ne_20161109.jpg

Ungdomens riksdag​​

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om bland annat riksdagen, riksdagens uppgifter, lagstiftning och demokrati.

Här hittar du också information om Ungdomsparlamentet, som samlas nästa gång till plenum 25.3.2022.

 Pressmeddelanden

 

 

Östersjöparlamentarikerna hör unga om miljöfrågorhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Ostersjoparlamentarikerna-hor-unga-om-miljofragor.aspxÖstersjöparlamentarikerna hör unga om miljöfrågor2021-10-04T11:40:00Z
Medborgarinitiativet om skolvåld överlämnades till riksdagenhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Medborgarinitiativet-om-skolvald-till-riksdagen.aspxMedborgarinitiativet om skolvåld överlämnades till riksdagen2021-09-22T08:10:00Z
Anmälan till Ungdomsparlamentet 2022 pågår som bästhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Anmalan-till-Ungdomsparlamentet-har-borjat-.aspxAnmälan till Ungdomsparlamentet 2022 pågår som bäst2021-09-14T12:20:00Z
Ny video Unga deltar och påverkar https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/ny-video-unga-deltar-och-paverkar.aspxNy video Unga deltar och påverkar 2021-04-16T05:30:00Z
Ungdomsparlamentet ordnar frågestunder med ministrar på webbenhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Ungdomsparlamentet-ministerfragestunder-webben.aspxUngdomsparlamentet ordnar frågestunder med ministrar på webben2021-03-02T11:20:00Z
Läroplikten förlängs till 18 år https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Laroplikten-forlangs-till-18-ar-.aspxLäroplikten förlängs till 18 år 2020-12-15T10:10:00Z

mika_on_np.jpg


Ungdomsparlamentet 25.3.2022

Arbetet i Ungdomsparlamentet har sin kärna i skolornas parlamentsklubbar och kulminerar i ett plenum som ordnas i riksdagen vartannat år. I parlamentsklubbarna får de unga via aktuella diskussionsämnen insikter i samhället och om hur de kan engagera sig och påverka.  Läs mer


 

 Lagstiftningens slingrande turer - hur en lag blir till?

 Vad då för utskott?


Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar. Bekanta dig med lagstiftningsprocessen steg för steg.

Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar.

Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben, du kan också följa plenum från läktaren.

PeV3_480.jpg

​De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 15 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor.​

Kortfilmerna med temat Demokratins framväxt beskriver hur Finlands representativa demokrati har utvecklats.

Informationspaket om riksdagens verksamhet i avgörande historiska lägen och om de viktigaste händelserna i Finlands politiska historia.

Riksdagsbiblioteket har sammanställt informationspaket om aktuella lagprojekt.

Bekanta dig med riksdagen, riksdagsledamöternas arbete och Riksdagshuset med hjälp av broschyrer och en presentationsfilm.