Viimeksi julkaistu 17.9.2021 0.34

2021 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat

Vireilletulovaltiopäivät

AsiatyyppiEnnen 202020202021Yhteensä
Hallituksen esitys HE284555
Valtioneuvoston selonteko VNS0257
Valtioneuvoston tiedonanto VNT0000
Valtioneuvoston U-kirjelmä U2823840360
Valtioneuvoston kirjelmä VN0000
Valtioneuvoston E-selvitys E9691401031212
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP193811212
Pääministerin ilmoitus PI0000
Kertomus K041923
Lakialoite LA3610130167
Toimenpidealoite TPA4714764258
Talousarvioaloite TAA0000
Lisätalousarvioaloite LTA0000
Keskustelualoite KA14611
Kirjallinen kysymys KK004545
Suullinen kysymys SKT0000
Välikysymys VK0000
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE0011
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL0000
Vahvistamatta jäänyt laki VJL0000
Muu asia M0000
Kansalaisaloite KAA65415
Valiokunnan oma asia O575416127
Vapautuspyyntö VAP0066
Vaali VAA0077
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ0000
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN111517
Toissijaisuusasia TS042226
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR0000
Asioita yhteensä15945164392549