1. Regeringen kommer överens om ett lagförslag

Riksdagen stiftar nya lagar eller ändrar gamla utifrån en proposition från regeringen eller en lagmotion från en riksdagsledamot. Dessutom är riksdagen skyldig att behandla ett lagstiftningsinitiativ från allmänheten (medborgarinitiativ) om minst 50 000 medborgare har undertecknat initiativet.

Största delen av lagarna kommer till genom en proposition. Varje riksmöte lämnar regeringen ungefär 250 propositioner till riksdagen. Av dem hänger ungefär 50 samman med budgeten. De flesta propositioner behandlas på 2-4 månader, men stora lagstiftningsprojekt kan ta flera år att behandla. De största lagreformerna brukar ha sitt ursprung i regeringsprogrammet.

Ofta får lagförslag sin början när ett ministerium märker att någon lag är föråldrad eller bristfällig. Ibland blir en lagändring aktuell genom den offentliga debatten, t.ex. när något missförhållande börjar diskuteras.

Nästa fas: 2. Regeringen ger sin proposition till riksdagen