevirastolle vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetty 5 300 000 euron valtuus tehdä sopimuksia uuden tieyhteyden suunnittelusta ja rakentamisesta kantatieltä 78 Suhangon kaivosalueelle Ranualla.  
30.
Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 480 000 euroa. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (euroa) 
 
 
Länsimetron rakentaminen Matinkylästä Kivenlahteen 
90 000 000 
Mellunmäki—Tikkurila—Aviapolis—lentoasema pikaraitiotie 
300 000 
Raide-Jokeri pikaraitiotien rakentaminen 
30 000 000 
Tampereen raitiotien rakentamisen 1. vaihe 
21 820 000 
Tampereen raitiotien rakentamisen 2. vaihe 
600 000 
Seudullinen yleissuunnittelu (Tampere) 
460 000 
Yhteensä 
143 180 000 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikenne- ja viestintävirasto saa sitoutua Tampereen raitiotien (1. ja 2. vaihe) suunnittelun ja rakentamisen avustamiseen sekä seuturaitiotien laajentamisen seudullisen yleissuunnittelun avustamiseen saa siten, että avustuserien yhteismäärä saa olla enintään 84 957 000 euroa. Valtuuden määrä on kuitenkin enintään 30 prosenttia raitiotien suunnittelun ja rakentamisen kustannuksista sekä seudullisen yleissuunnittelun kustannuksista. Valtionavustuksen myöntöpäätöksen edellytyksenä on, että Tampereen seudun kunnat sitoutuvat MAL-sopimuksen 2020—2031 tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja rahoitukseen siten kuin ne on vahvistettu neuvottelutuloksessa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikenne- ja viestintävirasto saa sitoutua Mellunmäki—Tikkurila—Aviapolis—lentoasema pikaraitiotien suunnitteluun siten, että avustuserien yhteismäärä saa olla enintään 6 100 000 euroa. Valtuuden määrä on kuitenkin enintään 30 prosenttia suunnittelukustannuksista. Valtionavustuksen myöntöpäätöksen edellytyksenä on, että Helsingin seudun kunnat sitoutuvat MAL-sopimuksen 2020—2031 tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja rahoitukseen, siten kuin ne on vahvistettu neuvottelutuloksessa. 
31.
Eräät avustukset
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 18 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (euroa) 
 
 
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja kuntien joukkoliikennehankkeet  
32 900 000 
Finavian lentoasemaverkoston ulkopuoliset lentoasemat ja lentopaikat 
2 900 000 
Yksityistieavustukset ja tiekuntien neuvonnasta aiheutuvat kulutusmenot 
20 000 000 
Yhteensä 
55 800 000 
77.
Väyläverkon kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 39 736 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia alla olevassa taulukossa yksilöityihin hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja enintään taulukossa mainittu määrä:  
Uudet väylähankkeet 
 
Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä (euroa) 
 
 
1) Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta 
10 500 000 
2) Kontiomäki—Pesiökylä -radan parantaminen 
81 000 000 
3) Oulu—Kontiomäki -rataosan välityskyvyn parantaminen, 1. vaihe 
23 000 000 
4) Espoon kaupunkirata  
137 500 000 
5) Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen, 2. vaihe 
273 000 000 
6) Helsinki—Pasila -yhteysvälin ratakapasiteetin lisäämiseen valmistautuminen 
600 000 
7) Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu 
5 000 000 
8) Oritkarin kolmioraide (osa Oulun ratapihan muutosta) 
15 600 000 
9) E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 3. vaihe, Askiston kohta ja Vantaankoski Pakkala lisäkaistat 
30 000 000 
10) Vt 4 Oulu—Kemi liittymien parantaminen Simossa 
20 000 000 
11) Vt 4 parantaminen välillä Hartola—Oravakivensalmi 
26 000 000 
12) Vt 8 Turku—Pori parantaminen Eurajoen kohdalla 
27 100 000 
13) Vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen 
15 000 000 
14) Vt 19 Seinäjoki—Lapua, 1. vaihe 
25 000 000 
15) Vt 23 parantaminen välillä Varkaus—Viinijärvi 
10 500 000 
16) Vt 25 Lepin liittymän alikulku 
3 000 000 
17) Kt 68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta V-1879, Pedersöre 
5 000 000 
18) Kt 68 Edsevö eritasoliittymän parantaminen 
8 200 000 
19) Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe 
30 000 000 
20) Helsinki—Tampere -rataosan peruskorjauksen aloittaminen 
8 000 000 
21) Saimaan kanavan vedenpinnan nosto 
5 000 000 
22) Digirata -pilottihanke (ETCS-testirata ja -laboratorio) 
11 000 000 
Hankkeiden 1)—3) rakentamistöitä ei aloiteta ennen kuin Metsä Group on tehnyt päätöksen Kemiin suunnitellun uuden biotuotetehtaan rakentamisesta sekä siihen liittyvien liikenneinfrainvestointien toteuttamisesta. 
