​​​​​Tillgänglighetsutlåtande

Riksdagen vill garantera alla jämlika möjligheter att uträtta ärenden i sina e-tjänster och förbinder sig att göra sina digitala tjänster webbtillgängliga på det sätt som stadgas i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (länken öppnas på webbplatsen Finlex). Detta utlåtande gäller riksdagens webbtjänst (riksdagen.fi) och har upprättats den 16 september 2020 och uppdaterats 19 januari 202​​​1. Webbtjänstens tillgänglighet har bedömts av en tredje part.

Läge för överensstämmelse med kraven​​​​

Webbtjänsten överensstämmer ännu inte till alla delar med tillgänglighetskraven men uppfyller ändå  till stor del de kritiska tillgänglighetskraven

Webbplatsen innehåller icke-tillgängligt innehåll som man ännu inte hunnit göra tillgängligt på grund av en oproportionell börda. Inom riksdagen har man sedan 2019 arbetat med att förbättra webbtjänsternas tillgänglighet som en del av den övergripande utvecklingen av webbkommunikationen. Åtgärdandet av bristerna i webbtillgängligheten fortsätter och en del av det dagliga underhålls- och utvecklingsarbetet även framöver. 

Vi åtgärdar brister i filernas webbtillgänglighet i och med att filerna uppdateras, på grund av den stora mängden filer. Vi utbildar personal att producera webbtillgängligt innehåll och vi följer upp webbplatsens webbtillgänglighet. Vi utvecklar webbplatsen tillsammans med systemleverantören och webbtillgänglighetsexperter.

Icke-tillgängligt innehåll

Kritiska brister

 • En del av webbplatsens PDF-filer uppfyller inte tillgänglighetskraven. (1.3.1 Information och relationer) (1.4.1 Användning av färger) (1.4.3 Kontrast) (1.4.5 Text i form av bild) (1.1.1 Innehåll som inte är text) (2.4.2 Sidans titel) (2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter)

Allvarliga brister

 • Länkstigen är inte synlig på alla sidor, vilket gör det svårare att navigera på webbplatsen. (3.2.3 Konsekvent navigering)
 • Webbplatsen innehåller bilder, till exempel ikoner, som saknar alternativtext. 1.1.1 (Innehåll som inte är text)

Betydande brister​

 • Webbplatsen innehåller länkar som urskiljs endast till färgen och ett annat visuellt effektmedel saknas. Detta kan orsaka problem för till exempel färgblinda användare. (1.4.1 Användning av färger)
 • Webbplatsens färgkontrast är inte till alla dela tillräcklig. Otillräcklig kontrast mellan texten och bakgrunden kan orsaka problem för synskadade eller färgblinda användare, samt även många andra användare. (1.4.3 Kontrast (minimum)) 
 • På webbplatsen finns innehåll som inte är responsivt och som kan täcka över annat innehåll, om sidan förminskas. Till exempel videon på sidan Broschyrer och videofilmer är inte skalbar, utan täcker över navigationen till vänster, vilket kan göra det svårare att uppfatta innehållet. (1.4.10 Responsiv webbdesign)
 • ​Sökfältets fokuselement urskiljs inte tillräckligt tydligt visuellt från bakgrunden, vilket kan orsaka problem för färgblinda eller svagsynta användare. (2.4.7 Synligt fokus)
 • På webbplatsen finns sidor, på vilka det finns länkar som styr användaren till olika objekt men som har samma länktext, vilket gör det svårare att navigera på webbplatsen. (2.4.4 (Syftet med en länk (i sammanhanget))
 • I webbplatsens menyer används länkar istället för knappar, vilket är vilseledande för den som använder assisterande teknik. (4.1.2 Namn, roll, värde)
​​​Ringa brister
 • ​​​​Om sidtexten förstoras kan en del av webbplatsens rubriktexter brytas och den del som inte ryms på sidan döljs bakom tre punkter. Rubriktexten kan göras synlig genom att klicka på den, men funktionen kan göra det svårare att uppfatta innehållet. (1.4.4 Förändring av textstorlek) (3.1.4 Förkortningar)
 • Tangentbordsanvändare kan inte hoppa över Twitter-inlägg på en del av sidorna, vilket försvårar användningen av webbplatsen. (2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll)
 • ​Innehållets rubrikhierarki är inte alltid konsekvent på alla sidor, vilket gör det svårare att strukturera innehållet med assisterande teknik. (1.3.2 Meningsfull ordning)
 • På webbplatsen används ID-attributen på ett vilseledande sätt. Alla ID-attribut är inte individuella. (4.1.1 Parsing)
 • En del av länktexterna på webbplatsen saknar ett omnämnande om att en fil laddas ner via länken. I länktexterna meddelas heller inte om storleken på filen som laddas ner. (2.4.4 (Syftet med en länk (i sammanhanget))
 • I sidbotten på sidan Pressmeddelanden finns en onödig aria-label-text (sidans bild), som skärmläsaren läser även om ingen bild används på sidan. 1.1.1 (Innehåll som inte är text)
Rekommendationer
 • Om webbplatsens text förstoras 400 % ryms inte texten på sidan, vilket gör det svårare att uppfatta innehållet. (1.4.4 Förändring av textstorlek)
 • Webbplatsen innehåller länkar som öppnas i ett nytt fönster. Detta meddelas dock inte i länktexten, vilket kan vara vilseledande i synnerhet för skärmläsaranvändare. (3.2.4 Konsekvent identifiering)
 • Om förmedlingen av webbplatsens text förstoras, urskiljs inte undermenyns länkar tillräckligt tydligt från varandra. (1.4.12 Förmedling av text) (1.4.8 Visuell presentation)

Innehåll som härstammar från andra system

Webbtjänsten har även innehåll som hämtats från andra system. Bristerna i tillgängligheten kan då bero på det ursprungliga systemet. 

På webbplatsen publiceras pdf-filer från statsrådets stödsystem för beslutsfattande. Dessa filer är inte helt tillgängliga. Bristerna försvårar användningen av hjälpmedel. Filerna saknar alternativa texter, rubriker och språkspecifikationer och är delvis bristfälliga till sin struktur. Stödsystemet för beslutsfattande ska förnyas före augusti 2021. Då kommer materialet i systemet att vara tillgängligt.​​

​​Respons och kontaktuppgifter

Du har rätt att begära alternativa versioner av icke tillgängligt innehåll. Du kan begära alternativa versioner eller fråga oss om tjänstens webbtillgänglighet via responsformuläret (länken för dig till en Webropolblankett). Vi svarar på respons och frågor inom 14 dygn. Om vi inte kan avgöra ett ärende inom två veckor, kontaktar vi dig. Vi kan på anmälan förlänga svarstiden med högst två veckor.

Genomförande

Om din begäran inte bekräftas eller behandlas inom utsatt tid, har du rätt anföra besvär hos den behöriga myndigheten:


Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Webbplats: tillganglighetskrav.fi
E-post: saavutettavuus@avi.fi
Telefon: +358 (0) 295 016 000
​​