Viimeksi julkaistu 14.5.2021 0.34

2021 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat

Vireilletulovaltiopäivät

AsiatyyppiEnnen 202020202021Yhteensä
Hallituksen esitys HE2256188
Valtioneuvoston selonteko VNS0336
Valtioneuvoston tiedonanto VNT0000
Valtioneuvoston U-kirjelmä U2994625370
Valtioneuvoston kirjelmä VN0000
Valtioneuvoston E-selvitys E973141591173
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP19382203
Pääministerin ilmoitus PI0000
Kertomus K051722
Lakialoite LA3810320161
Toimenpidealoite TPA4715046243
Talousarvioaloite TAA0000
Lisätalousarvioaloite LTA0000
Keskustelualoite KA1449
Kirjallinen kysymys KK007272
Suullinen kysymys SKT0000
Välikysymys VK0011
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE0000
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL0000
Vahvistamatta jäänyt laki VJL0000
Muu asia M0000
Kansalaisaloite KAA77317
Valiokunnan oma asia O575914130
Vapautuspyyntö VAP0000
Vaali VAA0000
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ0000
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN464415105
Toissijaisuusasia TS0459
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR0000
Asioita yhteensä16635993472609