Viimeksi julkaistu 19.5.2021 0.34

Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)

TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 215/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta kevätistuntokausi 2021
K 12/2020 vpOikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019 kevätistuntokausi 2021
K 15/2020 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 FsUU 5/2020 rd, StVL 8/2020 vp, PuVL 5/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, ShUU 8/2020 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, AjUU 2/2021 rd, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, AjUU 2/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaUU 1/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, PuVL 5/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UaV kevätistuntokausi 2021
Lausuntoa varten
HE 222/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisestaPeV kevätistuntokausi 2021
HE 239/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisestaPeV kevätistuntokausi 2021
HE 241/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiFvUU 12/2021 rd, EkUU 12/2021 rd, EkUU 12/2021 rd, EkUU 12/2021 rd, EkUU 12/2021 rd, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, KuUU 5/2021 rd, KuUU 5/2021 rd, KuUU 5/2021 rd, KuUU 5/2021 rd, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, FiUU 1/2021 rd, VaVL 1/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, EkUU 12/2021 rd, TaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, FvUU 12/2021 rd, HaVL 12/2021 vp, AjUU 5/2021 rd, TyVL 5/2021 vp, TyVL 5/2021 vp, TyVL 5/2021 vp, TyVL 5/2021 vp, TyVL 5/2021 vp, AjUU 5/2021 rd, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, KuUU 5/2021 rd, SiVL 5/2021 vp,HaV,PeV,LaV kevätistuntokausi 2021
HE 246/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisestaPeV kevätistuntokausi 2021
HE 250/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisestaPeV kevätistuntokausi 2021
HE 265/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisestaPeV kevätistuntokausi 2021
HE 30/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisestaPeV
HE 40/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestaPeV,HaV,TaV
HE 70/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksistaYmV,PeV
ulkoasiainvaliokunta
Mietintöä varten
VNS 4/2020 vpValtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selontekoFsUU 2/2021 rd, PuVL 2/2021 vp, PuVL 2/2021 vp, PuVL 2/2021 vp, PuVL 2/2021 vp, FsUU 2/2021 rd, PuVL 2/2021 vp, HaVL 11/2021 vp, HaVL 11/2021 vp, HaVL 11/2021 vp, FrUU 2/2021 rd, TuVL 2/2021 vp, TuVL 2/2021 vp, TuVL 2/2021 vp, FrUU 2/2021 rd, TuVL 2/2021 vp, FvUU 11/2021 rd, HaVL 11/2021 vp, HaVL 11/2021 vp, HaVL 11/2021 vp, HaVL 11/2021 vp, FvUU 11/2021 rd, HaVL 11/2021 vp toukokuu 2021
Lausuntoa varten
K 15/2020 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 FsUU 5/2020 rd, StVL 8/2020 vp, PuVL 5/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, ShUU 8/2020 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, AjUU 2/2021 rd, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, AjUU 2/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaUU 1/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, PuVL 5/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UaV
valtiovarainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 63/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta
HE 68/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi25.05.2021
Lausuntoa varten
VNS 7/2020 vpValtioneuvoston selonteko EU-politiikastaFsUU 3/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, TyVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, AjUU 6/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, FsUU 3/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UtUU 4/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, MiUU 9/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, ShUU 11/2021 rd, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UaVL 4/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, SiVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp,TaV,VaV,HaV,LiV,MmV,TuV
tarkastusvaliokunta
K 19/2020 vpValtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2020 Joulukuu 2020
Mietintöä varten
K 21/2020 vpValtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 19/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksiPeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd, GrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp asian käsittely keskeytetty 1.4.2020, odottaa kokonaan uuden esityksen valmistelua, asiasta ilmoitettu kirkkohallitukselle ja OKM:lle