Hankkeiden 4)—6) valtuuden ja määrärahan käytön edellytyksenä on, että Helsingin seudun kunnat sitoutuvat MAL-sopimuksen 2020—2031 tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja niiden rahoitukseen, siten kuin ne on vahvistettu neuvottelutuloksessa. 
Hankkeiden 7)—8) valtuuden ja määrärahan käytön edellytyksenä on, että Oulun seudun kunnat sitoutuvat MAL-sopimuksen 2020—2031 tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja niiden rahoitukseen, siten kuin ne on vahvistettu neuvottelutuloksessa.  
Hankkeisiin 4)—8) osoitetaan MAL-sopimusten mukaisesti määrärahaa Helsingin ja Oulun kaupunkiseutujen kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Määrärahalla toteutetaan tärkeitä liikennejärjestelmän kehittämishankkeita, joilla edistetään kaupunkiseutujen liikennejärjestelmän toimivuutta ja toimintavarmuutta sekä kestävyyttä ja turvallisuutta. Hankkeilla parannetaan sekä henkilö- että tavaraliikenteen edellytyksiä. Määrärahan käytön edellytyksenä on, että kunnat osallistuvat hankkeisiin MAL-sopimuksissa määritetyillä osuuksilla. 
Hankkeen 21) rakentamistöitä ei aloiteta ennen kuin rakentamisen kannalta välttämättömät vesiluvat ja Venäjän viranomaisluvat sekä mahdolliset sopimusmuutokset on käsitelty ja hyväksytty. 
79.
Elinkaarirahoitushankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään E18 Muurla—Lohja palvelutason nosto -hanketta koskeva sopimus siten, että siitä aiheutuu valtiolle menoja enintään 30 000 000 euroa. 
20.
Liikenteen ja viestinnän palvelut
50.
Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 10 605 000 euroa.  
Määrärahaa saa käyttää laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueella annetussa laissa tarkoitetun Liikenne- ja viestintäviraston myöntämän valtion tuen maksamiseen. 
Vuoden 2018 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 10 605 000 euroa.  
51.
Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 32 300 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää yhteensä enintään 24 700 000 euroa lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille ja lisäksi sen verran kuin 100 000 eurosta mahdollisesti jää käyttämättä, tukea liikennöintiin koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Määrärahaa saa käyttää myös enintään 100 000 euroa avustuksen toimeenpanon ja valmistelun edellyttämiin selvityskustannuksiin. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (euroa) 
 
 
Tieliikenteen turvallisuustoiminta 
9 100 000 
Henkilöautojen konversiotuki 
6 000 000 
Rautatieliikenteen ammattikoulutus 
841 000 
Saimaan alueen luotsauksen hintatuki 
3 800 000 
Kansallisen uutistoiminnan tuki 
2 500 000 
Tiedotusvälineiden tuki 
5 000 000 
Lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden tuki 
24 800 000 
Yhteensä 
52 041 000 
55.
Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 000 euroa.  
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös lentoliikennöinnin keskeytymisestä aiheutuvien kiinteiden kustannusten korvaamiseen liikenteenharjoittajalle.  
Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
01.
Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 531 000 euroa. 
02.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 886 000 euroa. 
03.
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 24 108 000 euroa. 
04.
Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.  
05.
Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 763 000 euroa. 
06.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 365 000 euroa. 
07.
Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 1 450 000 euroa.  
08.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 240 000 euroa. 
09.
Energiaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 240 000 euroa. 
40.
Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa. 
Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 063 000 euroa. 
41.
Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 100 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä enintään 20 700 000 eurolla. 
49.
Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.  
51.
Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta
(arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös koronaviruspandemian aiheuttaman tulonmenetyksen kompensointiin merimiespalvelutoimistolle, mikäli se on välttämätöntä lakisääteisten tehtävien turvaamiseksi. 
20.
Uudistuminen ja vähähiilisyys
20.
Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 
40.
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 135 000 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä enintään 1 382 516 000 eurolla.  
