RP 110/2003 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder samt vissa lagar i samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

Stadfäst

02.04.2004

Ikraftträdande

08.04.2004

Författningssamlingen
224/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om utländska fondbolags verksamhet i Finland

Stadfäst

02.04.2004

Ikraftträdande

08.04.2004

Författningssamlingen
225/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

Stadfäst

02.04.2004

Ikraftträdande

08.04.2004

Författningssamlingen
226/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Stadfäst

02.04.2004

Ikraftträdande

08.04.2004

Författningssamlingen
227/2004
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 1 kap. 1 och 4 § värdepappersmarknadslagen

Stadfäst

02.04.2004

Ikraftträdande

08.04.2004

Författningssamlingen
228/2004
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 3 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt

Stadfäst

02.04.2004

Ikraftträdande

08.04.2004

Författningssamlingen
229/2004
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 14 § handelsregisterlagen

Stadfäst

02.04.2004

Ikraftträdande

08.04.2004

Författningssamlingen
230/2004
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 8 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Stadfäst

02.04.2004

Ikraftträdande

08.04.2004

Författningssamlingen
231/2004
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 16 § lagen om överlåtelseskatt

Stadfäst

02.04.2004

Ikraftträdande

08.04.2004

Författningssamlingen
232/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

2. Lag om utländska fondbolags verksamhet i Finland

3. Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

4. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

5. Lag om ändring av 1 kap. 1 och 4 § värdepappersmarknadslagen

6. Lag om ändring av 3 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt

7. Lag om ändring av 14 § handelsregisterlagen

8. Lag om ändring av 8 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

9. Lag om ändring av 16 § lagen om överlåtelseskatt

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Vuorinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

24.10.2003

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.11.2003 Avslutats PR 87/2003
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 2/2004 rd
Klart

27.02.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 4-9 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1-3 godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

04.03.2004

Plenarprotokoll
PR 20/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 05.03.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.03.2004 Avförts PR 21/2004
09.03.2004 Avslutats PR 22/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.03.2004 Avförts PR 25/2004
16.03.2004 Avslutats PR 26/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

29.03.2004

​​​​