ne_20161109.jpg

Ungdomens riksdag​​

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om bland annat riksdagen, riksdagens uppgifter, lagstiftning och demokrati.

Här hittar du också information om Ungdomsparlamentet. Nästa plenum hålls 25.3.2022. På grund av det rådande epidemiläget ordnas hela plenidagen på distans.​​

 Pressmeddelanden

 

 

Ändringen av lagen om elev- och studerandevård godkändhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Andringen-lagen-elev--och-studerandevard-godkand.aspxÄndringen av lagen om elev- och studerandevård godkänd2022-04-29T11:00:00Z
Tuomioja beskyddare av Europeiska ungdomsparlamentets internationella forum https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Tuomioja-Europeiska-ungdomsparlamentets-internationella-forum-.aspxTuomioja beskyddare av Europeiska ungdomsparlamentets internationella forum 2022-04-04T08:10:00Z
Du hinner ännu se porträttutställningen Riksdagsledamöterna i bildkonstelevernas ögonhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/du-hinner-annu-se-portrattutstallningen-riksdagsledamoterna-i-bildkonstelevernas-ogon.aspxDu hinner ännu se porträttutställningen Riksdagsledamöterna i bildkonstelevernas ögon2022-03-30T10:40:00Z
Riksdagen behandlade statsrådets utbildningspolitiska redogörelsehttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Statsradets-utbildningspolitiska-redogorelse-responsdebatt.aspxRiksdagen behandlade statsrådets utbildningspolitiska redogörelse2022-03-29T16:30:00Z
Ungdomarna frågade ut ministrarnahttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Ungdomarna-frågade-ut-ministrarna-2022.aspxUngdomarna frågade ut ministrarna2022-03-25T13:00:00Z
Ungdomsparlamentet samlas den 25 mars på distanshttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Ungdomsparlamentet-plenum-2022-pa-distans.aspxUngdomsparlamentet samlas den 25 mars på distans2022-03-24T08:40:00Z

mika_on_np.jpg


Ungdomsparlamentet 25.3.2022

Arbetet i Ungdomsparlamentet har sin kärna i skolornas parlamentsklubbar och kulminerar i ett plenum som ordnas vartannat år. I parlamentsklubbarna får de unga via aktuella diskussionsämnen insikter i samhället och om hur de kan engagera sig och påverka.  Läs mer


 

 Vad då för utskott?


Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd

 Lagstiftningens slingrande turer - hur en lag blir till?

 Riksdagen deltar i EU:s beslutsfattande

 En riksdagsledamot arbetar i en riksdagsgrupp

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar. Bekanta dig med lagstiftningsprocessen steg för steg.

Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar.

Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben, du kan också följa plenum från läktaren.

PeV3_480.jpg

​De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 15 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor.​

Kortfilmerna med temat Demokratins framväxt beskriver hur Finlands representativa demokrati har utvecklats.

Informationspaket om riksdagens verksamhet i avgörande historiska lägen och om de viktigaste händelserna i Finlands politiska historia.

Riksdagsbiblioteket har sammanställt informationspaket om aktuella lagprojekt.

Bekanta dig med riksdagen, riksdagsledamöternas arbete och Riksdagshuset med hjälp av broschyrer och en presentationsfilm.