HE 206/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisestaPeVL 3/2021 vp, PeVL 3/2021 vp, GrUU 3/2021 rd, GrUU 3/2021 rd, PeVL 3/2021 vp, GrUU 3/2021 rd, PeVL 3/2021 vp viikko 21/22 2021
HE 248/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta Viikko 20/2021
HE 47/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksiTaVL 16/2021 vp, EkUU 16/2021 rd, TaVL 16/2021 vp,MmV viikko 22/23
K 13/2020 vpTietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2019 Kevätistuntokausi 2021
Lausuntoa varten
HE 241/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiFvUU 12/2021 rd, EkUU 12/2021 rd, EkUU 12/2021 rd, EkUU 12/2021 rd, EkUU 12/2021 rd, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, KuUU 5/2021 rd, KuUU 5/2021 rd, KuUU 5/2021 rd, KuUU 5/2021 rd, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, FiUU 1/2021 rd, VaVL 1/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, EkUU 12/2021 rd, TaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, FvUU 12/2021 rd, HaVL 12/2021 vp, AjUU 5/2021 rd, TyVL 5/2021 vp, TyVL 5/2021 vp, TyVL 5/2021 vp, TyVL 5/2021 vp, TyVL 5/2021 vp, AjUU 5/2021 rd, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, KuUU 5/2021 rd, SiVL 5/2021 vp,HaV,PeV,LaV huhtikuu 2021
HE 247/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisestaHaV viikko 20/2021
HE 40/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestaPeV,HaV,TaV viikko 21/2021
HE 56/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuenHaV
VNS 7/2020 vpValtioneuvoston selonteko EU-politiikastaFsUU 3/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, TyVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, AjUU 6/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, FsUU 3/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UtUU 4/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, MiUU 9/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, ShUU 11/2021 rd, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UaVL 4/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, SiVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp,TaV,VaV,HaV,LiV,MmV,TuV31.05.2021 viikko 21
lakivaliokunta
HE 165/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisestaGrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp odotetaan kevätkaudella annettavaa täydentävää hallituksen esitystä
Mietintöä varten
HE 226/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta toukokuu 2021
HE 246/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisestaPeV odottaa PeV:n lausuntoa
HE 247/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisestaHaV odottaa HaV:n lausuntoa
HE 1/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta kevätistuntokausi 2021
HE 7/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta syysistuntokausi 2021
HE 52/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta kevätistuntokausi 2021
HE 59/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, saatavien perinnästä annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja luottotietolain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta vk. 22
Lausuntoa varten
HE 241/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiFvUU 12/2021 rd, EkUU 12/2021 rd, EkUU 12/2021 rd, EkUU 12/2021 rd, EkUU 12/2021 rd, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, KuUU 5/2021 rd, KuUU 5/2021 rd, KuUU 5/2021 rd, KuUU 5/2021 rd, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, FiUU 1/2021 rd, VaVL 1/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, EkUU 12/2021 rd, TaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, FvUU 12/2021 rd, HaVL 12/2021 vp, AjUU 5/2021 rd, TyVL 5/2021 vp, TyVL 5/2021 vp, TyVL 5/2021 vp, TyVL 5/2021 vp, TyVL 5/2021 vp, AjUU 5/2021 rd, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, KuUU 5/2021 rd, SiVL 5/2021 vp,HaV,PeV,LaV toukokuu 2021
liikenne- ja viestintävaliokunta
HE 54/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesiliikennelain muuttamisesta vk 21
Mietintöä varten
HE 250/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisestaPeV PeVL:n valmistuttua
HE 64/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi vk 21
HE 70/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksistaYmV,PeV PeVL:n ja YmVL:n valmistuttua
HE 71/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisestaYmV vk 22
Lausuntoa varten
HE 48/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksiJsUU 6/2021 rd, MmVL 6/2021 vp, MmVL 6/2021 vp, JsUU 6/2021 rd, MmVL 6/2021 vp, MiUU 8/2021 rd, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, MiUU 8/2021 rd, YmVL 8/2021 vp,LiV27.05.2021
