​Ungdomsparlamentets plenum 2020 är inhiberat

Verksamheten i högstadieskolornas parlamentsklubbar kulminerar då 199 elevledamöter och journalisteleverna samlas för en dag i riksdagen för att ställa muntliga spörsmål till regeringen och fråga ut riksdagsledamöterna om aktuella frågor. Sammanlagt 167 högstadieskolor anmälde sig till Ungdomsparlamentets plenidag i mars 2020.

Ungdomsparlamentet skulle samlas till plenum den 27 mars 2020, plenumet inställdes dock på grund av det rådande coronavirusläget.

Bekanta dig med Ungdomsparlamentets webbplats och material 


Viktiga datum - Ungdomsparlamentet 2020


18.11.2019

Sista dagen för anmälan

9.12.2019

Blanketten för muntlig fråga öppnas (muntlig fråga, deltagarnas namn, önskemål om utskott) 

 

Uppdaterad 18.2.2020