Riksdagshusets plenisal uppifrån år 1970. Foto: Olavi Laine / Riksdagen

Demokratins framväxt 13

Riksdagspartierna

Det äldsta av riksdagens nuvarande partier är det Finlands Socialdemokratiska Parti, som grundades 1899 och fram till 1903 hette Finlands arbetarparti.

Det nästäldsta partiet är Svenska folkpartiet, som har fungerat kontinuerligt sedan 1906 och 2010 fick specifikationen ”i Finland”.

Två år senare grundades Agrarförbundet, som på 1960-talet antog namnet Centerpartiet och sedan 1988 har gått under beteckningen Centern i Finland.

I december 1918 grundades Nationella Samlingspartiet, vars finskspråkiga namn 1951 förkortades till Kansallinen Kokoomus.

I slutet av 1950-talet grundades rent av två av dagens riksdagspartier: Finlands Kristliga Förbund, vars namn 2001 ändrades till Kristdemokraterna i Finland, samt Finlands småbrukarparti, sedermera Finlands Landsbygdsparti, vars medlemmar 1995 grundade partiet Sannfinländarna.

Följande våg av nya partier kom i slutet av kalla kriget; 1987 grundades Gröna förbundet och tre år senare Vänsterförbundet, vars medlemmar till stor del kom från de samtidigt nedlagda Finlands Kommunistiska Parti och Demokratiska Förbundet för Finlands folk.