Muntliga frågor för Ungdomsparlamentets plenum 2022

De skolor som har anmält sig till Ungdomsparlamentets plenum 25.3.2022 får alla en elevledamotsplats. Varje skola kan således skicka in en muntlig fråga, en per elevledamot. Frågorna skickas in via en elektronisk blankett.​ Vi väljer ut frågorna till dagordningen bland alla frågor som kommit in senast 31.1.2022.

Frågan ska vara kort och tydlig, helst högst 8 rader. Skriv också in en rubrik, t.ex. Global uppvärmning. Senareläggning av skolornas sommarlov. Efter rubriken kommer först en motivering eller bakgrund till frågan och sedan den egentliga frågan.

Dessutom är det bra att skriva in vilken minister frågan är riktad till. Frågorna delas inte ut till ministrarna eller några andra före plenum, men rubrikerna finns på dagordningen, så ministrarna vet om dem på förhand.

Av alla frågor som kommer in tas endast en del upp på dagordningen. Närmare anvisningar om frågestunden och dagordningen skickas till skolorna i början av mars. 

Hur väljs frågorna ut till dagordningen?

Frågorna till dagordningen väljs ut genom röstning. I röstningen deltar de frågor som inkommit inom utsatt tid.​ Inte bara deltagarna i parlamentsklubbarna utan också andra kan rösta på frågor som de vill se på dagordningen. Röstningenstiden är 4-18.2.2022. Utifrån resultatet väljs ungefär hälften av de frågor ut som tas upp på dagordningen.

Resten av frågorna väljs ut i riksdagen.

I det slutliga urvalet beaktas också:

Teman, som bestäms utifrån ministrarnas ansvarsområden. Vi försöker välja ut frågor om alla ansvarsområden.

Hur frågorna fördelas regionalt. På dagordningen ska det finnas minst en fråga från varje representerad valkrets..

Att båda könen finns representerade bland frågeställarna i samma proportion som de är bland alla elevledamöter i Ungdomsparlamentet.

Hur språken är representerade. Vi tar in frågor både på finska och svenska på dagordningen. Också här är det jämlikhet och proportionalitet som gäller.

Förhandsinformation om dagordningen skickas ut till skolorna ungefär två veckor före plenum i ett brev till klubbledarna. Alla frågor som skickats in publiceras på den här webbplatsen efter plenum.

Modellfråga

Hagelstamska skolan, Grankulla, Nylands valkrets
Amanda Sandelin

Arbetslösheten hos unga vuxna

Ärade talman! Hur arbetar regeringen för att minska arbetslösheten hos unga vuxna och förbättra utsikterna för nyutexaminerade att få en fast anställning?

Så här skickar du frågorna

Frågorna skickas in via en elektronisk blankett​ senast 31.1.2022. Där skriver du själva frågan samt frågeställarens, dvs. elevledamotens, namn. Uppge också skolans uppgifter, information om andra deltagare (journalistelev och klubbledare) samt eventuella specialbehov.