​Aktuell information om coronavirusläget

På den här sida samlar vi information om coronavirusläget med anknytning till riksdagen.

Som en säkerhetsåtgärd för att trygga arbetet i riksdagen har följande åtgärder vidtagits:

 • Utskotten kan hålla officiella sammanträden på distans​ 14.4​31.5.2021.​ 
 • Specialarrangemangen för plenumarbetet med anledning av coronaläget fortsätter fram till den 4 oktober 2021.​
 • Plenisalens läktare reserveras för riksdagsledamöterna bruk för att säkerställa tillräckliga avstånd.
 • Munskydd rekommenderas ​i alla riksdagens utrymmen, frånsett arbetsrum och utrymmen där endast enskilda personer vistas. ​
 • Riksdagsbiblioteket är stängt tills vidare​
 • Plenisalens publikläktaren är stängd tills vidare. Alla plenum direktsänds på riksdagens webbplats.
 • Riksdagsledamöterna kan arbeta på distans och delta i riksdagsarbetet via tekniska hjälpmedel, omröstningarna kräver dock närvaro.
 • I Riksdagshuset ordnas inga guidade visningar tills vidare.
 • I Infocentrum ordnas inga tillställningar för allmänheten tills vidare.
 • I riksdagen ordnas inga möten eller seminarier med utomstående deltagare tills vidare.
 • Utskotten hör sakkunniga skriftligen eller genom fjärruppkoppling.
 • Inga utrikesresor görs, utskotten gör inte heller inrikesresor.
Uppdaterad 8.9.2021

Alla direktsändningar från plenum och presskonferenser hittar du på webbsändningssidan.

 Riksdagens pressmeddelanden med anknytning till coronaviruset vårsessionen 2021

 Riksdagens pressmeddelanden med anknytning till coronaviruset vårsessionen 2020