​Ungdomsparlamentets plenum 2022

Verksamheten i högstadieskolornas parlamentsklubbar kulminerade igen den 25 mars 2022 då elevledamöterna​​ och journalisteleverna samlades​ för en dag för att ställa muntliga spörsmål till regeringen och fråga ut riksdagsledamöterna om aktuella frågor. I plenidagen deltog 126 skolor från hela landet.​

På grund av det rådande coronaläget hölls plenidagen den här gången på distans. ​ ​​ ​ ​​

Bekanta dig med Ungdomsparlamentets webbplats och material​​

Viktiga datum - Ungdomsparlamentet 2022

17.3.2022

kl. 12–13. Webbinarium för eleverna om föreberedelser inför Ungdomsparlamentets plenum

vecka 11/2022

Information till skolorna om det slutliga programmet för deltagarna och förhandsinformation om dagordningen för plenum 

vecka 12/2022

Distansvisning av Riksdagshuset för skolor som deltar i Ungdomsparlamentetn

21.3.2022

kl. 13–13.45. Ålandsveckan i skolor / Riksdagsledamoten från det självstyrande landskapet – intervju med Mats Löfström Webbupptagning

24.3.2022

kl. 13–13.45. Jag journalist? Information om hur det är att arbeta som journalist.

25.3.2022

Ungdomsparlamentets plenidag

28.3.2022

kl. 13–14. Workshop där vi bearbetar texterna som skrivits under dagen.

25.3.–10.4.2022

Responsformuläret kan fyllas i

​​Ändringar möjliga


Uppdaterad 30.5.2022​​