41.
Energiatuki
(arviomääräraha)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että uusia sitoumuksia saa tehdä enintään 130 000 000 eurolla. 
46.
Laivanrakennuksen innovaatiotuki
(arviomääräraha)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että uusia rahoituspäätöksiä saa tehdä enintään 54 665 000 eurolla. 
47.
Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.  
66.
Siirrot EU:n innovaatiorahastoon
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 16 000 000 euroa. 
83.
Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 25 000 000 euroa.  
87.
Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 12 000 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä enintään 20 000 000 eurolla. 
30.
Työllisyys ja yrittäjyys
40.
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 29 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti pohjoisen matkailua ylläpitäviin investointeihin myönnettäviin avustuksiin.  
42.
Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 429 000 000 eurolla. 
51.
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 59 900 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös aikuisväestön digitalisaatiovalmiuksia parantaviin hankintoihin. 
64.
EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
(arviomääräraha)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 62 370 000 eurolla.  
40.
Yritysten erityisrahoitus
42.
Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 700 000 euroa. 
Valtuus 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa sitoutua enintään 7 000 000 eurolla Enontekiön Sähkö Oy:n nykyisen vastuualueen sähköverkon korvausinvestointien tukemiseen tilanteessa, jossa Enontekiön kunta ei omista suoraan tai välillisesti Enontekiön Sähkö Oy:tä. 
43.
Yritysten kustannustuki
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään 300 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain mukaisesti maksettavan kustannustuen maksamiseen. 
87.
Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 150 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Suomen Malmijalostus Oy:n oman pääoman korottamiseen. 
Valtuus 
Suomen Malmijalostus Oy:n sitoutumisesta prekursori- ja katodiaktiivimateriaali-investointeihin saa aiheutua menoja enintään 300 000 000 euroa. 
88.
Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 250 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n oman pääoman korottamiseen. 
95.
Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 100 000 euroa. 
50.
Kotouttaminen
03.
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kansainvälisen osaamisen ja työperusteisen maahanmuuton edistämiseen ja enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin. 
30.
Valtion korvaukset kotouttamisesta
(arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) ja valtioneuvoston asetusten (1393/2011 ja 115/2012) mukaisesti alaikäisten oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta perheryhmäkotiin, muuhun asuinyksikköön sekä perhehoidosta, asumisen tukipalveluista ja muista lastensuojelun palveluihin rinnastettavista toimenpiteistä kunnalle aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen 25 ikävuoteen saakka ja käräjäoikeuden heille osoittaman edustajan palkkioiden maksamiseen. 
Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
01.
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 1 035 000 euroa. 
25.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.  
02.
Valvonta
05.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa. 
20.
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot
(arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (133/2020) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen. 
03.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
04.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 002 000 euroa. 
31.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös lapsi- ja perhepalvelujen kehittämiseen osana tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa sekä erillisenä lastensuojelun kehittämishankkeena. 
63.
Eräät erityishankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
20.
Työttömyysturva
50.
Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 720 500 000 euroa. 
52.
Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 91 900 000 euroa. 
40.
Eläkkeet
50.
Valtion osuus merimieseläkekassan menoista
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa. 
52.
Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 30 100 000 euroa. 
54.
Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 350 000 euroa. 
60.
Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
30.
Valtion korvaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 800 000 euroa.  
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää konfliktialueilta kotiutettavien lasten vastaanottamisesta ja tähän varautumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen kunnille ja kuntayhtymille. 
31.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 8,5 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen lastenasiaintalo-toimintamallien käynnistämiseen, kehittämiseen, ohjaukseen ja tukeen. 
32.
Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen sekä sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen
(kiinteä määräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää terveydenhuoltolain (1326/2010) 61—63 §:n sekä sosiaalihuoltolain (1301/2014) 60 c §:n mukaisen tutkimustoiminnan valtion rahoituksen maksamiseen. 
35.
Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 
39.
Palvelurakenteen kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 11 500 000 euroa.  
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa valmistelu-, toimeenpano- ja hallinnointitehtäviin. 
52.
Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle turvakotitoiminnan koordinointi-, ohjaus-, ylläpitämis-, laadunvalvonta-, kehittämis-, koulutus-, arviointi- ja hallinnointitehtäviin sekä muihin kulutusmenoihin. 
70.
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
20.
