Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EDK-2020-AK-282949

Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)
TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 215/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta helmikuu 2021
K 12/2020 vpOikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019 helmikuu 2021
K 15/2020 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,TiV,UaV,TrV,HaV,LaV,MmV,SiV,TyV kevätistuntokausi 2021
Lausuntoa varten
HE 135/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksiPeV Helmikuu 2021
HE 189/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisestaPeV helmikuu 2021
HE 206/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisestaPeV helmikuu 2021
HE 210/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisestaPeV helmikuu 2021
HE 212/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV helmikuu 2021
HE 222/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisestaPeV
HE 241/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiHaV,PeV,VaV,SiV,TaV
ulkoasiainvaliokunta
Mietintöä varten
VNS 4/2020 vpValtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selontekoPuV,HaV31.03.2021
Lausuntoa varten
VNS 3/2020 vpValtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaaUaV,HaV,LiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV
K 15/2020 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,TiV,UaV,TrV,HaV,LaV,MmV,SiV,TyV
valtiovarainvaliokunta
Mietintöä varten
VNS 6/2020 vpValtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelmaLiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV
Lausuntoa varten
HE 241/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiHaV,PeV,VaV,SiV,TaV
tarkastusvaliokunta
K 19/2020 vpValtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2020 Joulukuu 2020
Lausuntoa varten
K 15/2020 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,TiV,UaV,TrV,HaV,LaV,MmV,SiV,TyV
hallintovaliokunta
HE 245/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisestaFvUU 29/2020 rd, FvUU 29/2020 rd, FvUU 29/2020 rd, HaVL 29/2020 vp, EkUU 30/2020 rd, EkUU 30/2020 rd, GrUU 44/2020 rd, GrUU 44/2020 rd, KoUU 13/2020 rd, GrUU 44/2020 rd, GrUU 44/2020 rd, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, FvUU 29/2020 rd, HaVL 29/2020 vp, KuUU 12/2020 rd, KoUU 13/2020 rd, KoUU 13/2020 rd, TaVL 30/2020 vp, TaVL 30/2020 vp, KoUU 13/2020 rd, TaVL 30/2020 vp, TaVL 30/2020 vp, TaVL 30/2020 vp, TaVL 30/2020 vp, EkUU 30/2020 rd, TaVL 30/2020 vp, SiVL 12/2020 vp, SiVL 12/2020 vp, PeVL 44/2020 vp, PeVL 44/2020 vp, GrUU 44/2020 rd, PeVL 44/2020 vp, LiVL 13/2020 vp, LiVL 13/2020 vp, LiVL 13/2020 vp, LiVL 13/2020 vp, KoUU 13/2020 rd, LiVL 13/2020 vp, SiVL 12/2020 vp, KuUU 12/2020 rd, SiVL 12/2020 vp,HaV Lausunnon määräaika 22.1.2021
Mietintöä varten
HE 19/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksiGrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp asian käsittely keskeytetty 1.4.2020, odottaa kokonaan uuden esityksen valmistelua, asiasta ilmoitettu kirkkohallitukselle ja OKM:lle
HE 190/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi Helmikuu 2021
HE 206/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisestaPeV Kevätistuntokausi 2021
Lausuntoa varten
HE 241/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiHaV,PeV,VaV,SiV,TaV Kevätistuntokausi 2021
VNS 3/2020 vpValtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaaUaV,HaV,LiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV Kevätistuntokausi 2021
VNS 4/2020 vpValtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selontekoPuV,HaV Kevätistuntokausi 2021
K 15/2020 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,TiV,UaV,TrV,HaV,LaV,MmV,SiV,TyV Helmikuu 2021
lakivaliokunta
HE 165/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisestaPeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp kevätistuntokausi 2021
Mietintöä varten
HE 6/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksiPeVL 36/2020 vp, PeVL 36/2020 vp, PeVL 36/2020 vp, GrUU 36/2020 rd, GrUU 36/2020 rd, PeVL 36/2020 vp, PeVL 36/2020 vp, GrUU 36/2020 rd, PeVL 36/2020 vp, FvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp, FvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp helmikuu 2021
HE 135/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksiPeV odottaa PeV:n lausuntoa
HE 226/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta kevätistuntokausi 2021
HE 232/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisestaLiV kevätistuntokausi 2021
Lausuntoa varten
K 15/2020 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,TiV,UaV,TrV,HaV,LaV,MmV,SiV,TyV viimeistään 1.3.2021
liikenne- ja viestintävaliokunta
HE 176/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisestaGrUU 45/2020 rd, GrUU 45/2020 rd, PeVL 45/2020 vp, GrUU 45/2020 rd, PeVL 45/2020 vp vk.8
Mietintöä varten
HE 237/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta vk 8
Lausuntoa varten
HE 232/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisestaLiV vk 8
