Nästa plenum
tisdag kl. 14

Enda behandling av den femte budgetpropostionen för 2020. Behandling av lagförslag.

Plenum direktsänds på webben.
​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Riksdagen förkastade medborgarinitiativet om att åtgärda problem som leder till marginalisering av barn och ungahttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/medborgarinitiativet-marginalisering-av-barn-och-unga-forkastat.aspxRiksdagen förkastade medborgarinitiativet om att åtgärda problem som leder till marginalisering av barn och unga25-09-2020 10:25:00
Riksdagens publikläktare är stängd tills vidarehttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/publiklaktare-stangd-till-slutet-av-oktober.aspxRiksdagens publikläktare är stängd tills vidare25-09-2020 09:30:00
Webbupptagning från jord- och skogsbruksutskottets möte om nätfiskeförbud på saimenvikarens utbredningsområdehttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Jord--och-skogsbruksutskottet-nätfiskeförbud-saimenvikarens-utbredningsområde.aspxWebbupptagning från jord- och skogsbruksutskottets möte om nätfiskeförbud på saimenvikarens utbredningsområde25-09-2020 07:45:00
Ändringen av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i första behandlinghttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/lagen-om-arbetsverksamhet-i-rehabiliteringssyfte-i-forsta-behandling.aspxÄndringen av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i första behandling24-09-2020 14:35:00
Munskydd rekommenderas under plenumhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Munskydd-rekommenderas-under-plenum.aspxMunskydd rekommenderas under plenum24-09-2020 12:20:00
Kiljunen vald till Belarusrapportör för Europarådets parlamentariska församlinghttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Kiljunen-Belarusrapportor.aspxKiljunen vald till Belarusrapportör för Europarådets parlamentariska församling23-09-2020 10:00:00
Fler avgiftsfria social- och hälsovårdstjänster föreslås https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Fler-avgiftsfria-social--och-hälsovardstjanster-foreslas-.aspxFler avgiftsfria social- och hälsovårdstjänster föreslås 22-09-2020 15:35:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

Riksdagen förkastade medborgarinitiativet om att åtgärda problem som leder till marginalisering av barn och ungahttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/medborgarinitiativet-marginalisering-av-barn-och-unga-forkastat.aspxRiksdagen förkastade medborgarinitiativet om att åtgärda problem som leder till marginalisering av barn och unga2020-09-25T10:25:00Z
Riksdagens publikläktare är stängd tills vidarehttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/publiklaktare-stangd-till-slutet-av-oktober.aspxRiksdagens publikläktare är stängd tills vidare2020-09-25T09:30:00Z
Webbupptagning från jord- och skogsbruksutskottets möte om nätfiskeförbud på saimenvikarens utbredningsområdehttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Jord--och-skogsbruksutskottet-nätfiskeförbud-saimenvikarens-utbredningsområde.aspxWebbupptagning från jord- och skogsbruksutskottets möte om nätfiskeförbud på saimenvikarens utbredningsområde2020-09-25T07:45:00Z
Ändringen av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i första behandlinghttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/lagen-om-arbetsverksamhet-i-rehabiliteringssyfte-i-forsta-behandling.aspxÄndringen av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i första behandling2020-09-24T14:35:00Z
Munskydd rekommenderas under plenumhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Munskydd-rekommenderas-under-plenum.aspxMunskydd rekommenderas under plenum2020-09-24T12:20:00Z
Kiljunen vald till Belarusrapportör för Europarådets parlamentariska församlinghttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Kiljunen-Belarusrapportor.aspxKiljunen vald till Belarusrapportör för Europarådets parlamentariska församling2020-09-23T10:00:00Z
Fler avgiftsfria social- och hälsovårdstjänster föreslås https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Fler-avgiftsfria-social--och-hälsovardstjanster-foreslas-.aspxFler avgiftsfria social- och hälsovårdstjänster föreslås 2020-09-22T15:35:00Z
Lagen om temporär epidemiersättning i första behandlinghttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/temporar-epidemiersattning-i-forsta-behandling.aspxLagen om temporär epidemiersättning i första behandling2020-09-22T14:55:00Z
LIVE: Jord- och skogsbruksutskottet hör sakkunniga om nätfiskeförbud på saimenvikarens utbredningsområde den 25 september kl. 9.00 https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Jord--och-skogsbruksutskottet-sakkunniga-medborgarinitiativ-natfiskeforbud-.aspxLIVE: Jord- och skogsbruksutskottet hör sakkunniga om nätfiskeförbud på saimenvikarens utbredningsområde den 25 september kl. 9.00 2020-09-21T11:15:00Z
Oppositionen interpellerar om regeringens mål för ekonomin och sysselsättningenhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Oppositionen-interpellerar-om-regeringens-finans---och-sysselsattningsmal-.aspxOppositionen interpellerar om regeringens mål för ekonomin och sysselsättningen2020-09-18T09:55:00Z

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Riksdagens talman​

PuhemiehistöVehM.jpg

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Statsbudgeten​

Riksdagen utövar sin budgetmakt genom statsbudgeten.​​

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocessen.​

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.