Husmodersskolans kantin. Fr.v. Leena Pyhälä, Anja Panttila, Sinikka Marttila, Tyyne Pyhälä och Vilma Uusi-Kokko. Bild: Vilho Heinämies.

Kauhajokiborna fick höra att riksdagen anlänt

Kauhajokis roll i riksdagens verksamhet i skiftet mellan åren 1939 och 1940

Det var en överraskning för alla att riksdagen kom till Kauhajoki. Ekonomierådet och den förre riksdagsmannen Antti Kaura hade i uppgift att ordna arrangemangen som behövdes för riksdagens evakuering.

När meddelandet om att riksdagen anlänt hade givits började man genast ordna saken. Man åkte för att hämta ledamöterna på stationen och de fördes till mottagningen som kommunledningen ordnat på Kauhajoki husmodersskola. På husmodersskolan fick riksdagsledamöterna även ett varmt mål mat.

Ledamöterna och deras familjemedlemmar inkvarterades i privata bostäder i kyrkbyn och i de rika allmogehemmen i Sydösterbotten samt på husmodersskolan, lantmätarskolan och i resenärshem och i husmodersskolans och samlyceets elevrum. Inkvarteringen såg inga partigränser men inga politiska motsättningar uppstod i något skede.

Kauhajokiborna var gästvänliga och den allvarliga situationen skapade en solidarisk stämning. Alla som man bad om hjälp gjorde sitt bästa för att hjälpa till. Det är rentav märkligt hur snabbt en stor grupp kunde inkvarteras med så kort varsel. Familjerna var själva redo att ge hela sin bostad åt gästerna och själva tränga sig in i ett par rum. Människorna tyngdes av allvarligare saker än till exempel den egna bekvämligheten.

Riksdagsledamöterna kom överens om hyran med sina hyresvärdar. Hyrorna var ändå rimliga, och de som inte åt på husmodersskolan åt tillsammans med familjen eller lagade maten själva.

Kauhajoki husmodersskola ansvarade till viss del för maten och inkvarteringen av riksdagsledamöterna och andra riksdagsmedlemmar. Skolans hushållslärare Aili Siikaniemi ansvarade för maten under evakueringen och hade till sin hjälp flera elever som flyttat ur vägen för riksdagen och därmed avbrutit sin kurs. Hemvårdslärare Eeva Lampio ansvarade för inkvarteringen och skötseln av bostäderna.

Ett kafé fanns i undervisningskökets matsal. Det sköttes skickligt av eleven Eira Hakri och ledamöterna gillade den mycket glada och vänliga kafévärdinnan, berättar skolans dåvarande chef Hilja Massinen. Kaféet och matsalen höll öppet ända från klockan 9 på morgonen och maten stod framdukad ända till sent på kvällen. Om något gott följde av evakueringen till Kauhajoki var det maten, enligt riksdagsmännen.

Efter riksdagens första plenum dukade man fram ett festligt kaffebord på husmodersskolan. Vid kaffebordet fördes ofta diskussioner om arbete och hem. Vid kaffebordets lugna stämning utbyttes även sorger och oro för släkt och andra bekanta som fanns vid fronten.

Självständighetsfesten ordnades i skolans klassrum enligt ett på förhand bestämt program. Mitt bland allt det svåra var det tillåtet med en liten fosterländsk fest, även om den tyngdes av rädsla och oro.

En del av riksdagens arbetare tillbringade julen på husmodersskolan, antingen av egen vilja eller för att de måste. Till jul fick husmodersskolans anställda dedikerade Biblar i gåva.