Hertta Kuusinen: riksdagsledamot 1945-72

”Som riksdagsledamot var Hertta Kuusinen kunnig, flitig och yrkeskunnig samt representativ. Hon klädde sig moderiktigt och elegant och hon hade kvinnlig charm. Hon var DFFF:s populäraste talare och hann inte överallt dit man önskat få henne som talare. Också i riksdagen lät hon piskan vina när hon som gruppordförande förde fram DFFF.s åsikter. Också hennes motståndare lärde sig uppskatta hennes yrkesskicklighet som riksdagsledamot.”

Hertta Kuusinen (1904–1974) var riksdagsledamot för DFFF åren 1945–1972. Hon valdes in som minister utan portfölj i Mauno Pekkalas regering 1948. Före henne hade endast en kvinna, Miina Sillanpää, varit minister.

Text: Aura Korppi-Tommola: Vuosisadan naisparlamentaarikkoja. Naiset eduskunnassa. Suomen eduskunta 100 vuotta 4. Edita, Helsinki 2006. 
Bild: Hertta Kuusinen och Anna-Liisa Tiekso-Isaksson. (Esa Hilli / Riksdagen)

 ‭(Dold)‬ Berätta dina riksdagsminnen för oss!