Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)
TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 19/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta VaV syyskuu 2020
Lausuntoa varten
HE 6/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksiFvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp,PeV syyskuu 2020
HE 8/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisestaPeV syyskuu 2020
HE 14/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisestaPeV syyskuu 2020
HE 18/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp,PeV,LaV syyskuu 2020
HE 23/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisestaEkUU 14/2020 rd, TaVL 14/2020 vp,PeV syyskuu 2020
HE 31/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiHaV,PeV lokakuu 2020
HE 71/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisestaPeV syyskuu 2020
HE 87/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilustaHaV,PeV syyskuu 2020
valtiovarainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 54/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi GrUU 21/2020 rd, PeVL 21/2020 vp syysistuntokausi 2020
Lausuntoa varten
HE 19/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta VaV syysistuntokausi 2020
tarkastusvaliokunta
Mietintöä varten
K 20/2019 vpValtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019 Syysistuntokausi 2020
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 19/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksiGrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp asian käsittely keskeytetty 1.4.2020, odottaa kokonaan uuden esityksen valmistelua, asiasta ilmoitettu kirkkohallitukselle ja OKM:lle
Lausuntoa varten
HE 31/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiHaV,PeV syyskuu 2020
HE 87/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilustaHaV,PeV syyskuu 2020
lakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 6/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksiFvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp,PeV odottaa PeV:n lausuntoa
Lausuntoa varten
HE 18/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp,PeV,LaV syyskuu
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mietintöä varten
HE 17/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi syysistuntokausi 2020
puolustusvaliokunta
Mietintöä varten
HE 31/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiHaV,PeV Odottaa PeV:n ja HaV:n lausuntoa. Syyskuu 2020?
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 13/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisestaAjUU 5/2020 rd Kesäkuu 2020
HE 14/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisestaPeV Touko-kesäkuu 2020
HE 18/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp,PeV,LaV Kesäkuu 2020
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 8/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisestaPeV syysistuntokausi 2020
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Mietintöä varten
HE 71/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisestaPeV odottaa PeVL, syysistuntokausi 2020
HE 87/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilustaHaV,PeV odottaa PeVL ja HaVL, syysistuntokausi 2020
ympäristövaliokunta
Mietintöä varten
HE 23/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisestaEkUU 14/2020 rd, TaVL 14/2020 vp,PeV17.09.2020
Viimeksi julkaistu 8.8.2020 0.37