Kaarlo Juho Ståhlberg.

Riksdagsman Kaarlo Juho Ståhlberg. Republikens president 1919–1925. Foto: Riksdagen

​Demokratins framväxt 10

K.J. Ståhlberg

Sommaren 1919 valdes Kaarlo Juho Ståhlberg till republiken Finlands första president. Han hade som lantdagsman och professor i juridik på ett centralt sätt deltagit i utformandet av den nya regeringsform, som strax därförinnan hade trätt i kraft och som skulle diktera hur Finlands parlamentariska demokrati utövades fram till år 2000. Ståhlbergs regeringsform slog fast att ”Statsmakten i Finland tillkommer folket, som företräds av riksdagen”. Presidenten ledde utrikespolitiken, utnämnde regeringen och hade även rätt att upplösa riksdagen. Som motvikt till detta skulle regeringen åtnjuta riksdagens förtroende. Riksdagsledamöterna hade rätt att framställa interpellationer till regeringen, som mätte regeringens understöd i riksdagen. Ifall majoriteten röstade emot regeringen var den tvungen att lämna in sin avskedsansökan.

År 2000 trädde en ny grundlag i kraft som flyttade över en stor del av presidentens tidigare maktbefogenheter till regeringen och riksdagen. K.J. Ståhlbergs staty framför Riksdagshuset är skulpterad av Wäinö Aaltonen och avtäcktes 1959. Två år senare restes bredvid den Aaltonens skulptur av en annan framstående president, Per Evind Svinhufvud.