Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskottsarbetet 2020

ValiokuntatutustuminenL.jpg

Utskottsarbetet 2020

Under plenidagen 27.3.2020 får elevledamöterna följa arbetet i ett av utskotten. Utskottsplatserna fördelas mellan elevledamöterna i följande utskott:

  • stora utskottet StoU
  • utrikesutskottet UtU
  • kommunikationsutskottet KoU
  • jord- och skogsbruksutskottet JsU
  • kulturutskottet KuU
  • framtidsutskottet FrU
  • miljöutskottet MiU

I utskottsträffarna för elevledamöter deltar utskottets ordförande eller vice ordförande och eventuellt också utskottsmedlemmar. Efter en presentation av utskotten och deras fackområden behandlas den här gången klimatförändringen som gemensamt tema för alla utskott.

För de medverkande skolorna finns ett Nuorten parlamentti: valmistautuminen istuntoon -materialpaket (på finska)  till hjälp för förberedelserna inför utskottsarbetet. Det svenska materialet sammanställs utifrån material som finns att tillgå på webbplatsen Klimatguiden.fi. Eventuellt finns också utskottens eget material tillgängligt eller så kan man ta upp klimatrelaterade riksdagsärenden som är under behandling i respektive utskott.

Utskotten kan också kalla in sakkunniga, vars inledande anföranden blir underlag för diskussion.

Det är viktigt att elevledamöterna på förhand sätter sig in i materialet och utifrån det formulerar frågor som de kan ställa i utskotten.

Du kan komma med önskemål om vilket utskott du vill besöka. Antalet platser är ändå begränsat, så alla får inte plats i det utskott de vill. Fördelningen bestäms i riksdagen. Ange respektive elevledamöters önskemål på blanketten för muntliga frågor och uppgifter om deltagarna. Besked om varje elevledamots utskottsplats skickas ut till de medverkande skolorna två veckor före ungdomsparlamentets plenum

 Mer information