Nästa plenum onsdag kl. 14

Voteringar. Oppositionsgruppernas alternativbudgetar. Remissdebatt om medborgarinitiativet för att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis. Plenum direktsänds på webben​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Riksdagen debatterade programmet för hållbar tillväxthttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/statsradets-redogorelse-programmet-for-hallbar-tillvaxt-remiss.aspxRiksdagen debatterade programmet för hållbar tillväxt01-12-2020 18:00:00
Miljöutskottet har godkänt betänkandet om klimatårsberättelsen 2020https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Miljoutskottet-godkande-i-dag-den-1-december-betankandet-om-klimatarsberattelsen-2020.aspxMiljöutskottet har godkänt betänkandet om klimatårsberättelsen 202001-12-2020 12:00:00
Riksdagen diskuterade Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irakhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Fortsatt-deltagande-utbildningssamarbete-i-Irak-remissdebatt.aspxRiksdagen diskuterade Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak30-11-2020 13:45:00
Årets sjunde tilläggsbudget godkändhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Sjunde-tillaggsbudgeten-2020-godkand.aspxÅrets sjunde tilläggsbudget godkänd27-11-2020 11:45:00
Kompletteringen av budgetpropositionen för 2021 i remissdebatthttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Kompletteringen-budgetpropositionen-2021-remissdebatt.aspxKompletteringen av budgetpropositionen för 2021 i remissdebatt24-11-2020 17:00:00
Olaga hot i samband med arbetsuppgifter föreslås höra under allmänt åtalhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Olaga-hot-under-allmant-atal-remissdebatt.aspxOlaga hot i samband med arbetsuppgifter föreslås höra under allmänt åtal24-11-2020 16:00:00
Specialarrangemangen med anledning av coronaläget fortsätter i riksdagenhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Specialarrangemangen--corona-fortsatter-.aspxSpecialarrangemangen med anledning av coronaläget fortsätter i riksdagen24-11-2020 14:00:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

Riksdagen debatterade programmet för hållbar tillväxthttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/statsradets-redogorelse-programmet-for-hallbar-tillvaxt-remiss.aspxRiksdagen debatterade programmet för hållbar tillväxt2020-12-01T18:00:00Z
Miljöutskottet har godkänt betänkandet om klimatårsberättelsen 2020https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Miljoutskottet-godkande-i-dag-den-1-december-betankandet-om-klimatarsberattelsen-2020.aspxMiljöutskottet har godkänt betänkandet om klimatårsberättelsen 20202020-12-01T12:00:00Z
Riksdagen diskuterade Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irakhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Fortsatt-deltagande-utbildningssamarbete-i-Irak-remissdebatt.aspxRiksdagen diskuterade Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak2020-11-30T13:45:00Z
Årets sjunde tilläggsbudget godkändhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Sjunde-tillaggsbudgeten-2020-godkand.aspxÅrets sjunde tilläggsbudget godkänd2020-11-27T11:45:00Z
Kompletteringen av budgetpropositionen för 2021 i remissdebatthttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Kompletteringen-budgetpropositionen-2021-remissdebatt.aspxKompletteringen av budgetpropositionen för 2021 i remissdebatt2020-11-24T17:00:00Z
Olaga hot i samband med arbetsuppgifter föreslås höra under allmänt åtalhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Olaga-hot-under-allmant-atal-remissdebatt.aspxOlaga hot i samband med arbetsuppgifter föreslås höra under allmänt åtal2020-11-24T16:00:00Z
Specialarrangemangen med anledning av coronaläget fortsätter i riksdagenhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Specialarrangemangen--corona-fortsatter-.aspxSpecialarrangemangen med anledning av coronaläget fortsätter i riksdagen2020-11-24T14:00:00Z
Riksdagsbiblioteket stängt från och med 26.11.2020 tills vidarehttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagsbiblioteket-stangt-tills-vidare.aspxRiksdagsbiblioteket stängt från och med 26.11.2020 tills vidare2020-11-24T12:35:00Z
Medborgarinitiativet om att avstå från att göra personbeteckningen könsneutral överlämnades till riksdagenhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Medborgarinitiativet-avsta-personbeteckningen-konsneutral-overlamnades-till-riksdagen.aspxMedborgarinitiativet om att avstå från att göra personbeteckningen könsneutral överlämnades till riksdagen2020-11-20T12:15:00Z
Webbupptagning: Jord- och skogsbruksutskottet hörde sakkunniga om medborgarinitiativet Vattnet är vårthttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Jord--och-skogsbruksutskottet-sakkunniga-medborgarinitiativet-Vattnet-.aspxWebbupptagning: Jord- och skogsbruksutskottet hörde sakkunniga om medborgarinitiativet Vattnet är vårt2020-11-20T08:15:00Z

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Statsbudgeten​

Statsbudgeten för 2021.​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocessen.​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

PuhemiehistöVehM.jpg

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.