​Extra

Arbetsuppgifter

1. Studera kartan med lantdagsmännen. Leta i Historiska tidningsbiblioteket fram en nyhetsnotis om en lantdagsman från dina hemtrakter eller om någon annan intressant person. Vad säger tidningen, och hur presenteras nyhetsinnehållet?

2. Sök på webben fram material om något av följande ämnen och berätta om det för de andra. Du kan t.ex. använda dig av Historiska tidningsbiblioteket eller Wikipedia.
• Så valdes lantdagsmännen
• Öppningsceremonierna för lantdagen
• Vilka frågor behandlades under lantdagen?
• Lantdagens betydelse för eftervärlden

3. Berätta om rösträtt och representation under ståndslantdagens och enkammarlantdagens tid. Utgå från utställningstexten ochriksdagens webbplats.

4. Studera listan över de nådiga propositioner som behandlades av lantdagen 1863–1864. Vilka frågor är aktuella än i dag och vilka är inte det? Motivera dina val.

5. Jämför de utskott som fanns för 150 år sedan med dagens utskott.
Vilka av de gamla utskottens arbetsuppgifter är aktuella än i dag? Hur har utskottsstrukturen förändrats?

6. Fundera på betydelsen av lantdagen 1863–1864?
Hur skulle Finland se ut om vi inte hade haft regelbundet riksdagsarbete?