Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.36

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2020 vpHE 119/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi

HE 119/2020 vp
VaVM 15/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi (HE 119/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 15/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2020 viidennen lisätalousarvion: 

Vuoden 2020 V lisätalousarvio

 • TULOARVIOT

  Osasto 11

  • 11.  VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT1 021 000 000 euroa
   • 01.  Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot139 000 000 euroa
    • 02.  Yhteisövero, lisäystä139 000 000 euroa
   • 04.  Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut1 045 000 000 euroa
    • 01.  Arvonlisävero, lisäystä992 000 000 euroa
    • 02.  Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, lisäystä53 000 000 euroa
   • 08.  Valmisteverot-101 000 000 euroa
    • 01.  Tupakkavero, vähennystä-149 000 000 euroa
    • 04.  Alkoholijuomavero, lisäystä48 000 000 euroa
   • 10.  Muut verot-62 000 000 euroa
    • 05.  Varainsiirtovero, vähennystä-62 000 000 euroa
  • Osasto 15

   15.  LAINAT-1 258 775 000 euroa
   • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-1 258 775 000 euroa
    • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-1 258 775 000 euroa
  • Tuloarvioiden kokonaismäärä: -237 775 000 euroa

 • MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 26

  • 26.  SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA3 300 000 euroa
   • 20.  Rajavartiolaitos1 500 000 euroa
    • 70.  Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v), lisäystä1 500 000 euroa
   • 30.  Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta1 800 000 euroa
    • 20.  Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä1 800 000 euroa
  • Pääluokka 28

   28.  VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-407 405 000 euroa
   • 10.  Verotus ja tulli21 000 000 euroa
    • 63.  Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä21 000 000 euroa
   • 80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle4 595 000 euroa
    • 30.  Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä4 595 000 euroa
   • 90.  Kuntien tukeminen-433 000 000 euroa
    • 35.  Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha), vähennystä-433 000 000 euroa
  • Pääluokka 30

   30.  MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA30 000 000 euroa
   • 10.  Maaseudun kehittäminen30 000 000 euroa
    • 44.  Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)30 000 000 euroa
    • 54.  Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen (siirtomääräraha 2 v)— euroa
  • Pääluokka 32

   32.  TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA76 050 000 euroa
   • 01.  Hallinto2 000 000 euroa
    • 54.  Korvaukset matkustajille matkapakettien peruuntumisesta (arviomääräraha)2 000 000 euroa
   • 20.  Uudistuminen ja vähähiilisyys104 050 000 euroa
    • 48.  Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), lisäystä104 050 000 euroa
   • 40.  Yritysten erityisrahoitus-30 000 000 euroa
    • 43.  Yritysten kustannustuki (arviomääräraha), vähennystä-30 000 000 euroa
  • Pääluokka 33

   33.  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA60 000 000 euroa
   • 10.  Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut60 000 000 euroa
    • 58.  Määräaikainen covid-19 epidemiakorvaus (siirtomääräraha 2 v)60 000 000 euroa
   • 60.  Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto— euroa
    • 40.  Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v)— euroa
  • Pääluokka 35

   35.  YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA280 000 euroa
   • 20.  Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen280 000 euroa
    • 01.  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä280 000 euroa
    • 34.  Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v)— euroa
  • Määrärahojen kokonaismäärä: -237 775 000 euroa

TULOARVIOT

Osasto 11VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
02.Yhteisövero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 139 000 000 euroa. 
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01.Arvonlisävero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 992 000 000 euroa. 
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 53 000 000 euroa. 
08.Valmisteverot
01.Tupakkavero
Momentilta vähennetään 149 000 000 euroa. 
04.Alkoholijuomavero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 48 000 000 euroa. 
10.Muut verot
05.Varainsiirtovero
Momentilta vähennetään 62 000 000 euroa. 

Osasto 15LAINAT

03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentilta vähennetään 1 258 775 000 euroa. 

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 26SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

20.Rajavartiolaitos
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa. 
30.Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
20.Erityismenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 800 000 euroa. 

Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.Verotus ja tulli
63.Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 21 000 000 euroa.  
80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 4 595 000 euroa. 
90.Kuntien tukeminen
35.Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha)
Momentilta vähennetään 433 000 000 euroa. 

Pääluokka 30MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.Maaseudun kehittäminen
44.Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 30 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kohdissa 1) ja 2) tarkoitettujen kustannuksia korvaavien avustuksien täydentämiseen. 
54.Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös muiden kuin rahapeliyhtiön tuottoihin perustuvien hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämisen valtionavustusten maksamiseen. 

Pääluokka 32TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
54.Korvaukset matkustajille matkapakettien peruuntumisesta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 2 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää matkapakettien peruuntumisesta johtuvien korvausten maksamiseen matkustajille. 
20.Uudistuminen ja vähähiilisyys
48.Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 104 050 000 euroa. 
40.Yritysten erityisrahoitus
43.Yritysten kustannustuki (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa. 

Pääluokka 33SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
58.Määräaikainen covid-19 epidemiakorvaus (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 60 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää väliaikaisesta epidemiakorvauksesta annetun lain mukaisten valtion menojen maksamiseen. 
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
40.Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös ensihoidon ilmailupalvelun oman tuotannon edellyttämiin yritysjärjestelyihin. 
Suostumus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuoden 2019 ensimmäisessä lisätalousarviossa annetun suostumuksen mukaista FinnHEMS Oy:lle vastikkeetta luovutettavaa enintään 18 500 000 euron arvoista valtion osakevarallisuutta saa käyttää myös ensihoidon ilmailupalvelun oman tuotannon järjestämiseen ja sitä koskevien yritysjärjestelyjen toteuttamiseen. 

Pääluokka 35YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
01.Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 280 000 euroa.  
34.Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että avustusta voidaan myöntää kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat kunnan omistaman rakennuksen öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta muihin lämmitysjärjestelmiin, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä. Avustusta myönnetään 20 % avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista. Avustusta korotetaan 5 prosenttiyksiköllä, jos kunta on liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen.  

Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2020 viidettä lisätalousarviota sovelletaan 5 päivästä lokakuuta 2020 alkaen. 

Helsingissä 30.9.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies 
 
 
 
pääsihteeri