VNS 3/2020 vpValtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaaTyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, UtUU 3/2021 rd, UtUU 3/2021 rd, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UtUU 3/2021 rd, UaVL 3/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, TyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, AjUU 4/2021 rd, MmVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, StVL 2/2021 vp, StVL 2/2021 vp, HaVL 2/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, ShUU 2/2021 rd, ShUU 2/2021 rd, ShUU 2/2021 rd, StVL 2/2021 vp, ShUU 2/2021 rd, StVL 2/2021 vp, JsUU 3/2021 rd, JsUU 3/2021 rd, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, JsUU 3/2021 rd, MmVL 3/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, FvUU 2/2021 rd, HaVL 2/2021 vp, FvUU 2/2021 rd, HaVL 2/2021 vp, MiUU 2/2021 rd, MiUU 2/2021 rd, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, MiUU 2/2021 rd, YmVL 2/2021 vp,LiV,TaV27.05.2021
VNS 7/2020 vpValtioneuvoston selonteko EU-politiikastaFsUU 3/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, TyVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, AjUU 6/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, FsUU 3/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UtUU 4/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, MiUU 9/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, ShUU 11/2021 rd, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UaVL 4/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, SiVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp,TaV,VaV,HaV,LiV,MmV,TuV27.05.2021
maa- ja metsätalousvaliokunta
HE 30/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisestaPeV
HE 47/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksiTaVL 16/2021 vp, EkUU 16/2021 rd, TaVL 16/2021 vp,MmV
VNS 7/2020 vpValtioneuvoston selonteko EU-politiikastaFsUU 3/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, TyVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, AjUU 6/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, FsUU 3/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UtUU 4/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, MiUU 9/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, ShUU 11/2021 rd, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UaVL 4/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, SiVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp,TaV,VaV,HaV,LiV,MmV,TuV
Mietintöä varten
HE 25/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
sivistysvaliokunta
Mietintöä varten
VNS 1/2021 vpValtioneuvoston koulutuspoliittinen selontekoTuV kesäkuu
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 18/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiSiVL 8/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, LaUU 7/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, KuUU 8/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, KuUU 8/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, LaUU 7/2020 rd, LaUU 7/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaUU 7/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, SiVL 8/2020 vp, KuUU 8/2020 rd, KuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp 2021
HE 241/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiFvUU 12/2021 rd, EkUU 12/2021 rd, EkUU 12/2021 rd, EkUU 12/2021 rd, EkUU 12/2021 rd, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, KuUU 5/2021 rd, KuUU 5/2021 rd, KuUU 5/2021 rd, KuUU 5/2021 rd, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, VaVL 1/2021 vp, FiUU 1/2021 rd, VaVL 1/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, TaVL 12/2021 vp, EkUU 12/2021 rd, TaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, HaVL 12/2021 vp, FvUU 12/2021 rd, HaVL 12/2021 vp, AjUU 5/2021 rd, TyVL 5/2021 vp, TyVL 5/2021 vp, TyVL 5/2021 vp, TyVL 5/2021 vp, TyVL 5/2021 vp, AjUU 5/2021 rd, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, SiVL 5/2021 vp, KuUU 5/2021 rd, SiVL 5/2021 vp,HaV,PeV,LaV
HE 28/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiEkUU 14/2021 rd, TaVL 14/2021 vp, EkUU 14/2021 rd, TaVL 14/2021 vp
HE 56/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuenHaV
HE 67/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi
HE 73/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisestaPeVL 16/2021 vp, GrUU 16/2021 rd, GrUU 16/2021 rd, PeVL 16/2021 vp, GrUU 16/2021 rd, PeVL 16/2021 vp, TaVL 15/2021 vp, TaVL 15/2021 vp, TaVL 15/2021 vp, TaVL 15/2021 vp, TaVL 15/2021 vp, EkUU 15/2021 rd, TaVL 15/2021 vp
talousvaliokunta
HE 265/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisestaPeV odottaa PeVL
Mietintöä varten
