Asiat, joiden käsittely on päättynyt valtiopäivillä 2020
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 20202020Yhteensä
Hallituksen esitys HE2181102
Hyväksytty93948
Hyväksytty muutettuna124254
Valtioneuvoston selonteko VNS022
Käsitelty022
Valtioneuvoston U-kirjelmä U131124
Käsitelty131124
Valtioneuvoston kirjelmä VN257
Käsitelty257
Valtioneuvoston E-selvitys E61319
Käsitelty61319
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP527
Käsitelty527
Pääministerin ilmoitus PI055
Käsitelty055
Kertomus K303
Käsitelty303
Toimenpidealoite TPA055
Hylätty055
Lisätalousarvioaloite LTA02727
Hylätty02727
Keskustelualoite KA235
Hylätty011
Käsitelty224
Kirjallinen kysymys KK130611741
Peruutettu213
Vastattu128610738
Suullinen kysymys SKT0106106
Vastattu0106106
Välikysymys VK011
Peruutettu011
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE022
Hyväksytty muutettuna022
Muu asia M22527
Hyväksytty02020
Hyväksytty muutettuna011
Hylätty101
Rauennut011
Käsitelty134
Kansalaisaloite KAA101
Hylätty101
Valiokunnan oma asia O21315
Käsitelty21315
Vapautuspyyntö VAP03434
Hyväksytty03434
Vaali VAA04242
Käsitelty04242
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ022
Hyväksytty022
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN205777
Käsitelty205777
Toissijaisuusasia TS34346
Käsitelty34346
Asioita yhteensä21010901300
Viimeksi julkaistu 23.9.2020 0.55