ne_20161109.jpg

Ungdomens riksdag​​

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om bland annat riksdagen, riksdagens uppgifter, lagstiftning och demokrati.

Här hittar du också information om Ungdomsparlamentet. Senaste plenum hölls 25.3.2022 på distans.​​

 Pressmeddelanden

 

 

Riksdagen deltar i Educa-mässanhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/riksdagen-deltar-i-educamassan.aspxRiksdagen deltar i Educa-mässan2023-01-24T09:35:00Z
Talmannens frågestund för barn och unga den 25 novemberhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/talmannens-fragestund-for-barn-och-unga-den-25-november.aspxTalmannens frågestund för barn och unga den 25 november2022-11-22T14:40:00Z
Distansbesöken i riksdagen fortsätterhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/distansbesok-i-riksdagen-fortsatter.aspxDistansbesöken i riksdagen fortsätter2022-09-23T14:00:00Z
Ändringen av lagen om elev- och studerandevård godkändhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Andringen-lagen-elev--och-studerandevard-godkand.aspxÄndringen av lagen om elev- och studerandevård godkänd2022-04-29T11:00:00Z
Riksdagen i Ode: Diskussion om metoder för medborgarinflytande och deras inverkan på det politiska beslutsfattandet 2.5 kl. 17.30https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-i-Ode-2.5.2022.aspxRiksdagen i Ode: Diskussion om metoder för medborgarinflytande och deras inverkan på det politiska beslutsfattandet 2.5 kl. 17.302022-04-28T11:55:00Z
Jämställdhetsombudsmannen överlämnade sin berättelse till riksdagen https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Jamstalldhetsombudsmannens-berattelse-till-riksdagen-2022.aspxJämställdhetsombudsmannen överlämnade sin berättelse till riksdagen 2022-04-27T11:30:00Z

mika_on_np.jpg


Ungdomsparlamentet 25.3.2022

Arbetet i Ungdomsparlamentet har sin kärna i skolornas parlamentsklubbar och kulminerar i ett plenum som ordnas vartannat år. I parlamentsklubbarna får de unga via aktuella diskussionsämnen insikter i samhället och om hur de kan engagera sig och påverka.  Läs mer


 

 Vad då för utskott?


Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd

 Lagstiftningens slingrande turer - hur en lag blir till?

 Riksdagen deltar i EU:s beslutsfattande

 En riksdagsledamot arbetar i en riksdagsgrupp

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar. Bekanta dig med lagstiftningsprocessen steg för steg.

Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar.

Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben, du kan också följa plenum från läktaren.

PeV3_480.jpg

​De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 15 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor.​

Kortfilmerna med temat Demokratins framväxt beskriver hur Finlands representativa demokrati har utvecklats.

Informationspaket om riksdagens verksamhet i avgörande historiska lägen och om de viktigaste händelserna i Finlands politiska historia.

Riksdagsbiblioteket har sammanställt informationspaket om aktuella lagprojekt.

Bekanta dig med riksdagen, riksdagsledamöternas arbete och Riksdagshuset med hjälp av broschyrer och en presentationsfilm.