Rokotteiden hankinta
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 110 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää tartuntatautilain (1227/2016) 44 §:n perusteella maksutta toimitettavien rokotustilaisuuksissa tarvittavien rokotteiden hankkimisesta ja edelleen toimittamisesta ja käytön ohjeistamisesta molemmilla kotimaisilla kielillä, kansallisen rokotusohjelman rokotusten epidemiologisten ja immunologisten vaikutusten, kattavuuden ja turvallisuuden selvittämisestä sekä niiden seurantajärjestelmien kehittämisestä, velvoitevarastoinnista, rokotejakelujärjestelmästä sekä muiden yleisen rokotusohjelman toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja korvausten maksamiseen. 
80.
Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
42.
Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa. 
Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Ympäristöhallinnon toimintamenot
01.
Ympäristöministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 465 000 euroa. 
04.
Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen ja virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi siirtomenojen maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta. 
10.
Ympäristön- ja luonnonsuojelu
21.
Eräät luonnonsuojelun menot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 117 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin. 
22.
Eräät ympäristömenot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kansalaisten ulkoilua tukevan kokonaisuuden rakentamisesta aiheutuviin menoihin ja tuulivoimarakentamisen edistämiseen.  
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 193 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta enintään 22 henkilötyövuotta määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 7) sekä 171 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen muiden kohtien tehtäviin. 
52.
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 
61.
Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 28 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa ja vuodelta 2019 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisten vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamisen avustuksiin ja tukiin sekä näiden myöntämisestä aiheutuviin menoihin. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kunnille valtionavustuslain nojalla myönnettäviin avustuksiin lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamisesta, kehittämisestä sekä palvelujen parantamisesta aiheutuviin menoihin sekä avustusten myöntämisestä aiheutuviin menoihin. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää vesihuollon ravinnekierrätyksen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden parantamisen toteuttamisen avustuksiin sekä avustusten myöntämisestä aiheutuviin menoihin. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 28 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vesiensuojelun tehostamisohjelman KIPSI-hankkeen toteuttamiseksi saa tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2020 jälkeen yhteensä enintään 10 000 000 euroa. 
63.
Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 18 000 000 euroa. 
20.
Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
01.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 105 000 euroa.  
30.
Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää matkustukseen, tilaisuuksien järjestämiseen sekä asiantuntija- ja tutkimuspalveluihin liittyvien kulutusmenojen maksamiseen. 
34.
Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 14 895 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää:  
1) valtionavustuslain nojalla kunnille myönnettävään avustukseen kunnan omistaman rakennuksen öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin 
2) avustuksen myöntämiseksi, maksatuksen toteuttamiseksi ja määrärahan käytön hallitsemiseksi sekä avustuksesta viestimiseksi tarpeellisten tietojärjestelmiin, virkamatkoihin sekä avustuksen hakijoille suunnatun opas- ja ohjemateriaalin painatukseen liittyvien kulutusmenojen maksamiseen.  
Avustusta voidaan myöntää kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat kunnan omistaman rakennuksen öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta muihin lämmitysjärjestelmiin, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä. Avustusta myönnetään 10 % avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista. Avustusta korotetaan 5 prosenttiyksiköllä, jos kunta on liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen. Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksyttäisiin tavanomaiset lämmitysjärjestelmän muuttamisesta aiheutuneet suunnittelu-, purku-, kierrätys-, laite- ja asennuskustannukset, mukaan lukien liittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset sekä ohjaus- ja automaatiojärjestelmästä sekä öljysäiliön poistamisesta aiheutuvat kustannukset. Avustus myönnetään suunnitelmaan perustuvan kustannusarvion mukaisesti. Maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaan. Aloitetuista korjaustoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset, jotka ovat muodostuneet 1 päivänä kesäkuuta 2020 alkaen, voidaan ottaa huomioon laskettaessa avustettavia kustannuksia. 
Valtionapuviranomaisena toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. 
Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen hakijalle on myönnetty muuta avustusta samaan tarkoitukseen. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. 
37.
Avustukset tuulivoimakaavoitukseen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 2 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen tuulivoimarakentamista ohjaavaan kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin. Määrärahaa voidaan käyttää lisäksi enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen ympäristöministeriöön. 
Ympäristöministeriö myöntää avustukset valtionavustuslain (688/2001) nojalla ELY-keskuksia kuultuaan. Avustusta voidaan myöntää maakunnan liitoille ja kunnille enintään 70 % kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvitysten laatimisesta aiheutuvista kuluista.  
