​Demokratins framväxt 14

Folkväldets minne

Till demokratins principer hör att medborgarna har rätt att fritt bekanta sig med dokument som vittnar om folkväldets mångskiftande utveckling. Den finska nationens gamla skriftliga källor finns bevarade framförallt i Nationalbibliotekets, Riksarkivets och landets två litteratursällskaps samlingar. Med hjälp av dessa dokument kan du dyka ned i nationens begynnelsestadier och få en uppfattning om den politik och bildningstradition som lade grunden för vår demokrati.

Nationalbibliotekets samlingar vid Unionsgatan har expanderat stadigt tack vare bibliotekets 300 år gamla rätt till friexemplar. Enligt denna är varje inhemskt bokförlag förpliktigat att överlåta ett exemplar av varje publicerad bok till biblioteket. Under ryska tiden erhöll biblioteket också alla böcker publicerade i Ryssland vilket gav upphov till dess internationellt kända Slavica-samling.

Riksarvikets äldsta handlingar är från medeltiden och dess samlingar byggdes upp kring material som Sverige överlät till Finland för drygt 200 år sedan i enlighet med fredstraktatet i Fredrikshamn.

I Finska litteratursällskapets samlingar vid Regeringsgatan finns bevarat Elias Lönnrots insamlade runor, som blev utgångspunkt för nationaleposet Kalevala. I kvartetets andra ände vid Riddaregatan finns Svenska litteratursällskapet i Finland där man kan bekanta sig med J.L. Runebergs handskrifter.