Extra

Lantdagsmännen på kartan

Lantdagen samlade 165 representanter från adelsståndet (viss osäkerhet om det faktiska antalet föreligger), 33 från prästerskapet, 38 från borgarståndet och 47 från bondeståndet. Samtliga representanter var män.

Förstora kartan (Google Maps)

Lantdagsmannaporträtten: Museiverket / Albert Heikel, Eugen Hoffers, Nikolaj W.P. Michaelis, Daniel Nyblin; Statens konstmuseum, Centralarkivet för bildkonst / målning av R.W. Ekman

​Regional fördelning av lantdagsrepresentanter

• Merparten av representanterna, i synnerhet av de adliga, kom från södra Finland och sydvästra kusten.
• Borgarnas representanter kom särskilt från de stapelstäder längs kusten som hade rätt att bedriva utrikeshandel.
• Bonderepresentanten Tuomas Poikela från Rovaniemi kom längst norrifrån, medan Anders Blomqvist från åländska Sund var den västligaste lantdagsmannen.
• Sammanlagt 23 lantdagsmän kom från områden som i dag hör till Ryssland och fyra kom från S:t Petersburg.