​Insamlingen Min riksdag

Vi har alla en bild både av riksdagen och av riksdagsmännen, många har också minnen och egna erfarenheter. Genom att samla in minnesuppgifter ville vi få med just dina erfarenheter och minnen av riksdagen under historiens olika skeden.

På webbsidan Min riksdag vill väcka rikdagsminnen bland annat ur följande synvinklar:

Medborgarpåverkan

Hurdana minnen har du av riksdagsvalen, valkampanjerna?
Vilka av de frågor som riksdagen behandlat och vilka riksdagsdebatter kommer du alldeles särskilt ihåg?
Hur har du hållit kontakt med riksdagsledamöterna?
Hur har medborgarinitiativet fungerat?

Riksdagen och riksdagsledamöternas arbete

Hur har man förhållit sig till riksdagsledamöter förr och nu? Har riksdagsledamöternas ställning förändrats?
Vilka känslor har riksdagen väckt under olika tidsperioder?
Vilka bilder väcker Riksdagshuset och dess arkitektur eller händelser?
I vilka medier hittar man uppgifter om riksdagen?

Insamlingen Min riksdag är en del av riksdagens program för att fira Finlands hundraåriga självständighet 2017. Vi  planerar en publikation med materialet från insamlingen. Den kommer ut senast hösten 2017.

Insamlingen Min riksdag ordnas av Riksdagen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura och Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Närmare information:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkivet, keruu(at)finlit.fi, 0201 131 240
Svenska litteratursällskapets i Finland arkiv, fragelista(at)sls.fi, 09 618 777
Riksdagen, forskare Joni Krekola 09 432 3464