Utskottsarbetet 2022

Under plenidagen 25.3.2022 får elevledamöterna följa arbetet i ett av utskotten.
De deltagande utskotten är:

 • stora utskottet (StoU)
 • grundlagsutskottet (GrU)
 • lagutskottet (LaU)
 • kommunikationsutskottet (KoU)
 • kulturutskottet (KuU)
 • framtidsutskottet (FrU)
 • miljöutskottet (MiU)

Ni kan komma med önskemål om vilket utskott en elevledamot vill besöka. Antalet platser är dock begränsat, så alla får inte plats i det utskott de önskat. Fördelningen av platserna bestäms i riksdagen. Ange elevledamotens önskemål på blanketten för muntliga frågor och uppgifter om deltagarna. Information om elevledamotens utskottsplats skickas till de deltagande skolorna i mitten av februari.

​Utskottsarbetet

I utskottsmötena deltar utskottets ordförande eller vice ordförande och eventuellt några utskottsmedlemmar. Efter en presentation av utskottet och dess temaområden fortsätter mötet med diskussion och behandling av teman. Mötena hålls på distans. Anvisningarna för distansevenemanget blir klara i början av mars.

För de medverkande skolorna finns ett materialpaket gällande Ungdomsparlamentets evenemang och förberedelserna inför utskottsarbetet. Paketet innehåller riksdagsmaterial om ärenden som för närvarande behandlas i utskotten och annat material som utskotten lämnat.

Utskotten kan också kalla in sakkunniga, vars inledande anföranden blir underlag för diskussion.

Det är viktigt att elevledamöterna på förhand bekantar sig med materialet och utifrån det formulerar frågor som de kan ställa i utskotten. Utskottens teman kan behandlas tillsammans med de andra eleverna och på så sätt stöda elevledamotens förberedelsearbete.

Utskottens teman för Ungdomsparlamentet 2022 är:

 • StoU: EU:s framtidskonferens och EU:s riktning – ungdomens synpunkter
 • GrU: Människorättspolitiska redogörelsen, särskilt tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i digitaliseringen och informationsförmedlingen
 • LaU: Medborgarinitiativet om att skriva in skolvåld i strafflagen
 • KoU: Körkortslagen
 • KuU: Framtidens färdigheter
 • FrU: Hur vet man hur framtiden ser ut?
 • MiU: Vad kan man göra för att stävja klimatförändringen?

Utskottens beredningsmaterial har sammanställts här Ungdomsparlamentet: förberedelser inför sessionen 2022 - materialpaketet (en del av dokumenten är skrivna på svenska).