Viimeksi julkaistu 23.9.2021 0.30

Vaalikaudella 2019 - 2021 vireilletulleet asiat valtiopäivittäin

Asiatyyppi201920202021Yhteensä
Hallituksen esitys HE109265131505
Valtioneuvoston selonteko VNS27817
Valtioneuvoston tiedonanto VNT2002
Valtioneuvoston U-kirjelmä U137245130
Valtioneuvoston kirjelmä VN87419
Valtioneuvoston E-selvitys E63167107337
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP21232872
Pääministerin ilmoitus PI1539
Kertomus K21211961
Lakialoite LA4310630179
Toimenpidealoite TPA5115968278
Talousarvioaloite TAA3923700762
Lisätalousarvioaloite LTA1030141
Keskustelualoite KA1111729
Kirjallinen kysymys KK48110495042034
Suullinen kysymys SKT104186149439
Välikysymys VK3238
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE2327
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL2002
Vahvistamatta jäänyt laki VJL0000
Muu asia M6261042
Kansalaisaloite KAA129526
Valiokunnan oma asia O827930191
Vapautuspyyntö VAP215549125
Vaali VAA516970190
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ3328
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN8416676326
Toissijaisuusasia TS159751163
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR0000
Vireilletulleet asiat yhteensä1613298714026002