VNS 3/2020 vpValtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaaUaV,HaV,LiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV maaliskuu
VNS 6/2020 vpValtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelmaLiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV vk 5
maa- ja metsätalousvaliokunta
K 15/2020 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,TiV,UaV,TrV,HaV,LaV,MmV,SiV,TyV
Mietintöä varten
HE 133/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta Joulukuu
Lausuntoa varten
VNS 3/2020 vpValtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaaUaV,HaV,LiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV
VNS 6/2020 vpValtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelmaLiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV
puolustusvaliokunta
Lausuntoa varten
VNS 4/2020 vpValtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selontekoPuV,HaV
sivistysvaliokunta
Lausuntoa varten
HE 241/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiHaV,PeV,VaV,SiV,TaV
VNS 3/2020 vpValtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaaUaV,HaV,LiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV
VNS 6/2020 vpValtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelmaLiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV
K 15/2020 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,TiV,UaV,TrV,HaV,LaV,MmV,SiV,TyV
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 18/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKuUU 8/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, LaUU 7/2020 rd, LaUU 7/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaUU 7/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, SiVL 8/2020 vp, KuUU 8/2020 rd, KuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp Joulukuu 2020
HE 212/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV Odottaa PeVL
HE 241/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiHaV,PeV,VaV,SiV,TaV
HE 245/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisestaFvUU 29/2020 rd, FvUU 29/2020 rd, FvUU 29/2020 rd, HaVL 29/2020 vp, EkUU 30/2020 rd, EkUU 30/2020 rd, GrUU 44/2020 rd, GrUU 44/2020 rd, KoUU 13/2020 rd, GrUU 44/2020 rd, GrUU 44/2020 rd, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, HaVL 29/2020 vp, FvUU 29/2020 rd, HaVL 29/2020 vp, KuUU 12/2020 rd, KoUU 13/2020 rd, KoUU 13/2020 rd, TaVL 30/2020 vp, TaVL 30/2020 vp, KoUU 13/2020 rd, TaVL 30/2020 vp, TaVL 30/2020 vp, TaVL 30/2020 vp, TaVL 30/2020 vp, EkUU 30/2020 rd, TaVL 30/2020 vp, SiVL 12/2020 vp, SiVL 12/2020 vp, PeVL 44/2020 vp, PeVL 44/2020 vp, GrUU 44/2020 rd, PeVL 44/2020 vp, LiVL 13/2020 vp, LiVL 13/2020 vp, LiVL 13/2020 vp, LiVL 13/2020 vp, KoUU 13/2020 rd, LiVL 13/2020 vp, SiVL 12/2020 vp, KuUU 12/2020 rd, SiVL 12/2020 vp,HaV
Lausuntoa varten
VNS 3/2020 vpValtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaaUaV,HaV,LiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV
VNS 6/2020 vpValtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelmaLiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 171/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi vk 6
HE 178/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta vk 6
HE 210/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisestaPeV odottaa PeVL
HE 211/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta vk 7
Lausuntoa varten
HE 241/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiHaV,PeV,VaV,SiV,TaV
VNS 3/2020 vpValtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaaUaV,HaV,LiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV helmikuu
VNS 6/2020 vpValtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelmaLiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV
tiedusteluvalvontavaliokunta
Lausuntoa varten
K 15/2020 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,TiV,UaV,TrV,HaV,LaV,MmV,SiV,TyV
tulevaisuusvaliokunta
Mietintöä varten
VNS 3/2020 vpValtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaaUaV,HaV,LiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV12.05.2021
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
HE 222/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisestaPeV odottaa PeVL
Lausuntoa varten
VNS 3/2020 vpValtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaaUaV,HaV,LiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV kevätistuntokausi 2021
VNS 6/2020 vpValtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelmaLiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV viimeistään 5.2.2021
K 15/2020 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,TiV,UaV,TrV,HaV,LaV,MmV,SiV,TyV viimeistään 1.3.2021
ympäristövaliokunta
Mietintöä varten
HE 189/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisestaPeV25.02.2021
Lausuntoa varten
VNS 3/2020 vpValtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaaUaV,HaV,LiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV11.02.2021
VNS 6/2020 vpValtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelmaLiV,MmV,SiV,StV,TaV,TyV,YmV
Viimeksi julkaistu 31.1.2021 0.34