HE 210/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisestaPeVL 8/2021 vp, PeVL 8/2021 vp, PeVL 8/2021 vp, GrUU 8/2021 rd, PeVL 8/2021 vp, PeVL 8/2021 vp, PeVL 8/2021 vp, GrUU 8/2021 rd, PeVL 8/2021 vp odottaa PeVL
HE 211/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta vk 10
HE 239/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisestaPeV odottaa PeVL
HE 48/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksiJsUU 6/2021 rd, MmVL 6/2021 vp, MmVL 6/2021 vp, JsUU 6/2021 rd, MmVL 6/2021 vp, MiUU 8/2021 rd, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, YmVL 8/2021 vp, MiUU 8/2021 rd, YmVL 8/2021 vp,LiV19.05.2021
Lausuntoa varten
HE 40/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestaPeV,HaV,TaV
VNS 3/2020 vpValtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaaTyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, UtUU 3/2021 rd, UtUU 3/2021 rd, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UtUU 3/2021 rd, UaVL 3/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, TyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, AjUU 4/2021 rd, MmVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, StVL 2/2021 vp, StVL 2/2021 vp, HaVL 2/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, ShUU 2/2021 rd, ShUU 2/2021 rd, ShUU 2/2021 rd, StVL 2/2021 vp, ShUU 2/2021 rd, StVL 2/2021 vp, JsUU 3/2021 rd, JsUU 3/2021 rd, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, JsUU 3/2021 rd, MmVL 3/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, FvUU 2/2021 rd, HaVL 2/2021 vp, FvUU 2/2021 rd, HaVL 2/2021 vp, MiUU 2/2021 rd, MiUU 2/2021 rd, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, MiUU 2/2021 rd, YmVL 2/2021 vp,LiV,TaV helmikuu
VNS 7/2020 vpValtioneuvoston selonteko EU-politiikastaFsUU 3/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, TyVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, AjUU 6/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, FsUU 3/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UtUU 4/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, MiUU 9/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, ShUU 11/2021 rd, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UaVL 4/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, SiVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp,TaV,VaV,HaV,LiV,MmV,TuV viim. 31.5.
tulevaisuusvaliokunta
Mietintöä varten
VNS 3/2020 vpValtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaaTyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, UtUU 3/2021 rd, UtUU 3/2021 rd, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UtUU 3/2021 rd, UaVL 3/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, TyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, AjUU 4/2021 rd, MmVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, StVL 2/2021 vp, StVL 2/2021 vp, HaVL 2/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, ShUU 2/2021 rd, ShUU 2/2021 rd, ShUU 2/2021 rd, StVL 2/2021 vp, ShUU 2/2021 rd, StVL 2/2021 vp, JsUU 3/2021 rd, JsUU 3/2021 rd, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, JsUU 3/2021 rd, MmVL 3/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, FvUU 2/2021 rd, HaVL 2/2021 vp, FvUU 2/2021 rd, HaVL 2/2021 vp, MiUU 2/2021 rd, MiUU 2/2021 rd, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, MiUU 2/2021 rd, YmVL 2/2021 vp,LiV,TaV Syyskuu 2021
Lausuntoa varten
VNS 7/2020 vpValtioneuvoston selonteko EU-politiikastaFsUU 3/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, TyVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, AjUU 6/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, FsUU 3/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UtUU 4/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, MiUU 9/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, ShUU 11/2021 rd, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UaVL 4/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, SiVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp,TaV,VaV,HaV,LiV,MmV,TuV
VNS 1/2021 vpValtioneuvoston koulutuspoliittinen selontekoTuV28.05.2021
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
HE 222/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisestaPeV odottaa PeVL
Mietintöä varten
HE 253/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisestaFvUU 15/2021 rd, FvUU 15/2021 rd, HaVL 15/2021 vp, HaVL 15/2021 vp, HaVL 15/2021 vp, HaVL 15/2021 vp, HaVL 15/2021 vp, FvUU 15/2021 rd, HaVL 15/2021 vp viikko 21
ympäristövaliokunta
Mietintöä varten
HE 40/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestaPeV,HaV,TaV15.06.2021
Lausuntoa varten
HE 70/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksistaYmV,PeV
HE 71/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisestaYmV