Riksdagsärenden B 11/2000

B 11/2000 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser rörande lagarnas efterlevnad för år 1999

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Datum

31.03.2000

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

05.09.2000

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
27.09.2000 Avslutats PR 110/2000 3
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

Utskottsbehandling

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 2/2001 rd
Klart

19.06.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att detta betänkande sänds till regeringen för att också delges justitiekanslern i statsrådet.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

04.09.2001

Plenarprotokoll
PR 85/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 7.9.2001.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.09.2001 Avslutats PR 90/2001 3
Beslut

Riksdagen godkände utskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

17.09.2001

Skrivelse
RSk 21/2001 rd

Ämnesord