Nästa plenum tisdag kl. 14

Remissdebatt om förslaget till tilläggsbudget för 2021. Plenum direktsänds på webben​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Coronavirussmitta konstaterad hos riksdagsledamothttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Coronavirussmitta-konstaterad-hos-riksdagsledamot-27022021.aspxCoronavirussmitta konstaterad hos riksdagsledamot27-02-2021 08:50:00
Coronaläget i fokus vid Nordiska rådets, Baltiska församlingens och Beneluxparlamentets gemensamma mötehttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/NR-Baltiska-forsamlingen-Beneluxparlamentet-corona.aspxCoronaläget i fokus vid Nordiska rådets, Baltiska församlingens och Beneluxparlamentets gemensamma möte26-02-2021 07:30:00
Ändringen av lagen om småbarnspedagogik i remissdebatthttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/lagen-om-smabarnspedagogik-i-remissdebatt.aspxÄndringen av lagen om småbarnspedagogik i remissdebatt25-02-2021 16:00:00
Riksdagen diskuterade Finlands EU-politikhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-diskuterade-Finlands-EU-politik.aspxRiksdagen diskuterade Finlands EU-politik24-02-2021 16:15:00
Webbupptagning: Ekonomiutskottet hörde sakkunniga om medborgarinitiativet om elöverföringspriser https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Ekonomiutskottet-sakkunniga-medborgarinitiativet-eloverforingspriser.aspxWebbupptagning: Ekonomiutskottet hörde sakkunniga om medborgarinitiativet om elöverföringspriser 24-02-2021 11:10:00
Obligatorisk hälsokontroll föreslås för personer som anländer till Finlandhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Obligatorisk-halsokontroll-remiss.aspxObligatorisk hälsokontroll föreslås för personer som anländer till Finland23-02-2021 15:10:00
Restaurangbegränsningarna fortsätter till utgången av juni https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/begransningarna-restauranger-fortsatter-.aspxRestaurangbegränsningarna fortsätter till utgången av juni 23-02-2021 15:00:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

Coronavirussmitta konstaterad hos riksdagsledamothttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Coronavirussmitta-konstaterad-hos-riksdagsledamot-27022021.aspxCoronavirussmitta konstaterad hos riksdagsledamot2021-02-27T08:50:00Z
Coronaläget i fokus vid Nordiska rådets, Baltiska församlingens och Beneluxparlamentets gemensamma mötehttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/NR-Baltiska-forsamlingen-Beneluxparlamentet-corona.aspxCoronaläget i fokus vid Nordiska rådets, Baltiska församlingens och Beneluxparlamentets gemensamma möte2021-02-26T07:30:00Z
Ändringen av lagen om småbarnspedagogik i remissdebatthttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/lagen-om-smabarnspedagogik-i-remissdebatt.aspxÄndringen av lagen om småbarnspedagogik i remissdebatt2021-02-25T16:00:00Z
Riksdagen diskuterade Finlands EU-politikhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-diskuterade-Finlands-EU-politik.aspxRiksdagen diskuterade Finlands EU-politik2021-02-24T16:15:00Z
Webbupptagning: Ekonomiutskottet hörde sakkunniga om medborgarinitiativet om elöverföringspriser https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Ekonomiutskottet-sakkunniga-medborgarinitiativet-eloverforingspriser.aspxWebbupptagning: Ekonomiutskottet hörde sakkunniga om medborgarinitiativet om elöverföringspriser 2021-02-24T11:10:00Z
Obligatorisk hälsokontroll föreslås för personer som anländer till Finlandhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Obligatorisk-halsokontroll-remiss.aspxObligatorisk hälsokontroll föreslås för personer som anländer till Finland2021-02-23T15:10:00Z
Restaurangbegränsningarna fortsätter till utgången av juni https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/begransningarna-restauranger-fortsatter-.aspxRestaurangbegränsningarna fortsätter till utgången av juni 2021-02-23T15:00:00Z
Programmet för hållbar tillväxt i enda behandlinghttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Programmet-hallbar-tillvaxt-enda-behandling.aspxProgrammet för hållbar tillväxt i enda behandling2021-02-19T12:45:00Z
Myndigheterna får utvidgade befogenheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Myndigheterna-utvidgade-befogenheter-lagen-om-smittsamma-sjukdomar-.aspxMyndigheterna får utvidgade befogenheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar 2021-02-19T11:45:00Z
Medborgarinitiativet om elöverföringspriser i remissdebatthttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Medborgarinitiativet-eloverforingspriser-remissdebatt.aspxMedborgarinitiativet om elöverföringspriser i remissdebatt2021-02-18T18:00:00Z

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Statsbudgeten​

Statsbudgeten för 2021.​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocessen.​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.