Viimeksi julkaistu 10.8.2022 0.31

Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)

TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 28/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta
HE 64/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
K 21/2021 vpHallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2021
Lausuntoa varten
HE 173/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksiPeV syysistuntokausi 2022
HE 43/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisestaTaV,LiV,PeV syysistuntokausi 2022
HE 58/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisestaPeV
HE 72/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisestaPeV,TaV
HE 74/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiSiVL 18/2022 vp, KuUU 18/2022 rd,PeV
HE 76/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestaMmV,PeV,HaV,LaV,TaV
HE 83/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksiPeV
HE 88/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisestaPeV,HaV
HE 89/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisestaPeV
HE 93/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksiPeV
K 2/2022 vpHallituksen vuosikertomus 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,PeV,UaV,HaV,MmV,PuV,StV,TaV,TuV,TyV,YmV,SuV
ulkoasiainvaliokunta
Mietintöä varten
K 11/2022 vpPohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2021
Lausuntoa varten
K 2/2022 vpHallituksen vuosikertomus 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,PeV,UaV,HaV,MmV,PuV,StV,TaV,TuV,TyV,YmV,SuV
valtiovarainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 77/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta09.06.2022
HE 88/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisestaPeV,HaV
tarkastusvaliokunta
Mietintöä varten
K 2/2022 vpHallituksen vuosikertomus 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,PeV,UaV,HaV,MmV,PuV,StV,TaV,TuV,TyV,YmV,SuV
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 19/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksiPeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd asian käsittely keskeytetty 1.4.2020, uusi HE annettaneen viikolla 25, käsittely syysistuntokausi 2022
HE 134/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudestaPeVL 33/2022 vp, GrUU 33/2022 rd syysistuntokauden alku 2022
HE 173/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksiPeV odottaa PeVL,syysistuntokauden alku 2022
HE 31/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttamisesta syysistuntokausi 2022
HE 53/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain, valtion liikelaitoksista annetun lain ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta syysistuntokausi 2022
HE 72/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisestaPeV,TaV odottaa PeVL ja TaVL, syysistuntokausi 2022
HE 73/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta syysistuntokausi 2022
HE 103/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
VNS 11/2021 vpValtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstäLiVL 13/2022 vp, KoUU 13/2022 rd, PuVL 2/2022 vp, FsUU 2/2022 rd syysistuntokausi 2022
Lausuntoa varten
HE 76/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestaMmV,PeV,HaV,LaV,TaV syysistuntokausi 2022
HE 88/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisestaPeV,HaV syysistuntokausi 2022
K 2/2022 vpHallituksen vuosikertomus 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,PeV,UaV,HaV,MmV,PuV,StV,TaV,TuV,TyV,YmV,SuV 30.9.2022 mennessä
lakivaliokunta
HE 165/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisestaGrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp odotetaan myöhemmin annettavaa täydentävää hallituksen esitystä
Mietintöä varten
HE 7/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta syysistuntokausi 2022
HE 172/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi syysistuntokausi 2022
HE 87/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta
HE 93/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksiPeV
Lausuntoa varten
HE 220/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksiLaV odotetaan myöhemmin annettavaa täydentävää hallituksen esitystä
HE 76/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestaMmV,PeV,HaV,LaV,TaV syysistuntokausi 2022
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mietintöä varten
HE 220/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksiLaV odottaa täydentävää esitystä
HE 58/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisestaPeV syyskaudella 2022
HE 70/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta syyskaudella 2022
HE 91/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi syyskaudella 2022
Lausuntoa varten
HE 43/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisestaTaV,LiV,PeV18.05.2022
maa- ja metsätalousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 83/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksiPeV
HE 89/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisestaPeV
HE 90/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta
Lausuntoa varten
HE 76/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestaMmV,PeV,HaV,LaV,TaV
VNS 4/2022 vpValtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035MmV,TaV
K 2/2022 vpHallituksen vuosikertomus 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,PeV,UaV,HaV,MmV,PuV,StV,TaV,TuV,TyV,YmV,SuV
puolustusvaliokunta
Lausuntoa varten
K 2/2022 vpHallituksen vuosikertomus 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,PeV,UaV,HaV,MmV,PuV,StV,TaV,TuV,TyV,YmV,SuV
sivistysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 43/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisestaTaV,LiV,PeV odottaa lausuntoja
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 74/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiSiVL 18/2022 vp, KuUU 18/2022 rd,PeV
Lausuntoa varten
HE 48/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisestaSiVL 14/2022 vp, KuUU 14/2022 rd,StV
HE 84/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisestaStV
K 2/2022 vpHallituksen vuosikertomus 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,PeV,UaV,HaV,MmV,PuV,StV,TaV,TuV,TyV,YmV,SuV
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 236/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisestaPeVL 21/2022 vp, HaVL 11/2022 vp, GrUU 21/2022 rd, FvUU 11/2022 rd, LaVL 7/2022 vp, LaUU 7/2022 rd
HE 41/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksiLiVL 19/2022 vp, TyVL 8/2022 vp, HaVL 17/2022 vp, GrUU 34/2022 rd, PeVL 34/2022 vp, AjUU 8/2022 rd, FvUU 17/2022 rd, KoUU 19/2022 rd
HE 48/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisestaSiVL 14/2022 vp, KuUU 14/2022 rd,StV
HE 51/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi metallirahasta annetun lain muuttamisesta
HE 69/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
HE 101/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle kotitalouksien velkaantumista rajoittavaksi lainsäädännöksi
K 9/2022 vpSuomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2021
Lausuntoa varten
HE 43/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisestaTaV,LiV,PeV
HE 72/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisestaPeV,TaV
HE 76/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestaMmV,PeV,HaV,LaV,TaV
VNS 4/2022 vpValtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035MmV,TaV
K 2/2022 vpHallituksen vuosikertomus 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,PeV,UaV,HaV,MmV,PuV,StV,TaV,TuV,TyV,YmV,SuV
tulevaisuusvaliokunta
Lausuntoa varten
K 2/2022 vpHallituksen vuosikertomus 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,PeV,UaV,HaV,MmV,PuV,StV,TaV,TuV,TyV,YmV,SuV
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Mietintöä varten
HE 35/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n muuttamisesta syysistuntokausi 2022
HE 84/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisestaStV odottaa StVL, syysistuntokausi 2022
K 7/2022 vpYhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022FvUU 20/2022 rd, HaVL 20/2022 vp, SiVL 17/2022 vp, StVL 7/2022 vp, KuUU 17/2022 rd, ShUU 7/2022 rd, LaVL 16/2022 vp, LaUU 16/2022 rd syysistuntokausi 2022
Lausuntoa varten
K 2/2022 vpHallituksen vuosikertomus 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,PeV,UaV,HaV,MmV,PuV,StV,TaV,TuV,TyV,YmV,SuV viimeistään 30.9.2022
ympäristövaliokunta
Mietintöä varten
HE 76/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestaMmV,PeV,HaV,LaV,TaV syysistuntokaudella
VNS 4/2022 vpValtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035MmV,TaV
Lausuntoa varten
K 2/2022 vpHallituksen vuosikertomus 2021LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, VaVL 12/2022 vp, KuUU 19/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaUU 21/2022 rd, LaVL 21/2022 vp, KoUU 25/2022 rd,PeV,UaV,HaV,MmV,PuV,StV,TaV,TuV,TyV,YmV,SuV