Mikäli kaavoituksessa ja luvituksessa käsitellään tuulivoimarakentamisen ohella muita ohjaustarpeita, voidaan avustusta myöntää vain siihen osaan kuluja, jotka aiheutuvat tuulivoimarakentamista. 
52.
Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että avustusta myönnetään 45 % toteutuneesta arvonlisäverollisesta kokonaiskustannuksesta, kuitenkin enintään 90 000 euroa hakijaa kohti ja avustusta voidaan myöntää 55 % toteutuneesta arvonlisäverollisesta kokonaiskustannuksesta, jos vähintään 50 % hankkeessa toteutettavista latauspisteistä toteutetaan vähintään 11 kilowatin tehoisina, jonka täyssähköauton lataaminen edellyttää.  
55.
Avustukset korjaustoimintaan
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 390 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan liittyviin avustuksiin ja tilaisuuksien järjestämisestä ja asiantuntijapalveluista aiheutuviin kulutusmenoihin. 
56.
Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 28 670 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää:  
1) valtionavustuslain nojalla pientalojen omistajille myönnettävään avustukseen pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin 
2) avustuksen myöntämiseksi, maksatuksen toteuttamiseksi ja määrärahan käytön hallitsemiseksi sekä avustuksesta viestimiseksi tarpeellisten tietojärjestelmiin, virkamatkoihin sekä avustuksen hakijoille suunnatun opas- ja ohjemateriaalin painatukseen liittyvien kulutusmenojen maksamiseen. 
Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta muihin lämmitysjärjestelmiin, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä. Avustusta myönnetään 4 000 euroa pientalon öljylämmitysjärjestelmää kohti, kun pientalossa siirrytään öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa pientalon öljylämmitysjärjestelmää kohti, kun pientalossa siirrytään öljylämmityksestä muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustus myönnetään suunnitelmaan perustuvan kustannusarvion mukaisesti. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaan. Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. 
Avustuksen myöntää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 
Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen hakijalle on myönnetty muuta avustusta samaan tarkoitukseen tai jos asuinrakennusta käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. 
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. 
60.
Siirto Valtion asuntorahastoon
Korkotukilainat ja valtiontakaukset  
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa Valtion asuntorahaston varoista tuettaviksi korkotukilainoiksi hyväksyä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) ja vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain (574/2016) mukaisia lainoja yhteensä enintään 1 750 000 000 euroa. 
Avustukset 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa Valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain nojalla myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä enintään 38 000 000 euroa valtion ja MAL-seutujen välisiin maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksiin sitoutuneissa kunnissa niille, jotka rakennuttavat vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaisia vuokra-asuntoja muille kuin erityisryhmille. Käynnistysavustuksen suuruus on Helsingin seudulla 10 000 euroa sekä Tampereen, Turun ja Oulun seuduilla 3 000 euroa edellä tarkoitettua asuntoa kohden. Käynnistysavustus myönnetään MAL-sopimusalueilla 5 000 eurolla korotettuna mikäli kohde on puurunkoinen asuinkerrostalo. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa Valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain nojalla myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä enintään 2 000 000 euroa MAL-sopimusalueiden ulkopuolisissa kunnissa niille, jotka rakennuttavat vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaisia vuokra-asuntoja muille kuin erityisryhmille. Käynnistysavustuksen suuruus on 1 000 euroa edellä tarkoitettua asuntoa kohden. Avustus myönnetään 2 000 eurolla korotettuna mikäli kohde on puurunkoinen asuinkerrostalo. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että lähiöiden elinvoiman edistämiseksi sekä segregaation ehkäisemiseksi annettavista avustuksista saa tehdä ehdollisia ennakkopäätöksiä vuonna 2021 myönnettävistä avustuksista siten, että vuodesta 2020 lukien avustusten ja ehdollisten ennakkopäätösten yhteismäärä on enintään 13 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että lähiöiden elinvoiman edistämiseksi sekä segregaation ehkäisemiseksi annettavien avustuksien määrä voi olla enintään 35 %. Tutkimus- ja selvityshankkeissa avustus voi olla 80 %. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain (688/2011) nojalla myöntää asuinrakennuksilleavustuksia energiatehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen ja joustavaan energiakulutukseen tähtääviin toimenpiteisiin yhteensä enintään 40 000 000 euroa siten, kuin energiatehokkuusavustuksista annettavalla asetuksella säädetään. 
64.
Avustukset rakennusperinnön hoitoon
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa. 
Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2020 neljättä lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2020 alkaen. 
Helsingissä 26.6.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 26.6.2020 11.03