Minns du de första gröna?

De första gröna riksdagsledamöterna valdes in i riksdagen 1983, vilket syntes i att miljö- och människorättsfrågor fick större betydelse. Kalle Könkköläs bakgrund var handikapporganisationen Kynnys ry, Ville Komsi var en av Koijärvi-rörelsens aktivister. Gröna förbundet, som grundades 1987, organiserade sig som ett parti ett år senare.

Könkkölä blev i riksdagen bl.a. en förkämpe för tillgänglighet, eftersom man i Riksdagshuset som byggdes 1931 inte alls beaktat rullstolsbundna. Ville Komsi minns man särskilt för hans klädsel, eftersom han höll fast vid friheten att klä sig okonventionellt i plena. När riksdagens talman Erkki Pystynen ingrep i detta klagade Komsi hos riksdagens justitieombudsman, enligt vars tolkning man inte kunde hindra en riksdagsledamot att fullgöra sitt uppdrag annat än genom riksdagens eget beslut. Komsi fick hålla sin ylletröja.

Bild: Pentti Nissinen / STT-Lehtikuva / Riksdagen

 ‭(Dold)‬ Berätta dina riksdagsminnen för oss!