Veikko Vennamo bars ut ur salen

Riksdagsledamot Veikko Vennamo vägrade trots talmannens uppmaning gå ut från plenum i maj 1974. Plenisalens läktare tömdes och Vennamo bars ut ur plenisalen. 

Riksdagledamot Veikko Vennamo avhölls som en disciplinär åtgärd från pleniarbetet några gånger under åren 1972-1974.

I slutet av maj 1974 tillspetsades situationen. Vennamo vägrade gå ut från plenum på talmannens uppmaning. Plenisalens läktare tömdes och Vennamo bars ut ur plenisalen.

Så här bokfördes händelserna i protokollet över plenum (översättning):

"Talmannen: I enlighet med riksdagens nyss fattade beslut ber jag rdm. V. Vennamo lämna sessionssalen.

Rdm. V. Vennamo: Herr talman! Ett beslut i strid med grundlagen får inte verkställas. Jag håller fast vid riksdagsledamöternas grundläggande rättigheter. Man kan inte tvinga mig att lämna riksdagen.

Emedan rdm. V. Vennamo inte avlägsnar sig från sessionssalen, yttrar

Talmannen: Plenum avbrytes och läktarna tömmes omedelbart. Plenum fortsättes efter tio minuter.

Plenum avbrytes klockan 15.23."

Bild: Jorma Puusa / Lehtikuva

 ‭(Dold)‬ Berätta dina riksdagsminnen för oss!