​Ur Hans Kejserliga Majestäts tal till Finlands ständer. Bild: Päivätär, 23.4.1864, Historiska tidningsbiblioteket

Våren kommer, ständerna skingras

Lantdagen avslutades officiellt den 15 april 1864. Ceremonielet inleddes med gudstjänst i Nikolajkyrkan, varefter lantdagen samlades i rikssalen i kejserliga slottet. Adelsståndets talman, lantmarskalk Johan Mauritz Nordenstam, överräckte ständernas beslut angående de nådiga propositionerna till kejsarens företrädare generalguvernör Platon Rokassovskij. Denne höll på kejsarens vägnar ett trontal på ryska, genast återgivet på svenska och finska.

Talet gav åhörarna en smärre chock. Kejsaren klandrade lantdagen för att några förhandlingar gett anledning till missförstånd rörande storfurstendömets förhållande till det ryska kejsardömet. Uttalandet syftade på ständernas betoning av storfurstendömets självständighet gentemot Ryssland. Lantdagsmännen uppmanades att befästa, inte försvaga, sambandet mellan Finland och Ryssland. Det skulle utgöra en säker borgen för storfurstendömets välgång.

Representanter för borgarståndet vid Brunnshusets port. Bild: Museiverket

Efter att ha betygat kejsaren sin trohet och tacksamhet återvände lantdagsmännen till Riddarhuset. Ständerna tog farväl av och adresserade varandra med högtidliga, uppskattande tal som betonade vikten av det gångna halvårets arbete för fäderneslandet. Endast ständernas talmän och kanslier stannade kvar ännu en tid för att göra upp de sista nödvändiga lantdagshandlingarna.

​Böndernas avskedshälsning till borgarståndet, framförd av representant Antti Puhakka 15.4.1864

​Kuin on kaikki Suomen säädyt
Ynnä yksimielisesti
Elämästä entisestä
Korkiammallen kohonnut
Saanut käskyn Kejsarilta
Luvan Suuriruhtinalta
Olla onnen ohjaksissa
Kohennella kohtiamme
Kuuta seitsemän sepiä
Lakiloita laiteskella
Ajan vastaisen varaksi
Onneksi omallen maallen
Jota toivosi todella
Talon poijat puolestansa.

Ennen kuin ero tulevi
Jää hyvästit jättelemme
Jotta kaikki kauppa-sääty
Suloisessa Suomessamme
Vakaiseksi vaurastuisi
Alla Armahan lakimme
Waarojansa valvomahan
Keinojansa keksimähän.

Josta oisi onni meillen
Kasvu kaunis kansallemme
Toivo toistekkin eleä
Suloisella suosiolla.

Antakaa nyt anteheksi
Jäähyvästin jättäessä
Jos on liioin rikkonunna
Talonpoijat puolestansa.

​Toiste toivomme paremmin
Tarkemmasti taitavamme
Kuin vapaus vallan saapi
Oppi uusi aukiaavi.

Tottahan nyt toivonemme
Ynnä yksimielisesti
Kuin kuluvi kolme vuotta
Silloin yhtehen yhymme
Saamme paikallen samallen
Herttaisessa Helsingissä
Kaikki veljet vieretysten.

Suokohon suloinen Luoja
Kaikivaltias vakainen
Josko me merellen meemme
Tahi maalla matkustamme
Käykäämme käsi kädessä
Rientäkäämme rinnastusten
Waltakuntamme varaksi
Joka säädyn suosioksi.

Nyt on aika meillä mennä
Majoillemme matkustella
Jää nyt kaikki kauppa-sääty
Halttuhun hyvän Jumalan.

Aina onni ohjatkohon
Teidän laivat lainehilla
Jottei myrskyn mylläköissä
Suolat lastissa sulaisi
Eikä miehet milloinkana
Menisi meren hyväksi.