​Tillgänglighet till riksdagens webbtjänster

Riksdagen vill garantera alla jämlika möjligheter att använda sina webbtjänster. Tillgänglighet innebär teknik, användarvänlighet och lättbegripligt innehåll samt att människors olikhet beaktas vid planeringen och genomförandet av webbtjänster.
Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar myndigheter att erbjuda tillgängliga digitala tjänster. Riksdagens webbtjänster ska fylla de tillgänglighetskrav som ställs i lagen senast 23.9.2020
 

Videor och öppna data

De videor och ljudutsändningar som ges ut på webbplatsen och i webbsändningstjänsten ska uppfylla tillgänglighetskraven från och med 23.9.2020. Detta betyder att sändningsinspelningar ska förses med text inom 14 dygn efter att de getts ut. Kravet på textning gäller inte direktsändningar eller inspelningar som getts ut före den utsatta tiden. 

Riksdagens tjänst för öppna data öppnades 31.5.2018, och därmed ska även tjänsten för öppna data uppfylla tillgänglighetskraven senast 23.9.2020. 

Förbättring av tillgänglighet är en central del av målen för att utveckla riksdagens webbtjänster. Riksdagens kansli har inlett ett arbete för att förbättra webbtjänsternas tillgänglighet. Webbtjänsternas tillgänglighet främjas i samarbete med sakkunniginstanser och medborgarorganisationer som främjar tillgänglighet. 

Riksdagen ändrar tillämpliga delar av sina nuvarande webbtjänster och ger ut redogörelser om deras tillgänglighet senast 23.9.2020. 
 

Respons om tillgänglighet

Man kan redan nu lämna frågor och respons om webbtjänsternas tillgänglighet med responsblanketten. Vi svarar på din respons eller fråga inom 14 dygn.

IT-byrån och riksdagsinformationen svarar för tillgängligheten i fråga om riksdagens webbtjänster, information(at)riksdagen.fi

Mer information om tillgänglighet: