En gammal teckning av senatstorget.

Bild: Kejsar Alexander II förkla​​rar 1863 års lantdag öppnad (R.W. Ekman, 1863-1865).

Demokratins framväxt 3

Senatstorget och Alexander II:s staty 

Finland anslöts till Ryssland 1809 som storfurstendöme och tre år senare flyttades dess huvudstad från Åbo till Helsingfors, som därefter byggdes helt om med Senatstorget i dess centrum. Runt torget uppfördes nationens viktigaste offentliga byggnader enligt ritningar av C.L. Engel: Senaten, det vill säga nuvarande Statsrådsborgen, den lutherska Nikolajkyrkan, numera Domkyrkan, samt Helsingfors universitet, den bildade elitens mötesplats. Torget blev också landets centrala politiska arena, först som paradtorg för ryska trupper och sedermera som samlingsplats för både civilsamhället och politiska massrörelser.

I mitten av torget står Alexander II:s staty, som avtäcktes 1894 till minne av att hans regentperiod gav upphov till Finlands representativa folkvälde och utmynnade i ett omfattande lagstiftningsarbete. På statyns fundament står årtalet 1863. Det året öppnade nämligen kejsaren efter en paus på 54 år de finska ständernas lantdag och kungjorde att hans reformprogram hade inletts.